Veelgestelde vragen

  Over de ondernemers

  Zijn de ondernemers op de site ook echt de ondernemers die gesteund worden?
  Van elk project wordt op deze site een aantal ondernemers uitgelicht. Via onze lokale partners krijgen wij verhalen en foto’s over deze ondernemers. De ondernemers zijn dus inderdaad mensen die geld lenen van de lokale partner en meeprofiteren van de investeringen in het project.

  Waarom kan ik niet direct iets aan een ondernemer geven?
  Cordaid Microkrediet werkt met lokale partners die de situatie in het gebied en de ondernemers zelf kennen. Wij hebben geen direct contact met de ondernemers.

  Waarom kunnen de ondernemers niet bij een gewone bank lenen?
  Het gaat vaak om ondernemers die weinig bezitten, dus ook geen onderpand voor een lening bij een reguliere bank. Deze banken durven dan het risico van een lening niet te nemen. Cordaid Microkrediet neemt dit risico wel. Het risico is naar onze ervaring gering omdat de lokale partnerorganisatie de situatie en de ondernemers goed kent. Niet voor niets wordt 97% van de leningen gewoon terugbetaald.

  Wie maken er gebruik van microfinanciering?
  Typische klanten van microfinanciering zijn de allerarmsten en mensen met lage inkomens die geen toegang hebben tot een formele financiële instelling. Het gaat meestal om kleine zelfstandigen en huishoudens. Deze hebben bijvoorbeeld een kleine winkel of leven van straatverkoop, ambachtelijke productie of dienstverlening. Op het platteland werken micro-ondernemers vaak in de voedselverwerkende industrie of handel. Een aantal van de ondernemers is boer.

  Hoe worden de ondernemers beschermd tegen woekerrentes?
  Cordaid Microkrediet selecteert microfinancieringsinstellingen die een sociale missie hebben en de ontwikkelingsbehoefte van de lenende ondernemer centraal stellen. Partnerorganisaties die in hun bedrijfsdoelstellingen vooral een winstoogmerk hanteren, worden niet door Cordaid Microkrediet ondersteund.

  Kan ik de ondernemers uit de projecten ook bezoeken?
  Cordaid Microkrediet heeft voornamelijk contact met lokale financiële partnerorganisaties. Deze organisaties selecteren de ondernemers die voor een lening in aanmerking komen. Wij hebben dus geen direct contact met de ondernemers. Het is daarom niet mogelijk de ondernemers via Cordaid Microkrediet te bezoeken.

  Over de leningen van ondernemers

  Hoeveel procent van de leningen wordt terugbetaald?
  De afgelopen jaren is 97% van de leningen terugbetaald.

  Waarom zijn er zulke grote verschillen in de hoogte van de leningen van ondernemers?
  Het armoedeniveau verschilt per land en regio. Zo kan een lening in Zuid Amerika beduidend hoger zijn dan in Azië of Afrika. Daarnaast is de hoogte van de lening ook gerelateerd aan het doel van de lening. Een brommertaxi kost meer dan koopwaar voor een groentestal.

  Over jouw investeringen

  Hoe betaal ik mijn bijdrage aan Cordaid Microkrediet?
  Dat kan via Ideal, met je creditcard, via een eenmalige machtiging of een maandelijkse donatie.

  Kan ik ook maandelijks doneren?
  Ja, graag! Hier kun je maandelijks doneren.

  Hoe kan ik mijn maandelijkse donatie wijzigen of stopzetten?
  Je kunt op eenvoudige wijze je gegevens wijzigen of je donatie stopzetten via telefoon, 070 313 62 33 of via e-mail info@cordaidmicrokrediet.nl. Vermeld daarbij duidelijk je naam en rekeningnummer.

  Als ondernemers hun lening terugbetalen, krijg ik dan ook mijn geld terug?
  Jouw bijdrage is een gift aan Cordaid Microkrediet, die krijg je dus niet terug. Het geld dat een ondernemer terugbetaalt, wordt direct weer geïnvesteerd in een volgende ondernemer. Zo kan jouw bijdrage verschillende ondernemers aan een lening helpen!

  Komt mijn geld rechtstreeks bij de ondernemers/projecten terecht?
  Je gift aan Cordaid Microkrediet komt daadwerkelijk bij de projecten in de diverse landen terecht. Alle ondernemers die bij dit project horen, profiteren mee van je investering.

  Is mijn bijdrage fiscaal aftrekbaar?
  Als je ons vijf jaar achter elkaar met een vast bedrag steunt en deze schenking vastlegt in een notariële akte, is je gift aftrekbaar. Het deel wat je terugkrijgt, is afhankelijk van de belastingschijf waar je in valt. Bij een jaarlijkse schenking van minimaal € 100,- zijn de notariskosten voor onze rekening.

  Een gift aan ons kunt je overigens altijd aftrekken, mits het totale bedrag aan giften in 1 jaar meer dan 1% van je “drempelinkomen” uitmaakt.

  Kan ik Cordaid Microkrediet opnemen in mijn testament?
  Het is zeker mogelijk om Cordaid Microkrediet op te nemen in je testament. Je bent er zeker van dat het hele bedrag naar Cordaid Microkrediet gaat, omdat wij als goed doel geen successierecht betalen. Meer weten? Klik hier.

  Kan ik een deel van mijn spaargeld wegzetten bij Cordaid Microkrediet?
  Je kunt niet sparen bij Cordaid Microkrediet. Je kunt ons wel steunen met de rente van je spaargeld via het ASN Vrouwenspaardeposito van ASN bank. De extra hoge depositorente die je spaargeld oplevert, schenk je automatisch aan Cordaid Microkrediet. De minimale inleg voor het ASN vrouwenspaardeposito is € 250,-. Na vijf jaar krijg je je inleg gegarandeerd terug. Bovendien kun je de rente die je jaarlijks schenkt aftrekken van je inkomstenbelasting. Ga voor meer info naar ASN bank.

  Over Microkrediet

  Wat vindt Cordaid Microkrediet van de negatieve berichten over microkredieten?
  Wij maken ons zorgen over de toenemende commercialisering van de microfinancieringssector. Microfinanciering is er niet bij gebaat als aandeelhouders het zien als een mogelijkheid om zichzelf te verrijken. Voor Cordaid Microkrediet gaat het om de ontwikkeling en zelfredzaamheid van de allerarmsten. De MFI’s waar wij mee werken moeten daarom aan belangrijke voorwaarden voldoen, zoals een verplichte klachtenregeling en duidelijke informatievoorziening aan klanten over rente en terugbetalingen. De winst moet worden geïnvesteerd in de organisatie en niet in bonussen.

  Kunnen ondernemers hun lening altijd terugbetalen?
  Helaas is microkrediet niet zaligmakend. In sommige gevallen kunnen mensen hun lening niet terugbetalen. Daarom is het belangrijk dat het aanbod van een MFI aansluit op de behoeften en mogelijkheden van de ondernemer. Alleen als er daadwerkelijk terugbetaald kan worden, mag een ondernemer in aanmerking komen voor microkrediet. En goede begeleiding is daarbij heel belangrijk. Bij de MFI’s waar wij mee werken worden gemiddeld 97% van de leningen terugbetaald.

  Wat is het verschil tussen microfinanciering en microkrediet?
  Een microkrediet is een kleine lening aan arme mensen met weinig of geen onderpand. Microkrediet wordt verstrekt door wettelijk geregistreerde instellingen, de MFI’s. Microfinanciering is een breder begrip, en omvat naast microkrediet ook spaarproducten, verzekeringen, betalingsverkeer en andere financiële producten die gericht zijn op armen en mensen met lage inkomens.

  Kan microkrediet winstgevend zijn?
  Ja, microkrediet kan en moet zelfs winstgevend zijn. De MFI’s waar Cordaid Microkrediet mee werkt investeren hun winst weer in de organisatie, bijvoorbeeld in trainingen en nieuwe producten. De ondernemers die een lening aanvragen profiteren hier dus uiteindelijk van.

  Over lokale partners

  Wat is een MFI?
  Cordaid Microkrediet leent geld uit aan lokale Micro Finance Institutions (MFI’s). Deze microfinancieringsinstellingen selecteren de ondernemers die voor een lening in aanmerking komen. Als er een lening wordt verstrekt, bezoeken ze de ondernemers meestal wekelijks of maandelijks voor rente en aflossing. Tegelijkertijd sparen de ontvangers van een microkrediet elke week bij de MFI een klein bedrag om voor de toekomst iets op te bouwen.

  Waarom vragen MFI’s zulke hoge rentes?
  De rente op microkredieten is hoger dan bij een reguliere bank. Hiervoor zijn meerdere oorzaken.

  Een deel wordt verklaard door administratieve kosten, deze zijn bij kleine leningen relatief hoger dan bij een grote lening. Het kost nu eenmaal meer tijd 1.000 leningen van $100 per stuk te verstrekken dan 1 lening van $100.000.

  Een andere reden is dat de MFI’s vaak opereren in afgelegen gebieden met een lage bevolkingsdichtheid, waardoor lenen ook duurder wordt. Juist hierom blijven traditionele banken vaak weg uit deze gebieden. De kredietmedewerkers van de MFI gaan naar de klanten toe, wat tijd en transportkosten kost.

  De situatie kan wel veranderen. Naarmate de markt in een bepaald land rijper wordt voor microkrediet, dalen de administratieve kosten meestal als managers leren van ervaringen. Ook concurrentie kan dan tot lagere prijzen en een grotere efficiëntie leiden.

  Waar vind ik informatie over financiële prestaties van MFI’s?
  Een toenemend aantal MFI’s rapporteren hun prestaties in internationale databases. De databases met de hoogste deelname zijn:

  www.mixmarket.org: De MIX Markt database bevat financiële en andere prestatie-informatie, verzameld en verwerkt uit meer dan 1.300 MFI’s door de uitwisseling van de Microfinance Information eXchange (MIX).

  www.microcreditsummit.org: De Microcredit Summit (MCS) database bevat beperkte informatie over zo’n 2.000 MFI’s. Samenvattingen en jaarverslagen worden jaarlijks gepubliceerd.

   

  Nog meer weten over microfinanciering?

  Kijk op de site van het Nederlands Platform voor Microfinance