Visie Open data

  Cordaid gebruikt open data om de kwaliteit en de relevantie van ons werk te verbeteren en om samenwerking en innovatie in de sector van ontwikkelingssamenwerking te stimuleren.

  Sinds januari 2013 publiceren we al onze project informatie in overeenstemming met de International Aid Transparency Initiative (IATI) richtlijnen. Cordaid is een van de eerste NGO’s die dit doet.

  Iedereen mag de gegevens van Cordaid gebruiken, hergebruiken en verspreiden.

  Download onze dataset

  Verhalen

  Cordaid is ook de eerste organisatie die niet alleen zijn informatie ter beschikking stelt via gegevensbestanden, maar ook op one website in verhalende vorm, met foto’s, en regelmatige updates uit het veld.

  Neem een kijkje.

  Waarom?

  Cordaid gelooft dat het delen van informatie en kennis samenwerking gemakkelijker maakt en daarmee de kwaliteit, impact en relevantie van ons werk verbetert. De Open Development beweging is ook bedoeld om de ontwikkelingssector zelf te stimuleren tot innovatie.

  Welke mogelijkheden biedt open data?

  Wat publiceren we?

  Cordaid publiceert en actualiseert haar projecten ieder kwartaal. We gaan uit van het principe dat alle informatie over het project wordt gepubliceerd, tenzij er een duidelijke redenen zijn om dat niet te doen. Meer hierover leest u in ons publicatiebeleid. Dit beleid bevat de criteria om te bepalen wat er wordt gepubliceerd of uitgesloten. Dit kunnen zowel onderdelen van projecten zijn of het hele project.

  Hoe doen we dit?

  Interne rapportering en actualisering processen worden gestroomlijnd onder de “single entry, single source en multi-use” principe. Dit betekent dat de project officers één keer de gegevens invoeren, waarna die gegevens gebruikt kunnen worden voor verschillende doeleinden, zoals onze website, track record documenten, gegevens dashboards, onderzoek en rapportage. Eigenaar van de informatie blijft de desbetreffende project officer.

  Meer weten? Bekijk dit filmpje over de Cordaid implementatieaanpak.

  Kwaliteit

  Kwaliteit van de gegevens is een van de belangrijkste uitdagingen in dit proces, omdat de gegevens afkomstig zijn uit one interne systemen en ingevoerd zonder bekendmaking in het achterhoofd. Het is dan ook mogelijk dat u fouten of onvolkomenheden in onze data bestanden zou kunnen opmerken. Als dat zo is, aarzel dan niet om ons te laten weten: rbe@cordaid.org

  Wij geloven dat open data gaat niet over perfecte data; het gaat over het perfectioneren van die gegevens. Terwijl de cultuur van openheid en transparantie groeit, zullen de kwaliteit en inzetbaarheid van de gegevens verbeteren.

  ‘Cordaid’s werkwijze getuigt van durf en commitment
  aan de transparantie-agenda.’

  Theo van de Sande, Open Data & Transparantie,
  Ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Welke mogelijkheden biedt open data?

  Wij zien open data als een manier om beter werk werk af te leveren voor onze eindgebruikers. Het openen van onze data maakt het mogelijk om de data te analyseren en visualiseren en vervolgens te vergelijken met die van andere NGO’s en overheidsinstanties. Daarna is het relatief eenvoudig om te zien welke activiteiten door wie worden uitgevoerd in een bepaald land of regio. We kunnen ook zien wanneer en hoe deze activiteiten worden uitgevoerd en hoeveel geld er wordt besteed.

  Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt als communicatiemiddel, monitoring & evaluatie-instrument, informatie- en kennis management systeem en voor het creëren van track records.

  Doe mee

  Wij hopen dat meer organisaties zullen deelnemen aan de Open Development beweging en hun gegevens zullen delen op open en transparante wijze. Hoe meer organisaties, bedrijven en andere instanties die hun datasets in lijn met IATI publiceren, hoe makkelijker het zal zijn om te zien wie wat doet, waar, met welke middelen en partners, en met welke resultaten.

  Neem contact met ons op – we horen graag van u!