Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Experts aan het woord over migratie en vluchtelingen

In de aanloop naar Vluchtelingendag (20 juni) publiceren we vanaf 9 juni dagelijks een interview met een migratiedeskundige.

Op deze manier geven we speciale aandacht aan migranten en vluchtelingen en dragen we bij aan bewustzijn over de complexe verbanden tussen migratie en ontwikkeling.

Drie thema’s

De interviews maken deel uit van het MIND (Migration, Interconnectedness and Development) project. We publiceerden eerder al een onderzoeksrapport met beleidsaanbevelingen voor het aanpakken van de drijfveren en grondoorzaken van gedwongen migratie.

Het rapport ging ook in op voorstellen voor veilige en legale migratieroutes en de integratie en participatie van migranten in onze samenleving.

Een derde belangrijk thema betrof het bevorderen van de bijdragen van migranten en diaspora aan duurzame ontwikkeling in het land van herkomst.

Interviews met experts

Wij spraken met twaalf migratie experts van verschillende Nederlandse universiteiten en instituten over hun deskundige visie op verschillende onderwerpen. Een aantal van hen pleit voor een humaner asielbeleid, gebaseerd op menselijke waardigheid, solidariteit en vanuit de theologie van migratie. Anderen pleiten voor het creëren van legale migratiekanalen, inclusief de mogelijkheid tot circulaire migratie.

Terwijl veel beleidsmakers het idee omarmen dat investeren in ontwikkelingslanden zal leiden tot minder migratie naar Europa, is de verwachting van de experts dat dit juist zal leiden tot meer migratie.

Tenslotte hadden een aantal experts een duidelijke visie op de zogenaamde ‘grondoorzaken van gedwongen migratie en ontheemding’, waaronder conflict en klimaatverandering.

Vanaf 9 juni publiceren we elke dag een interview:

– 9 juni: Melissa Siegel (Universiteit Maastricht), over de impact van migratie op herkomst- en bestemmingslanden.

– 10 juni: Ilse van Liempt (Universiteit Utrecht), over Europese migratiedeals met Turkije en Afrika.

– 11 juni: Bram Frouws (Mixed Migration Centre), over de grondoorzaken van migratie, migratiebeleid en de invloed van COVID-19 op migratie.

– 12 juni: Fransje Molenaar (Instituut Clingendael), over de relatie tussen migratie en conflict en Europees migratiebeleid in o.a. Libië.

– 13 juni: Jorge Castillo (Radboud Universiteit), over de theologie van migratie.

– 14 juni: Ozge Bilgili (Universiteit Utrecht), over de lessen die we kunnen leren van Congolese vluchtelingen in Rwanda.

– 15 juni: Bram Jansen (Universiteit Wageningen), over de permanente rol van vluchtelingenkampen en de invloed hiervan op de regio.

– 16 juni: Conny Rijken (Universiteit Tilburg), over Europees migratiebeleid en de EU-Turkije deal.

– 17 juni: Lothar Smith (Radboud Universiteit), over de grondoorzaken van migratie en de rol van de diaspora.

– 18 juni: Henk van Houtum (Radboud Universiteit), over Europees migratiebeleid en legale migratieroutes.

– 19 juni: Antony Otieno Ong’ayo (International Institute of Social Studies), over de rol van de (Ghanese) diaspora bij ontwikkeling.

– 20 juni: Hein de Haas (Universiteit van Amsterdam), over de relatie tussen klimaatverandering en migratie.

Deze interviews zijn afgenomen binnen het MIND-project. MIND staat voor ‘Migration, Interconnectedness, Development’ en is een driejarig project dat mede gefinancierd wordt door de Europese Commissie. In dit project werkt Cordaid samen met 11 Europese Caritas-partners, met als doel bewustwording te creëren onder beleidsmakers en het publiek over de link tussen migratie en ontwikkeling.