Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Veiligheid en recht

Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen: ‘Naar een steeds groter wij’

Op de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen vond afgelopen 25 september in de Mozes en Aäron­kerk een in­druk­wek­kende bij­een­komst plaats met als titel: ‘Naar een steeds groter wij’.

Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen

Na een inlei­ding door de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. Hendriks, brachten vier organi­sa­ties voor­beel­den naar voren van de ont­moe­ting met vluch­te­lingen en mi­gran­ten in ons land. Het geheel werd omlijst door prach­tige muziek op ver­schil­lende instru­menten uit de hele wereld.

In zijn inlei­ding beschreef de bis­schop hoe we in de corona­pan­de­mie hebben gezien dat we allemaal in het­zelfde schuitje zitten. Paus Fran­cis­cus roept ons op om niet lan­ger te denken in termen als ‘zij’ en ‘die mensen daar’, maar alleen als ‘ons’ en ‘wij’. Een ‘wij’ dat steeds groter wordt, over de grenzen van culturen en religies heen. Hij vraagt ons om actief op zoek te gaan naar mensen die aan de kant staan en die nog niet bij ‘wij’ horen.

-> Lees hier het verslag van de bijeenkomst