Over Onderwijs

  Investeren in onderwijs is investeren in een betere toekomst. Een kind dat een gedegen thuis heeft en onderwijs krijgt, kan later bijdragen aan de maatschappij.

  Volgens de VN gaat één op de tien kinderen van lagere school leeftijd niet naar school. Dat zijn ongeveer 57 miljoen kinderen. Vaak zijn dit kinderen uit kwetsbare groepen. Ze zijn bijvoorbeeld afkomstig uit etnische of religieuze minderheidsgroepen. Ze zijn gehandicapt, ze hebben geen ouders meer, of ze wonen op straat.

  De strijd om meer kinderen onderwijs te laten volgen is nauw verbonden met de strijd tegen armoede. Volgens UNESCO leeft ongeveer een miljard mensen in extreme armoede. Onderwijs is de beste manier om hen te helpen. Het stelt hen in staat om werk te vinden, te sparen, en de kwaliteit van hun leven en dat van hun kinderen te verbeteren.

  Meisjes staan sterker

  Cordaid besteedt in haar onderwijsprojecten bijzondere aandacht aan meisjes. Gebrek aan onderwijs maakt hen kwetsbaar en vatbaar voor uitbuiting en mishandeling. In veel ontwikkelingslanden is het niet gebruikelijk dat meisjes voor zichzelf opkomen. Onderwijs geeft hen een stem en geeft hen zelfvertrouwen. Zij kunnen hun toekomst zelf bepalen, werk vinden en onafhankelijk zijn.

  Investering in de toekomst

  Meisjes die eerst hun school afmaken en daarna pas trouwen, krijgen hun kinderen later en zijn gezonder. Moeders die onderwijs gehad hebben laten vaker hun kinderen vaccineren dan moeders die niet of nauwelijks naar school geweest zijn. Ze weten ook beter hoe ze hun kinderen moeten beschermen tegen veelvoorkomende ziektes zoals diarree en longontsteking. Hun kinderen zijn minder ondervoed.

  En, bovenal: als een moeder naar school is geweest is de kans groter dat de kinderen ook naar school gaan. Zo profiteren toekomstige generaties van de investeringen in onderwijs van vandaag.

  Cordaid Kinderstem – Een veilig thuis en goed onderwijs

  Cordaid’s projecten met kinderen en onderwijs worden mogelijk gemaakt dankzij de trouwe donateurs van Cordaid Kinderstem. Hun bijdrage maakt het verschil. Ook u kunt daaraan bijdragen.

  Steun Cordaid Kinderstem – DONEER NU