Missie en visie

  Onze missie

  Wij streven naar de transformatie van samenlevingen over de hele wereld naar rechtvaardige, open en duurzame gemeenschappen. Daarom opereert Cordaid internationaal en werkt consequent samen met lokale partijen aan ontwikkeling van onder af. Financiële innovatie en sociaal ondernemerschap kenmerken onze aanpak.

  Onze visie

  Wij streven naar een wereld waarin we onze Global Common Goods delen, met ruimte voor diversiteit en voor bloeiende gemeenschappen waarin mensen zich inzetten voor de kwetsbaren in de wereld.

  In bloeiende gemeenschappen delen mensen waarden, belangen en een gemeenschappelijk doel. Bloeiende gemeenschappen zijn ruimtes waar mensen kunnen leven in waardigheid en veiligheid en met de vrijheid om zich uit te spreken. Zij hebben toegang tot hoogwaardige en betaalbare basisdiensten, zoals gezondheidszorg.

  Een bloeiende gemeenschap biedt haar mensen mogelijkheden om hun potentieel te realiseren en deel te nemen aan het sociale, economische, culturele en spirituele leven.