Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Veiligheid en recht

Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen: ‘Naar een steeds groter wij’

Op de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen vond afgelopen 25 september in de Mozes en Aäron­kerk een in­druk­wek­kende bij­een­komst plaats met als titel: ‘Naar een steeds groter wij’.

Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen

Na een inlei­ding door de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. Hendriks, brachten vier organi­sa­ties voor­beel­den naar voren van de ont­moe­ting met vluch­te­lingen en mi­gran­ten in ons land. Het geheel werd omlijst door prach­tige muziek op ver­schil­lende instru­menten uit de hele wereld.

In zijn inlei­ding beschreef de bis­schop hoe we in de corona­pan­de­mie hebben gezien dat we allemaal in het­zelfde schuitje zitten. Paus Fran­cis­cus roept ons op om niet lan­ger te denken in termen als ‘zij’ en ‘die mensen daar’, maar alleen als ‘ons’ en ‘wij’. Een ‘wij’ dat steeds groter wordt, over de grenzen van culturen en religies heen. Hij vraagt ons om actief op zoek te gaan naar mensen die aan de kant staan en die nog niet bij ‘wij’ horen.

-> Lees hier het verslag van de bijeenkomst

Meer nieuws

AIDS 2018

“Ik zie ze nog, die begrafenisfiles” Wat leert 40 jaar aidsbestrijding ons in de strijd tegen corona?  

40 jaar geleden begon de aidsepidemie. En de strijd tegen het virus. Twee collega’s maakten het van dichtbij mee in het epicentrum van de crisis: het Afrikaanse continent. “Sneltesten waren er niet. Bloedstalen gingen van Oeganda naar Nederland.” Op Wereldaidsdag nemen ze ons mee naar toen. En trekken lessen voor vandaag.

Lees meer
Hiv en aids

Samen naar een duurzame aanpak van schulden

Cordaid ondersteunt sinds 2020 SchuldHulpMaatje, een organisatie met inmiddels 100 locaties in Nederland, opgericht in 2010, met als doel om mensen in schulden preventief te bereiken en te coachen naar een leefsituatie zonder schulden.

Lees meer
Cordaid in Nederland Nederland

Enkeltje Kaboel – Heumensoord

Collega Frank van Lierde bracht een bezoekje aan geëvacueerde collega’s uit Afghanistan. Ze zitten al drie maanden in de noodopvang in Nederland. Hij schreef er een blog over.

Lees meer
Cordaid Afghanistan