Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid

Stembusakkoord voor ontwikkelingssamenwerking: terug naar 0,7% van het BNI

Cordaid heeft samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties het stembusakkoord voor ontwikkelingssamenwerking gelanceerd. In dit akkoord vragen de organisaties aan politieke partijen om de investering voor ontwikkelingssamenwerking weer te verhogen naar 0,7% van het Bruto Nationaal Inkomen.

Hoewel de Nederlandse economie de afgelopen jaren is gegroeid, is het budget voor ontwikkelingssamenwerking juist gekrompen tot 0,61%. Als er niks gebeurd, daalt dit verder tot wel 0,52% in 2025. Dat ligt ver onder de internationaal afgesproken norm van 0,7%.

Deze internationale afspraak is van groot belang om de ongelijkheid in de wereld te bestrijden. Nu is dit nog urgenter, omdat veel landen door de coronapandemie verder dreigen af te glijden en mogelijk jaren worden teruggeworpen in hun ontwikkeling.

Maak de belofte waar

Veel partijen hebben deze 0,7%-norm in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Maar gaan ze zich hier ook aan houden? In de aanloop naar de verkiezingen en de daaropvolgende formatie, zullen we politici moeten vragen deze belofte echt waar te maken.

Meer budget voor internationale samenwerking is namelijk noodzakelijk voor meer stabiliteit, vooruitgang en economische ontwikkeling in de allerarmste landen ter wereld.

Ook voor onszelf

Daarnaast is die ontwikkeling ook ten gunste van onszelf, voor onze eigen welvaart en toekomst. De grote uitdagingen die de wereld nu teisteren, zoals ziekte, ongelijkheid en klimaatverandering, houden zich niet aan grenzen, zoals de coronapandemie duidelijk aantoont.

Nederland is pas veilig als de rest van de wereld ook veilig is. En als het beter gaat met de rest van de wereld, profiteert Nederland daar ook van mee.

Terug naar 0,7%, voor 2025

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen heeft een succesvol stembusakkoord gezorgd voor een verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Maar de 0,7% norm is daarmee nog niet bereikt. Wij streven ernaar dat Nederland aan het einde van de komende regeerperiode, in 2025, weer 0,7% van het BNI bijdraagt.

Lees hieronder het stembusakkoord:

0,7% budget ontwikkelingssamenwerking