Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Veiligheid en recht

Zonder hen geen duurzame vrede. Podcast over rol en ruimte van het maatschappelijk middenveld

Vrede en conflictpreventie, dat zijn toch vooral zaken van politieke leiders, militaire missies en de VN? Mis. Maatschappelijke activisten in conflictgebieden zelf spelen misschien wel de hoofdrol. Maar hun bewegingsruimte wordt steeds kleiner. We spraken erover met Peter van Sluijs, coördinator van het Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding.

groep vrouwen zittend en staand in gesprek met elkaar
Vrouwen in Walungu, een dorp in Zuid-Kivu, bespreken de onveiligheid in hun streek en wat er gedaan moet worden om die te verbeteren (2015). Beeld: Cordaid

In elk conflictgebied heb je activisten en verzoeners die alles doen om hun samenleving weer leefbaar te maken en te houden. Ze werken, vaak met veel risico’s, aan duurzame vrede. Ook als de bommen vallen, hun stad belegerd is, de overheid repressief optreedt of geheel afwezig is. Ook als corona het openbare leven aan banden legt.

Het zijn gewone burgers in ongewone omstandigheden. Mensen die op het scherp van de snede opkomen voor de rechten van vrouwen, jongeren en minderheden. Voor werkgelegenheid, betere zorg, onderwijs en betaalbaar brood. Ze kaarten machtsmisbruik aan in al zijn vormen. En komen met voorstellen en oplossingen.

Krimpende ruimte

Die mensen vormen het maatschappelijk middenveld: een smeltkroes van activisten en denkers. Betrokken burgers die een hoofdrol spelen als het gaat om vrede en conflictpreventie in hun streek, stad of land.

Maar op de grote podia waar over oorlog en vrede wordt beslist krijgen ze vaak niet meer dan een bijrol.

Sterker nog, de beperkte ruimte waarin zij opereren wordt alleen maar kleiner. Wie in tijden van crisis, conflict of oorlog kritisch is over de gevestigde macht, krijgt immers al snel het stempel ‘lastpak’ of erger ‘terrorist’. Ook de coronapandemie maakt het overheden makkelijker om vrijheden in te perken, zo ondervinden veel maatschappelijke organisaties.

Een mondiaal netwerk van maatschappelijke activisten

Peter van Sluijs, senior strateeg conflictpreventie en vredesopbouw, coördineert voor Cordaid al tien jaar een mondiaal netwerk van maatschappelijke organisaties die op tal van fronten aan vrede werken, het Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding (CSPPS). Veel van de leden werken in landen waar acute crises en verschillende dimensies van fragiliteit op elkaar ingrijpen (politiek, militair, economisch, ecologisch en humanitair). Van Afghanistan tot Zuid-Soedan, van Jemen tot Niger.

We spraken met Peter over de rol van het maatschappelijk middenveld. Wat zit er allemaal in die smeltkroes? Hoe zorgen hij en zijn collega’s ervoor dat maatschappelijke activisten hun kritische werk kunnen blijven doen? Lukt het om de stem van maatschappelijke activisten uit fragiele landen als Jemen of Zuid-Soedan te laten doorklinken in het circus van grote conferenties in New York en Geneve? En ‘fragiele landen’…wat betekent dat eigenlijk?

Accepteer marketing cookies om dit item te bekijken of bekijk het op het desbetreffende externe plaform.

Dit en meer weten? Luister naar de Cordaid podcast over conflict, conflictpreventie en de rol van het maatschappelijk middenveld.