Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
MIND: Migration, Interconnectedness and Development

MIND: Migration, Interconnectedness and Development

MIND staat voor Migration, Interconnectedness and Development en is een 3-jarig project gefinancierd door de Europese Commissie om het publiek bewust te maken van ontwikkelingskwesties en ontwikkelingseducatie in de Europese Unie te bevorderen.

Bewustzijn creëren: dat is het belangrijkste doel

 

Het project moet bijdragen aan positieve opvattingen en de actieve betrokkenheid van de Europese samenleving bij ontwikkelingskwesties en de zorgen hierover. De betrokken partijen zullen meer gelegenheid scheppen voor mensen om elkaar te ontmoeten om zo de complexe verbanden tussen migratie, duurzame ontwikkeling en de reacties daarop beter te begrijpen, met menselijkheid, waardigheid en respect.

 

“There are no frontiers or barriers, political or social, behind which we can hide, still less is there room for the globalization of indifference.”

Laudato Si’

Resultaten

De verwachte resultaten van onze inzet gedurende de periode van drie jaar (oktober 2017-september 2020) zijn:

1) Meer kennis van het publiek over de relatie tussen universele duurzame ontwikkeling en migratie, de rol van deze thema’s in de EU en ontwikkelingslanden en de bijdrage van de EU aan ontwikkelingssamenwerking in 11 lidstaten.

2) Overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties, individuen en andere (potentiële) ontwikkelingsactoren zullen meer betrokken raken bij het aanpakken van de diepere oorzaken van migratie en bij het investeren in migranten en vluchtelingen in 11 lidstaten.

Dit project heeft financiële steun ontvangen van het Development Education and Awareness Raising programma (DEAR) van de Europese Unie. Klik hier voor meer informatie over dit programma.