Over Noodhulp

    Cordaid biedt humanitaire hulp aan mensen die getroffen zijn door rampen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Eerst zorgen wij voor de meest dringende behoeften om vervolgens met de gemeenschap te werken aan wederopbouw en de beheersing van mogelijke toekomstige rampen.

    Deze rampen treffen de allerarmsten altijd het hardst. Die leven vaak in gebieden die gevoelig zijn voor terugkerende gevaren, zoals overstromingen of droogte. Ook verliezen ze hun huizen, banen en landbouwgrond wanneer ze op de vlucht moeten voor oorlogsgeweld. Daarbij hebben ze vaak niets of niemand om op terug te vallen.

    Rampen vernietigen jarenlange investeringen en belemmeren verdere ontwikkeling. De meest effectieve reactie op een humanitaire crisis vraagt daarom om samenhang van noodhulp, wederopbouw en ontwikkeling.

    Steun Cordaid Mensen in Nood – DONEER NU