Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Weerbaarheid

Bouwen aan veerkrachtige gemeenschappen

Rampen treffen de armsten het hardst. Vaak wonen ze op gevaarlijke locaties en zijn dus kwetsbaar voor natuurrampen, zoals overstromingen of droogte. Zij zijn ook degenen die hun huizen, banen en landbouwgrond moeten achterlaten wanneer ze op de vlucht slaan voor oorlogsgeweld. Meestal hebben ze niets of niemand om op terug te vallen.

Met onze werkzaamheden verbeteren we de vaardigheden van de lokale bevolking om de risico’s op rampen te beperken.

Sommige gemeenschappen staan bloot aan heel specifieke gevaren, zoals overstromingen of juist droogte. Tijdens trainingen brengen we samen met gemeenschappen de lokale risico’s in kaart. We helpen de gemeenschap zich te organiseren en maken gezamenlijk een nood- en actieplan. Ook bij de uitvoering, de monitoring en de evaluatie speelt de lokale bevolking een hoofdrol.

  • 650.000 mensen weerbaarder in 2016
  • 59 projecten in 12 landen
  • 37 lokale partners in 2016

Regelmatig worden we geconfronteerd met een humanitaire crisis in de wereld. Daarom is er een dringende noodzaak voor zowel noodhulpacties meer structurele wederopbouwprogramma’s, als programma’s die inspelen op vermindering van het risico op rampen. Cordaid heeft de laatste jaren programma’s uitgevoerd in West- en Centraal-Afrika, het Midden-Oosten, Nepal en de Filippijnen.

Partners for Resilience

Cordaid is lid van de Partners for Resilience Alliance (PfR), bestaande uit het Nederlandse Rode Kruis, het Rode Kruis Climate Centre, CARE Nederland en Wetlands International. De PfR Alliance heeft een aanpak ontwikkeld die rampenbestrijding, oplossingen voor klimaatverandering en het herstel van ecosystemen combineert.


Help ook mee aan weerbare gemeenschappen

Doneer

Weerbaarheid projecten

Waterschaarste
Weerbaarheid Filipijnen

Oplossingen voor waterschaarste in de Filipijnen

Waterschaarste is een groot probleem op het Filipijnse eiland Kinatarcan. De bijna 9000 inwoners zijn traditioneel gezien afhankelijk van het opvangen van regenwater voor drinkwater, hygiëne en landbouw. Maar door aanhoudende droogte komt een groot…

Stedelijke tuinbouw
Weerbaarheid Indonesië

Stedelijke tuinbouw helpt kwetsbare inwoners Jakarta

Honderden arme gezinnen in de zwaar vervuilde en zinkende noordkust van Jakarta zijn begonnen met stedelijke tuinbouwactiviteiten en komen op voor hun rechten door de negatieve effecten van vervuiling en klimaatverandering actief te bestrijden.…

Alle projecten