Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Voedsel en inkomen

Verbetering van de voedselzekerheid door steun aan agro-industrieën in een van de landen met de grootste voedselonzekerheid ter wereld

“Sinds het begin van de oorlog in 2016 is het leven moeilijk geweest. En als moeder is het altijd pijnlijk om je kinderen met een lege maag naar bed te zien gaan.” Bijna zeven jaar lang droeg deze Zuid-Sudanese moeder, Vicky Mele, de last om haar gezin in leven te houden. Dankzij haar ongelooflijke inzet, een lening en een training in zakelijke vaardigheden is ze nu verder dan overleven en heeft ze een succesvol groentebedrijf.

Vicky Mele, eigenaar van een landbouwbedrijf in het district Torit, Zuid-Soedan. Vicky koopt producten van plaatselijke groenteboeren en verkoopt die op de belangrijkste markt van Torit. Ze is ook lid van Hope, een dorpsvereniging van vrouwelijke ondernemers in de landbouwsector.

Vicky Mele is moeder van vijf jongens en vier meisjes. Ze runt een agribusiness en verbouwt en verkoopt groenten in het dorp Nyong Payam, vlakbij de stad Torit, in het uiterste zuiden van Zuid-Sudan, grenzend aan Uganda. Zij en andere vrouwen die net als zij kleine landbouwbedrijfjes runnen, zijn lid van een economische dorpsvereniging met de naam Hope.

“Samen hebben we trainingen gevolgd in financiële geletterdheid en rekenvaardigheid, in hoe je een dorpsspaar- en leenvereniging runt. We kregen begeleiding bij het ontwikkelen van een bedrijfsplan, het bijhouden van een administratie en het omgaan met groepsdynamiek”, legt Vicky Mele uit.

Als lid van Hope slaagde Vicky erin een lening te krijgen van het spaargeld van de groep om haar eigen groentewinkel te beginnen op de belangrijkste markt van Torit. “Ik nam een lening van 200.000 Zuid-Soedanese ponden [216 euro] en dit hielp me bij het opstarten van mijn zaak, terwijl de opleiding die ik kreeg me hielp bij het runnen ervan,” vervolgt ze. “Gemiddeld verdien ik een winst van 50.000 SSP per dag [54 euro]. Met dit inkomen kan ik het schoolgeld van mijn kinderen betalen, hun eerste levensbehoeften kopen en hun medische rekeningen betalen. Ik kan me ook een evenwichtiger voeding voor het gezin veroorloven. Bovendien voel ik me meer gerespecteerd in de gemeenschap.”

Het algemene doel van het project is het verbeteren van de voedselzekerheid, het verhogen van het inkomen en het scheppen van werkgelegenheid in de agribusiness in Yambio, Torit en Bor.

Voordat ze zich bij Hope aansloot en haar eigen bedrijf opzette, hield de ontbering jarenlang aan. “Sinds het begin van de oorlog in 2016 was het leven moeilijk. Mijn man verloor zijn baan en de last om voor het gezin te zorgen rustte op mijn schouders. Ik dank God dat hij ons in die jaren in leven heeft gehouden”, zegt Vicky terugkijkend.

Nederlandse ambassade, INGO’s en Zuid-Sudansese partners bundelen krachten

De training en ondersteuning van Vicky en andere Hope-leden is onderdeel van Cordaid’s project Food Security through Agribusiness Development in South Sudan (FSABSS). Dit vijfjarige project (2018-2023) wordt gefinancierd door de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Zuid-Soedan. Het wordt uitgevoerd door een consortium van drie internationale ngo’s, waaronder Cordaid (lead agency), SPARK en Agriterra, en drie Zuid-Sudanese partners, waaronder Rural Finance Initiatives (RUFI) voor toegang tot financiering, South Sudan Agriculture Producers Union (SSAPU) voor coöperatieve ontwikkeling en Premium Agro Consult PLC voor diensten op het gebied van bedrijfsontwikkeling.

Het algemene doel van het project is het verbeteren van de voedselzekerheid, het verhogen van het inkomen en het creëren van werkgelegenheid in de agribusiness in Yambio, Torit en Bor. Daarnaast streeft het project ernaar de toegang van boeren en agro-industrieën (MKB, coöperaties, dorpsmarktverenigingen) tot organisatie, technologie, markten en financiering te verbeteren.

Resultaten van het project

Tot dusver heeft het project 13.841 boeren bereikt die werkzaam zijn in vier prioritaire waardeketens: maïs, sorghum, aardnoten en cassave. 7.390 van hen zijn vrouwen. De boeren zijn georganiseerd in 340 boereneconomie- en marktverenigingen en tien groentegroepen.

Via de groepen bood het project begeleiding bij het ontwikkelen van zakelijke vaardigheden en ondernemingsplannen en mentorschap voor startende en bestaande landbouwbedrijven. In totaal werden 62 adviseurs voor bedrijfsontwikkeling opgeleid om coaching en mentorschap te bieden aan ondernemers die aan het project deelnamen.

Als gevolg daarvan werden 442 jonge ondernemers gescout en opgeleid, waarvan 180 vrouwen. 597 eigenaren van kleine en middelgrote ondernemingen werden gescout en volgden een cursus bedrijfsvaardigheden. Meer dan de helft van hen was vrouw. Het project ondersteunde hen bij de ontwikkeling van bankwaardige bedrijfsplannen om toegang te krijgen tot leningen van RUFI, dat de subsidies voor doorlopende leningen beheert. RUFI betaalde 217544 USD uit aan 1618 kredietnemers van verschillende types zoals coöperaties, boerenverenigingen en kleine en middelgrote micro-ondernemingen. 739 van deze kredietnemers waren vrouwen.

Voor Vicky heeft het succesvol opstarten en runnen van haar eigen landbouwbedrijf veel positieve gevolgen voor haar en haar gezin. Het kan haar zelfs een stap verder brengen. “Met het beetje dat ik met mijn bedrijf heb gespaard, heb ik een stuk land gekocht dat ik wil ontwikkelen en waarop ik een huis wil bouwen voor verhuur”, kijkt Vicky vooruit.

Meer nieuws

Blog: de laatste ontwikkelingen van de noodhulp aan Turkije en Syrië

Op 6 februari werden Turkije en Syrië getroffen door een verwoestende aardbeving. Deze ramp heeft een tragisch dodental van meer dan 50.000 geëist. De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 kwamen direct in actie. In deze blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van onze hulp.

Lees meer
Noodhulp Syrië
Vluchtelingen Soedan

Duizenden Zuid-Soedanezen opnieuw op de vlucht voor oorlog: “Gelukkig zijn we zeer veerkrachtig”

Het recente conflict in Soedan voegt een nieuw en tragisch hoofdstuk toe aan vele levens in deze onstabiele Afrikaanse regio. Duizenden mensen die eerder het geweld in Zuid-Soedan ontvluchtten en hun toevlucht vonden in de armen van hun noorderbuur, moeten nu voor de tweede keer alles achterlaten. Cordaid steunt deze zwaar getroffen groep met verschillende vormen van noodhulp.

Lees meer
Noodhulp Zuid-Soedan
vrouw overhandigt oudere vrouw schoonmaakspullen in tent

Giro555 hulp in Turkije gaat naar slachtoffers in moeilijk bereikbare gebieden

Veel aardbevingsslachtoffers worden in Turkije opgevangen in grote en naar omstandigheden goed ingerichte kampen. Maar een groot aantal van hen verblijft in zelf opgezette tentjes en informele kampen in afgelegen streken. Met geld van Giro555 …

Lees meer
Noodhulp Turkije