Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Ontwikkelingsland

Wat is een ontwikkelingsland?

Een ontwikkelingsland is een land dat kampt met grote armoede en een laag welvaartsniveau.

Voorheen werd hier ook wel de term derdewereldland voor gebruikt. Men leeft vaak in slechte omstandigheden: zo is er lang niet voor iedereen voedsel, drinkwater of onderdak beschikbaar.

Zowel de gezondheidszorg als het onderwijs zijn vaak gebrekkig, onderontwikkeld en slecht toegankelijk. De sterfte- en geboortecijfers liggen gemiddeld heel hoog en de levensverwachting laag. Een groot deel van de mensen is analfabeet.

Armste landen ter wereld

De meeste ontwikkelingslanden bevinden zich Zuid- en Midden-Amerika, Afrika en Azië. De allerarmste landen bevinden zich in Afrika: Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-SoedanDR Congo en Burundi behoren tot de armste landen ter wereld.

De problematiek en kenmerken van ontwikkelingslanden

De problemen in de derde wereld landen worden vaak veroorzaakt door politieke conflicten en oorlogen. Conflicten richten veel schade aan, materieel, fysiek en psychologisch, en er is geen geld om dit te herstellen. Mensen moeten noodgedwongen op de vlucht. Hierdoor krijgt een land niet de kans zichzelf te ontwikkelen of op te bouwen.

De Centraal-Afrikaanse Republiek is één van de armste landen ter wereld. Foto: Elorry Mahou.

 

Cordaid zet zich in voor veel ontwikkelingslanden. Onze hulp is daar hard nodig. Zo helpen wij mensen tijdens en na natuurrampen en in conflictgebieden. We bieden onder andere onderdak, voedsel en schoon drinkwater.

Nieuwe rampen voorkomen

Ook richten we ons op de ontwikkeling en verbetering van onderwijs en gezondheidszorg in de derde wereld. Door middel van weerbaarheidstrainingen en noodplannen zorgen we dat mensen beter voorbereid zijn op een mogelijke crisis. Zo verbeteren we de vaardigheden van de lokale bevolking om de risico’s op rampen te beperken.

Meer over hulp aan ontwikkelingslanden

Armoede in Ethiopië

Bevlogen strijd tegen armoede in Ethiopië

In het midden van Ethiopië, in de stad Yirgalem, zet een groep jonge Ethiopiërs zich met ziel en zaligheid in voor de gemeenschap, om zo mee te helpen de armoede in Ethiopië te bestrijden.

Lees meer
Gezondheidszorg Ethiopië
Onderwijs Centraal-Afrikaanse Republiek

Bouwen aan de toekomst van de Centraal-Afrikaanse Republiek

Na jaren van onveiligheid en geweld kunnen kinderen in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) weer naar school.

Lees meer
Onderwijs CAR

Investeren in de toekomst van Myanmar

Cordaid ondersteunt microkredietinstellingen in Myanmar en helpt zo duizenden arme boeren te overleven en te werken aan een toekomst. 

Lees meer
Voedsel en inkomen Myanmar