Microkrediet

  Cordaid Microkrediet houdt van doeners. Daarom steunen we kleine ondernemers in ontwikkelingslanden met kleine leningen, de zogenaamde microkredieten. Zo kunnen mensen die iets willen ondernemen zélf hun situatie verbeteren. En er is nog een voordeel: omdat we jouw bijdrage niet weggeven, maar uitlenen, kunnen we veel meer mensen helpen.

  Leningen voor de allerarmsten

  Cordaid Microkrediet investeert bewust in de armste ondernemende mensen en werkt vaak in regio’s waar andere organisaties te veel risico’s zien. Vaak zijn dat dunbevolkte gebieden of gebieden waar de gevolgen van een crisis of een ramp nog goed voelbaar zijn. Hier is de noodhulp vaak gestopt, maar is een financiële stimulans noodzakelijk om de lokale economie weer aan de gang te krijgen. Door mensen te helpen een bedrijfje op te zetten, kunnen zij weer voor zichzelf en hun familie zorgen.

  Onze lokale partners weten de weg

  Om de microkredieten te verlenen, werken we samen lokale microfinancieringsinstellingen (MFI’s). Vanzelfsprekend screenen en monitoren we bij Cordaid Microkrediet onze partnerorganisaties zorgvuldig. Zo hebben de MFI’s waar we mee werken altijd een sociale doelstelling. De bescherming van de kredietnemer staat dan centraal. En de winst die een MFI maakt, wordt weer geïnvesteerd in de eigen organisatie. Waar nodig, geven we MFI’s trainingen en informatie. Bijvoorbeeld over het begeleiden van startende ondernemers. De MFI’s kennen de lokale situatie als geen ander. Daarom kunnen ze de plannen van ondernemers goed op waarde schatten.

  Jouw bijdrage helpt écht

  De microkredieten die ondernemers krijgen zijn voor westerse begrippen erg laag. Een lening van 50 tot 500 euro is vaak al voldoende om een bedrijfje te beginnen. De leningen worden vaak in wekelijkse of maandelijkse termijnen afgelost. Dat werkt, 97% van de leningen wordt op deze manier gewoon terugbetaald. Dit betekent dat jouw bijdrage na enige tijd opnieuw kan worden uitgeleend aan een volgende ondernemer. Uiteindelijk kun je met een eenmalige bijdrage zo veel meer ondernemers helpen.

  Bekijk hier de projecten van Cordaid Microkrediet

  Lees hier de berichten en verhalen over Cordaid Microkrediet

  Over Cordaid Microkrediet

  Cordaid Microkrediet is een fonds van Cordaid, en profiteert zo van 100 jaar ervaring op het gebied van armoedebestrijding en het veranderen van machtsverhoudingen in ontwikkelingslanden. Cordaid verstrekt nu al ruim 15 jaar microkredieten aan de allerarmsten, sinds 2006 via Cordaid Microkrediet.

  De kracht van een lokale aanpak

  Cordaid is één van de grootste ontwikkelingsorganisaties in Nederland, met een netwerk van bijna 900 partnerorganisaties in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. Deze organisaties komen op voor de belangen van gemarginaliseerde groepen en zitten in de meest afgelegen gebieden, kennen de plaatselijke gebruiken en regels, spreken de taal en weten waar het meest behoefte aan is. Vanzelfsprekend voldoet Cordaid aan de strenge eisen van het CBF-keurmerk.

  Steun lokale ondernemers

  Wil je Cordaid Microkrediet structureel steunen? Dat kan met een maandelijkse donatie. Uiteraard kun je ook eenmalig doneren.