Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid in Nederland

Cordaid en MARA helpen dakloze jongeren

In Nederland zijn naar schatting 14.000 jongeren dak- of thuisloos. Alleen in een stad als Den Haag of Rotterdam gaat het om meer dan 500 jongeren die maanden soms jaren van het ene naar het andere adres zwerven of soms zelfs op straat leven. Een groot aantal van deze jongeren komt terecht in een opvang. Veel van hen hebben diverse problemen. Jonge mensen met een toekomst voor zich. Cordaid trekt zich hun lot aan en ondersteunt het werk wat Stichting MARA in Rotterdam en Den Haag doet voor deze jongeren met het programma OPstap.

  • 14.000 jongeren in Nederland zijn dak- of thuisloos
  • +500 vrijwilliger zijn actief bij MARA
  • 276 dak- en thuisloze jongeren bereikt met OPstap in 2020

Sportieve en culturele activiteiten

Thuisloze jongeren hebben, net als hun niet-thuisloze leeftijdsgenoten, behoefte aan sociale contacten om eens samen te gaan zwemmen, poolen, bowlen of gewoon hun hart te luchten bij iemand die ze vertrouwen. OPstap geeft thuisloze jongeren weer een gevoel van thuis zijn. Samen met een groep vrijwilligers organiseert OPstap iedere maandag allerlei sportieve en culturele activiteiten of uitgebreide lunches.  

Waardevolle contacten 

OPstap ziet deze jongeren niet als ‘een probleem’, maar als gelijkwaardige mensen die veel pech hebben gehad in het begin van hun leven. Door wekelijks leuke dingen met elkaar te beleven ontstaan er contacten waar de jongeren op terug kunnen vallen. Contacten met mensen van buiten het hulpverleningscircuit en de straat zijn belangrijk om een nieuwe start te maken. Daarnaast bieden de activiteiten een beetje afleiding waarbij ze even niet hoeven te denken aan al hun problemen. 

1 op 1 begeleiding

Jongeren die extra hulp of begeleiding nodig hebben kunnen gekoppeld worden aan een maatje. Zo’n maatje is een van de vrijwilligers waar zij meestal al een goede klik mee hebben. Hulpvragen kunnen zijn: Het maken van een CV, schrijven van een motivatiebrief, het uitbreiden van een netwerk, het vinden van een leuke vrijetijdsbesteding, leren praten over emoties, leren plannen en meer. Koppels spreken 1 tot 4 keer per maand met elkaar af. 

Omkijken, ook naar andere groepen 

MARA kijkt niet alleen om naar jongeren in kwetsbare posities, maar ook naar andere groepen mensen in Rotterdam en Den Haag die uitsluiting ervaren. Denk aan mensen met HIV die ook in Nederland nog steeds tegen stigma en schaamte aanlopen of arbeidsmigranten die vaak zonder goede rechten in de schemereconomie moeten werken.  

100 dingen
Voor het programma 100 dingen ging Danny de Munk in gesprek met de dakloze Damian

De hele stad betrekken 

MARA betrekt onder meer jongeren, scholen, maatschappelijke organisaties en kerken bij hun werk, zodat verschillende groepen elkaar ontmoeten en werken aan een stad waarin mensen elkaar ontmoeten en naar elkaar omkijken. Zo krijgen mensen kansen om hun leven zelf vorm te geven. 

Meer projecten

Cordaid in Nederland Nederland

Cordaid ondersteunt mensen met schulden via Stichting MAIT

Honderdduizenden mensen in Nederland worstelen met schulden. MAIT (Mijn Administratie Is Top) zet zich in voor deze mensen en streeft naar een armoede- en schuldenvrij bestaan voor alle inwoners van Rotterdam. Werk dat Cordaid een warm hart…

Alle projecten