Geschiedenis

  Cordaid werd opgericht in 2000 toen een aantal Nederlandse hulporganisaties hun krachten bundelden, maar haar geschiedenis gaat veel langer terug.

  Mensen in Nood, nu onderdeel van Cordaid, was in eerste instantie opgericht naar aanleiding van de stroom van Europese vluchtelingen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wij markeren daarom ons eerste eeuwfeest in 2014.

  In 1925 werd Memisa, een ander lid van de Cordaid -groep, opgericht. Memisa groeide uit tot een marktleider op het gebied van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

  In de jaren 1930 hield Cordaid zich bezig met slachtoffers van de Grote Depressie. Na de Tweede Wereldoorlog verschoof de focus verder naar het zuiden. Dat leidde tot een nieuwe vorm van solidariteit tussen de landen op een terrein waar Cordaid in voorop liep: ontwikkelingssamenwerking.

  Medefinanciering

  De Nederlandse overheid erkende ook het belang van ontwikkelingshulp en introduceerde de zogenaamde ‘co – financiering ‘, dat de financiering door de overheid om maatschappelijke organisaties bestemd voor ontwikkelingshulp . Dit resulteerde in de oprichting van Cebemo in 1961 , dat is een rooms-katholieke stichting die het besluit van het Nederlandse parlement om het werk van de missionarissen te financieren als een bijzondere vorm van bijstand aan ontwikkelingslanden uitgevoerd.

  Katholieke identiteit

  Gedurende honderd jaar werken in de nasleep van ’s werelds ergste rampen en calamiteiten is de oorspronkelijke inzet voor kwetsbare mensen gelijk gebleven. Ons werk wordt nog steeds gedreven door een katholieke identiteit en de bijbehorende waarden; nieuwe medewerkers bij Cordaid leren tijdens hun eerste week nog steeds over die waarden – waardigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

  Onze missie vandaag

  Onze missie heeft vandaag de dag niets aan relevantie ingeboet. Meer dan 1,2 miljard mensen leven in extreme armoede en sociale ongelijkheid. Cordaid biedt vandaag nog steeds hulp en ondersteuning overal waar armoede, uitsluiting en onrecht heerst. Onze ervaringen uit het verleden scherpen onze focus op die gebieden van internationale ontwikkeling die het meest urgent en moeilijk zijn: fragiele contexten en conflictgebieden.