Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Partners

Cordaid

Cordaid strijdt voor een wereld zonder armoede waarin iedereen een menswaardig leven heeft. Wij werken juist in de moeilijkste gebieden: getroffen door oorlog en conflict, onrecht of natuurrampen. Wij zorgen voor directe noodhulp en bouwen aan structurele oplossingen als gezondheidszorg, veiligheid, scholing en werk.

Op de Nederlandse Antillen zorgen we voor noodpakketten met voedsel en medicijnen voor de armste en meest kwetsbare mensen. We geven speciale aandacht aan de tienduizenden Venezolaanse vluchtelingen.

SHC

Het platform ‘Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao’ is een samenwerkingsverband tussen Voedselbank Curaçao, Unidat di Bario Kòrsou,  Caritas (Pastoral Social Caritas Willemstad), Aliansa Curaçao, Rotary Club Willemstad en Fundashon Kòrsou Solidario i Duradero. Deze organisaties werken samen op het gebied van fondsenwerving, registratie van hulpbehoevenden en de inkoop en distributie van hulpgoederen.

SHC werkt ook samen met het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn maar heeft verder geen poitieke banden. De privacy van hulpzoekenden wordt beschermd. Het platform heeft geen winstoogmerk en wordt gecontroleerd door 2 onafhankelijke internationale accountantskantoren. Be the reason another family eats today!

K1

K1 DIRECT (K1 Britannia’s Disaster Relief and Crisis Team) helpt momenteel met de coördinatie, noodlogistiek en mankracht om de voedseldistributie op Sint Maarten te voorzien.

Met opbrengsten van ‘Samen één koninkrijk’ zullen voedselpakketten genaakt worden voor inwoners op St. Maarten. Velen bevinden zich nu in een wanhopige situatie, en hebben deze steun hard nodig. Deze voedselpakketen zullen verdeeld door K1 DIRECT, die een goed overzicht hebben van de meest kwetsbare huishoudens op het eiland.

K1 Britannia Foundation is een non-profit liefdadigheidsorganisatie die actief is op Sint Maarten. Ze vertrouwen volledig op donaties om hun hulpverleningsactiviteiten uit te voeren en ondersteuning te bieden aan mensen in nood.