Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Water voor Ethiopië
Noodhulp

Water voor Ethiopië

In grote delen van Ethiopië is het -opnieuw- extreem droog. Daardoor is het vee verzwakt of zelfs gestorven, zijn oogsten mislukt en watervoorraden op. Miljoenen mensen in Ethiopië hebben dringend schoon drinkwater en voedsel nodig. Cordaid biedt hulp in de zwaar getroffen regio Afar.

Afar is een zeer droge regio in het noordoosten van Ethiopië, dat grenst aan Eritrea in het noorden en Djibouti in het oosten. De mensen die er wonen zijn met name rondtrekkende veehouders (pastoralisten ofwel nomaden). Ze houden kamelen, runderen, geiten en/of een kruising tussen geit en schaap. Het vee vormt het kostbaarste bezit van de bewoners. Het zorgt voor melk, vlees en inkomen. Sommige bewoners zijn agro-pastoralisten, d.w.z. dat ze naast hun vee ook wat aan kleinschalige landbouw doen.

Ondervoeding

Zowel dit jaar als afgelopen jaar is er te weinig regen gevallen in Afar. Daardoor is er te weinig voer voor het vee en te weinig water voor mens en dier. Het water dat er is, is vervuild en dus niet drinkbaar. Het vee, het kostbaarste bezit van de bewoners van Afar, is verzwakt en de melkproductie stagneert. Uit onderzoek onder ruim 47.000 kinderen en volwassen in het gebied blijkt dat bijna 17.000 mensen ondervoed zijn. Vooral kinderen onder de 5 jaar en zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, zijn acuut ondervoed en hebben dringend hulp nodig.

Water voor Ethiopië

Wat doet Cordaid in Afar?

Op dit moment zijn levensreddende activiteiten nodig. Die voert Cordaid uit samen met onze lokale partnerorganisatie APDA, Afar Pastoralist Development Association. APDA werkt al 21 jaar in de regio Afar. 90% van het personeel is zelf ook afkomstig uit het gebied en kent dus de taal, cultuur en gebruiken. Onze noodhulp bestaat uit:

  • Watertransporten: tankwagens vol drinkwater rijden naar de dorpen. Het water is bedoeld voor 3400 huishoudens= in totaal ca. 34.000 mensen. Zij krijgen 3 maanden lang elke dag een voorraad drinkwater.
  • Aanleg van 2 grote waterbassins van 14.000 m3 voor zowel mensen als dieren: uitgraven van ‘vijvers’, enorme gaten in de grond omheind door dammen/dijkjes om bij het laatste grondwater te komen. Ook kan hierin als het regent regenwater worden opgevangen.
  • Waterzuivering: waterzuiveringstabletten om het water uit de ‘vijver’ drinkbaar te maken. Na behandeling blijft het water 8 uur drinkbaar. Per zakje kun je 10 liter water zuiveren. Iedere familie heeft per dag 2 zakjes nodig.
  • Behandeling van ondervoede kinderen en zwangere en borstvoeding gevende vrouwen. Iedere maand worden kinderen onder de 5 jaar en zwangere en net bevallen vrouwen gecontroleerd op ondervoedingsverschijnselen. Ernstig ondervoede kinderen en vrouwen krijgen Plumpy’Nut, een zeer voedingsrijke pindapasta (500 Kcal per zakje). Ook krijgen ze medicijnen en ander aanvullend voedsel. Iedereen die licht ondervoed is, krijgt extra voedzaam eten waarvan je snel aansterkt.
  • Voorlichting op het gebied van hygiëne. Ook delen we zeep uit.

Structurele maatregelen

Cordaid en APDA werken sinds de extreme droogte in 2011 samen in Afar. Natuurlijk leveren we niet alleen hulp in tijden van nood, maar nemen we ook structurele maatregelen. Zo leggen we samen met de bewoners en met steun van de overheid watervoorzieningen aan, zoals waterputten en waterbekkens. Ook herstellen we natuurlijke bronnen en zorgen we voor de opvang en opslag van regenwater. Daarnaast zorgen wij er voor dat kleine boeren door eenvoudige maatregelen te nemen hun oogstopbengsten verbeteren. Op plekken waar mensen samen met ons maatregelen hebben genomen, kunnen ze het tijdens droogteperiodes langer uithouden zonder hulp van buitenaf dan op plekken waar niks is gebeurd. Onze aanpak werkt dus!


Geef ook voor water in Ethiopië

Doneer nu

Meer projecten

Hulp voor Mosul
Noodhulp Irak

Hulp voor ontheemden in Irak

Een alliantie van Nederlandse noodhulporganisaties (de Dutch Relief Alliance) is begonnen met een grootscheepse hulpactie voor 170.000 burgers in Irak die het slachtoffer zijn van aanhoudend geweld in en rondom Mosul.…

Alle projecten