Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid

Seksueel wangedrag hulporganisaties onaanvaardbaar

Cordaid is geschokt door het seksuele wangedrag van medewerkers van hulporganisaties, dat recent in het nieuws is gekomen.

Ook Cordaid heeft in de afgelopen drie jaar in totaal vijf meldingen van seksueel ongewenst gedrag ontvangen. Het betreft vijf losstaande incidenten op sexueel ongewenst gedrag, door individuele medewerkers in vier verschillende landen. Drie ervan zijn onderzocht en passende maatregelen zijn getroffen. Bij twee incidenten is het onderzoek nog lopende. Er zijn geen Nederlanders bij betrokken. Het spreekt vanzelf dat wij elk van deze incidenten diep betreuren.

Lees hier de brief van directeur Kees Zevenbergen aan de donateurs van Cordaid.

Seksueel wangedrag komt voor in alle gelederen van de maatschappij.

Cordaid vindt dit gedrag in internationale hulpverlening nog verwerpelijker, omdat wij ons juist richten op het helpen van de meest kwetsbare mensen in de moeilijkste gebieden. Het bespreekbaar maken en tegengaan  van geweld tegen vrouwen is een belangrijk onderdeel van veel van onze programma’s. Elke vorm van seksueel ongewenst gedrag is dan ook volstrekt onverenigbaar met onze normen en waarden.

Cordaid doet er alles aan om misstanden te voorkomen, te melden en goed af te handelen. Wij voeren een zero tolerance beleid ten aanzien van ongewenst gedrag, waaronder seksueel misbruik en fraude. Dat beleid is vastgelegd in een aantal protocollen, waaronder een gedragscode voor medewerkers en een klokkenluidersregeling.

Ook hebben wij vertrouwenspersonen aangesteld bij wie mensen terecht kunnen om wangedrag te melden en te bespreken. In onze verplichte veiligheidstrainingen is het voorkomen van en omgaan met seksueel overschrijdend gedrag een vast onderdeel. En om eerste signalen met betrekking tot ongewenst gedrag tijdig boven tafel te krijgen, houden we jaarlijks anonieme medewerker onderzoeken en voeren we gender audits uit.

Wij maken onze medewerkers actief bewust van deze  regelingen, onder andere in ons introductieprogramma.

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen zullen wij onze protocollen en regelingen opnieuw onder de loep nemen en zonodig herzien.

Nog steeds leven er 1,2 miljard mensen onder de armoedegrens. Voor hen zetten wij ons in. Samen met onze donoren blijven wij strijden voor een menswaardig bestaan voor iedereen.

Den Haag, 16 februari 2018

Directieraad Cordaid

Kees Zevenbergen (voorzitter)

Willem Jan van Wijk

Meer nieuws

Nieuws overzicht