Over Investeringen

  Cordaid investeert. Cordaid investeert in ondernemerschap. Cordaid investeert in kleine en middelgrote ondernemers, in boeren en in boerinnen, in huisvesting en in gezondheidszorg.

  Ondernemers, sociale woningbouwers en gezondheidsklinieken hebben allemaal kapitaal nodig om te investeren in hun bedrijf. Zij hebben een spaarrekening en verzekeringen nodig om zich voor tegenslagen  in te dekken. In arme landen hebben ze die mogelijkheden vaak niet. Waar banken ontbreken bieden microfinancieringsinstellingen en fondsen een oplossing.

  Investeren in microfinancieringsinstellingen

  Cordaid investeert in microfinancieringsinstellingen en fondsen. Met leningen, garanties en aandelenkapitaal. Voor mensen en ondernemingen die bijna nergens terecht kunnen. Vaak ook op plekken die meer risico’s met zich mee brengen dan andere investeerders bereid zijn te nemen.

  Dat vereist financiële expertise en optimale kennis van de lokale context. Gedegen risicoanalyses en screenings. Investeringen op maat, die passen bij de draagkracht en behoefte van de instellingen en fondsen. Inzicht in ondernemersplannen en client protection principles.

  16 jaar kennis

  Cordaid investeert in ondernemerschap. Al ruim 16 jaar. Kostendekkend. Met een investeringskapitaal van 70 miljoen euro in ruim 100 microfinancieringsinstellingen en fondsen in 12 landen.