Over ons

  1,2 miljard mensen, bijna een kwart van de wereldbevolking, leeft in armoede. Zij zijn het meest kwetsbaar voor natuurrampen, oorlog en geweld. Daarom zet Cordaid zich voor deze mensen in.

  Voorzien in basisbehoeften

  Cordaid werkt in die fragiele gebieden, ondanks dat het daar moeilijk is om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. We willen dat ieder mens kans heeft op een veilig en menswaardig bestaan, met toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en economische kansen. Onze speciale aandacht gaat uit naar ondernemers, vrouwen en jongeren. Juist zij zijn de aanjagers van vrede en welvaart.

  Lokale kennis, lokale aanpak

  Cordaid werkt met de lokale bevolking, want zij weten wat ter plekke echt nodig is en wat werkt. Bovendien leggen we verbindingen met bedrijven, organisaties en overheden op nationaal en internationaal niveau om wetgeving en overheidsbeleid te verbeteren. Hierdoor heeft ons werk blijvende impact: ook op de lange duur, én op grotere schaal.

  Vernieuwing in ontwikkeling

  Met meer dan 100 jaar ervaring loopt Cordaid voorop in nieuwe, effectieve vormen van ontwikkeling.

  Resultaatgericht financieren

  Cordaid stond aan de wieg van het resultaat gericht financieren (RBF) van medische zorg. Een methodiek waarbij ziekenhuizen budgetten toegekend krijgen op basis van vooraf bepaalde resultaatafspraken. Deze aanpak is 15 jaar na introductie de standaard geworden voor vele internationale hulporganisaties en (Afrikaanse) overheden. Inmiddels past Cordaid RBF ook succesvol toe in de sectoren onderwijs en rechtspraak.

  Nieuwe vormen van ontwikkelingssamenwerking

  Cordaid verbindt traditionele vormen van ontwikkelingssamenwerking met (sociaal) ondernemen door de inzet van investeringsfondsen en het aanbieden van local risk management. Gerenommeerde instituten als de Wereldbank, het Global Fund en de Europese Unie vragen Cordaid regelmatig om haar expertise en slagkracht.

  Meer openheid, meer impact

  Het delen van informatie en kennis vergemakkelijkt samenwerking en vergroot de kwaliteit, impact en relevantie van ons werk. Daarom delen wij alle projecten en resultaten op onze website. Cordaid is wereldwijd voorloper in open development en voldoet aan IATI, de internationale standaard voor transparantie over ontwikkelingshulp.

  Over Cordaid

  Cordaid is een katholieke ontwikkelingsorganisatie. Het hoofdkantoor zit in Den Haag. In Nederland worden we gesteund door 320.000 donateurs. Cordaid is medeoprichter en lid van de internationale katholieke netwerken Cidse en Caritas Internationalis.

  In Nederland is Cordaid van oudsher bekend dankzij de fondsen Mensen in Nood, Memisa, Kinderstem, Bond zonder Naam en Microkrediet. Door samenwerking en bundeling van krachten besparen we kosten, kunnen we effectief werken en creëren we kansen voor ieder mens.