Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid

Vijfde verjaardag van de duurzame ontwikkelingsdoelen: samen voor de SDG’s!

Op 25 september vieren we de vijfde verjaardag van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, het wereldwijde kader voor een inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving in 2030.

Er zijn mooie resultaten geboekt in de afgelopen vijf jaar, maar we realiseren ons ook dat er de komende tien jaar nog veel moet gebeuren. We zullen een versnelling hoger moeten schakelen om alle doelen tegen 2030 te bereiken.

Together for the SDGs

Alleen samen kunnen we onze wereldwijde doelen bereiken. Daarom is de boodschap voor vandaag: ‘Together for the SDGs’.

De SDG’s vormen ons wereldwijde kompas om de komende jaren met deze complexe uitdagingen om te gaan.

 

Alleen door samen te werken, kunnen we grote mondiale uitdagingen het hoofd bieden, zoals klimaatverandering, biodiversiteit, gendergelijkheid en eerlijke arbeid.

De SDG’s vormen ons wereldwijde kompas om de komende jaren met deze complexe uitdagingen om te gaan.

SDG-actiedag

Op 25 september zullen wereldleiders (virtueel) de voortgang van de SDG’s bespreken tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Tegelijkertijd vindt in Nederland de SDG-actiedag plaats, om te laten zien dat de mondiale doelen hier breed gedragen worden en om het decennium van handelen te realiseren.

Meer informatie over de SDG-actiedag 2020