Veelgestelde Vragen

  Veelgestelde vragen over IATI en Open Data.

  Waarom publiceert Cordaid haar dataset online?
  Wat staat er precies online?
  Waarom publiceert Cordaid de data in IATI?
  Wat kan ik doen met deze data?
  Zijn er meer organisaties in Nederland die hun data online publiceren?
  Kan ik met deze dataset zien waar mijn geld besteed wordt?
  Moet je een expert op datagebied zijn om met de data aan de slag te gaan?
  Waarom hecht Cordaid er zoveel belang aan dat andere organisaties ook hun data online en in IATI publiceren?
  Wat is er bijzonder of speciaal aan de dataset van Cordaid?
  Wat publiceren we?
  Staan alle data van Cordaid online?
  Hoe actueel zijn de data?
  Laten de data  ook zien wat de impact is van onze activiteiten?
  Wat is de volgende stap voor Cordaid?
  Ik heb er fouten in gezien.


   

  Waarom publiceert Cordaid haar dataset online?

  Armoede bestrijden begint met samen delen. Cordaid gelooft dat het delen van informatie leidt tot versnelling van de verandering naar een betere wereld. Co-creatie leidt tot transformatie. Transformatie van fragiele gebieden naar stabiele bloeiende gemeenschappen, transformatie binnen de ontwikkelingssector maar uiteindelijk ook transformatie van de interventies en activiteiten van alle betrokken actoren.

  Wat staat er precies online?

  Sinds begin 2013 staat onze projectinformatie in verhalende vorm op onze website. Sinds december 2013 gaan we een stap verder door ook onze project data te publiceren in de IATI standaard.

  Waarom publiceert Cordaid de data in IATI?

  IATI is een digitale standaard die wereldwijd is geaccepteerd en door steeds meer stakeholders in de ontwikkelingssector geïmplementeerd wordt. Hierdoor is het niet alleen voor de eigen organisatie mogelijk sneller actuele overzichten en analyses te maken maar tegelijk kunnen ook andere organisaties en instituties er hun voordeel mee doen.

  Wat kan ik doen met deze data?

  Open data gaat volgens ons om toepassingsmogelijkheden en mogelijke gebruiksdoelen. Door datafiles van Cordaid te analyseren en te visualiseren en met andere NGO’s en overheden te vergelijken kan voor een land of regio eenvoudig worden gezien welke activiteiten waar, wanneer en hoe plaatsvinden en hoeveel geld daar besteedt wordt.

  Zijn er meer organisaties in Nederland die hun data online publiceren?

  Cordaid is een van de eerste NGO’s die haar projectdata online zet. Cordaid is de eerste organisatie die de informatie niet alleen door middel van datafiles beschikbaar stelt maar tegelijk ook op haar website toont in een beschrijvende vorm, inclusief foto’s en online voorziet van regelmatige updates uit het veld.

  Kan ik met deze dataset zien waar mijn geld besteed wordt?

  Je kunt zien hoeveel geld er via Cordaid aan welk project wordt gecommitteerd en hoeveel van het gecommitteerde geld daadwerkelijk wordt besteed en wat het totaal budget is van het project.

  Moet je een expert op datagebied zijn om met de data aan de slag te gaan?

  Iedereen die een beetje digitaal handig is, kan met de Cordaid data aan de slag.  Om de projectbeschrijvingen meteen al toegankelijk te maken heeft Cordaid deze al vertaald op haar website. Voor geschikte tools om met de IATI datasets te werken.

  Waarom hecht Cordaid er zoveel belang aan dat andere organisaties ook hun data online en in IATI publiceren?

  Hoe meer organisaties, bedrijven en instanties hun datasets IATI compliant maken en open stellen, hoe beter je kunt zien wie waar werkt, met welke middelen en resultaten, met welke partners en op welke gebieden. IATI compliant data kunnen met elkaar vergeleken en gelinked worden.

  Wat is er bijzonder of speciaal aan de dataset van Cordaid?

  Data op zichzelf is geen informatie. Cordaid heeft een relevante datafile doordat deze compleet is en voorzien van relevante details inclusief bijvoorbeeld resultaten om begrijpelijk te zijn en om mee te kunnen analyseren. Daarnaast staan alle projecten ook online in een beschrijvende vorm, inclusief foto’s en regelmatige updates.

  Wat publiceren we?

  De datafile is zo compleet mogelijk. Vanaf 2013 is Cordaid IATI compliant en staan alle projecten online, tenzij ze vallen binnen de Exlusion Policy. Dit houdt in dat bijvoorbeeld vanwege veiligheids- of privacyredenen projecten onzichtbaar zijn gemaakt. Bekijk hier welke en hoe de datavelden door ons zijn ingevuld en gepubliceerd. Voor 2013 staat een ruime selectie relevante projecten online.

  Staan alle data van Cordaid online?

  Met het publiceren van alle projectdata staat echter niet al het werk van Cordaid online. Cordaid heeft als maatschappelijke organisatie vier doelstellingen; financiële ondersteuning van projecten ten behoeve van armoede bestrijding, linking and learning, lobby and advocacy en voorlichting. De financiële committeringen ten behoeve van projecten wordt vastgelegd in onze projectdatabase en die staat nu online. Wilt u het totaaloverzicht kennen van Cordaids werkzaamheden en van onze financiële verslaglegging dan verwijzen we u naar het jaarverslag.

  Hoe actueel zijn de data?

  De informatie is steeds actueel doordat we per kwartaal de datafile vernieuwen en online voorzien van realtime updates uit het veld.

  Laten de data  ook zien wat de impact is van onze activiteiten?

  De data laten zien welke projecten we implementeren en geeft zo inzicht in onze activiteiten (inputs) en met welke resultaten (outputs/outcome). Impact is een resultante van een veelheid van projecten en door een veelheid van actoren.

  Wat is de volgende stap voor Cordaid?

  We pretenderen niet dat wij de enige juiste manier hebben gevonden om onze data te publiceren want de toepassingsmogelijkheden zijn oneindig, we staan nog maar aan het begin van de Open Development Movement. We leveren hier graag een bijdrage aan en zullen ook blijven door ontwikkelen.

  Daarbij willen wij nog veel leren van en met de organisaties die net als ons hun data publiceren waardoor we samen steeds beter ons werk kunnen doen. We hopen dat er meer organisaties open en transparant hun data gaan delen want alleen daardoor zal effectieve co-creatie mogelijk zijn om samen te werken aan een betere wereld.

  Ik heb er fouten in gezien.

  Cordaid zet haar data niet online omdat we pretenderen dat alles klopt, dat er geen enkele fout is te vinden. Integendeel: de Cordaid medewerkers zijn mensen en maken dus fouten. Belangrijker nog is het gegeven dat wij met onze partners veelal werken in fragiele staten en conflictgebieden. In die omstandigheden heerst vaak chaos en onzekerheid en dat draagt niet bij aan perfecte verslaglegging. Het kan dus goed zijn dat er fouten of onvolmaaktheden naar boven komen uit onze datafile.

  U bent van harte welkom om ons dat te laten weten, via opendata@cordaid.nl.

  Maar ja, open data gaat niet om het publiceren van perfecte data maar juist om het perfectioneren van data en werkzaamheden.