Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
ICCO

ICCO helpt boeren en kleine bedrijven groeien

Per januari 2021 bundelen Cordaid en ICCO, twee van de grootste spelers in de Nederlandse hulp- en ontwikkelingssector, de krachten in één organisatie. Een integratie van deze omvang heeft zich niet eerder voorgedaan in de Nederlandse ontwikkelingssector.

De organisaties hebben hun netwerken, kennis en infrastructuur samengevoegd om de impact van hun werk in ontwikkelingslanden te vergroten. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Cordaid, met één hoofdkantoor in Den Haag.

Cordaid en ICCO hebben een vergelijkbare achtergrond en vinden elkaar in gedeelde waarden en christelijke inspiratie.

Ook thematisch vullen Cordaid en ICCO elkaar goed aan. Cordaid richt zich op gezondheidszorg, onderwijs, noodhulp, veiligheid en werk en inkomen. De expertise van ICCO bevindt zich vooral op het terrein van landbouw: het ondersteunen van kleine en middelgrote boeren bij de verduurzaming van hun landbouw, om banen te creëren en voedselzekerheid te vergroten.

Met deze integratie kan de nieuwe organisatie zich volledig en effectief inzetten in het hele spectrum van noodhulp en ontwikkelingssamenwerking.

Geschiedenis van ICCO

ICCO staat voor Interkerkelijk Coördinatie Commissie Ontwikkelingshulp.

Oprichter Jo Verkuyl werkte als zendeling in Indonesië. Als een van de weinigen in zijn tijd geloofde Verkuyl dat veranderingen het beste op gemeenschapsniveau kunnen plaatsvinden.

Compassie, rechtvaardigheid en rentmeesterschap: dat zijn de drie waarden waarmee Verkuyl op 30 december 1964 ICCO oprichtte, samen met protestantse kerken en maatschappelijke organisaties in Nederland.

Missie van ICCO

Als onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie heeft ICCO altijd een zakelijke insteek gehad, met als doel boeren en kleine bedrijven te ondersteunen in landen met lage en middeninkomens. Zo kunnen zij beter voorzien in hun eigen levensonderhoud en toegang krijgen tot markten.

ICCO’s missie is werken aan een rechtvaardige samenleving waar mensen de kans krijgen om een waardig bestaan op te bouwen, door duurzame landbouwsystemen sterker en gemeenschappen weerbaar te maken. Daarbij besteedt ICCO speciale aandacht aan vrouwen, jongeren en mensen die werken in het midden- en kleinbedrijf.

Doelen van ICCO

Aan de hand van drie concrete doelen creëert ICCO weerbare gemeenschappen die goed kunnen reageren op rampen, en voorbereid zijn op slechte tijden.

Voedselzekerheid
We ondersteunen individuele huishoudens bij de productie van voedselgewassen, zodat ze zelf voldoende goede voeding krijgen en tegelijkertijd een inkomen uit landbouw kunnen verwerven.

Economische onafhankelijkheid
We helpen boeren- en producenten organisaties economische kansen aan te grijpen die het bestaan van kleine boeren verbeteren.

Noodhulp
Wij creëren weerbare gemeenschappen die goed kunnen reageren op rampen, en voorbereid zijn op slechte tijden.

Projecten van ICCO

De projecten van ICCO zorgen voor duurzame, kleinschalige en levensvatbare landbouw door boeren en kleine ondernemers te leren hoe ze hun positie in waardeketens kunnen verstevigen. De boeren worden ondersteund bij alle stappen in de productie van eetbare gewassen. Dus niet alleen bij het zaaien, verbouwen en oogsten, maar ook bij het opslaan, verwerken, transporteren en vermarkten van voedsel en de afvalverwerking.

Dit helpt mensen die anders moeilijk toegang kunnen krijgen tot regionale en internationale markten, zoals vrouwen, jongeren en boeren met fysieke beperkingen. We initiëren een transformatie van agrarische systemen, zodat deze duurzaam worden, zowel in financieel als in ecologisch opzicht.

Deze systemische verandering vereist een lange adem en benadering waarin we alle belanghebbenden betrekken: boeren en andere bedrijven die zich bezighouden met transport, het verpakken en distribueren van voedselproducten, maar ook marketeers en consumenten.

Ook na de krachtenbundeling met Cordaid in 2021 zullen deze projecten blijven bestaan en miljoenen mensen in de moeilijkste gebieden ter wereld een eerlijke kans geven op een waardig bestaan.

Bedrijven

ICCO heeft enkele bedrijven opgericht:

Truvalu
Truvalu ontwikkelt eerlijke en inclusieve agrifoodketens.

FairClimateFund
FairClimateFund biedt arme huishoudens toegang tot schoon koken door koolstofkredieten te verhandelen.

Fair & Sustainable Holding
Fair & Sustainable Consulting biedt diensten voor ontwikkelingssamenwerking aan.

Capital4Development
Capital 4 Development Partners investeert in midden- en kleinbedrijven die impact realiseren.

Meer over onze projecten

Bestrijding van AIDS en tuberculose in de Democratische Republiek Congo

Met de steun van het Global Fund geeft Cordaid behandelingen aan mensen met hiv en tuberculose in de Democratische Republiek Congo (DRC). Met lokale partners runnen we gemeenschapscentra om de toegang tot gezondheidszorg en informatie te verbeteren.

Lees meer
Gezondheidszorg DR Congo
noodhulp Oekraïne

Noodhulp voor ontheemde Oekraïners

Met de opbrengst van de Giro555-actie verleent Cordaid via lokale zusterorganisaties noodhulp in Oekraïne aan oorlogsslachtoffers.

Lees meer
Noodhulp Oekraïne

Duurzaam maandverband maakt het verschil in Bangladesh

Met milieuvriendelijk, herbruikbaar en goedkoop maandverband en door ongesteldheid uit de taboesfeer te halen, bestrijdt Cordaid menstruatiearmoede in Bangladesh.

Lees meer
Gezondheidszorg Bangladesh

Meer nieuws

Cordaid zeer bezorgd over uitholling grondrechten in Nederland

Activisten van Extinction Rebellion (XR) blokkeren morgen de A12 bij Den Haag. Ze eisen dat de Nederlandse overheid niet langer de fossiele sector met miljarden euro’s subsidieert. Cordaid staat pal achter de eis van deze …

Lees meer
Klimaat

Standpunt Cordaid over verbod vrouwelijk NGO-personeel in Afghanistan

In Afghanistan kunnen noodhulp en structurele projecten niet van elkaar gescheiden worden, en het werk van NGO’s kan niet worden uitgevoerd zonder de inzet van vrouwelijke humanitaire en ontwikkelingswerkers.

Lees meer
Cordaid Afghanistan
Kees Zevenbergen

Podcast: Cordaid directeur in gesprek over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking

In de podcast ‘Toekomst Leiders’ spreekt Kees Zevenbergen, directeur van Cordaid, over leiderschap en de toekomst van ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer