Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Wat zijn vluchtelingen?

Alles achter je laten. Een vaak levensgevaarlijke reis afleggen naar een ander land. Vluchtelingen: het nieuws staat er vol mee. Wereldwijd zijn maar liefst ruim 70 miljoen ontheemden, mensen hun huis ontvlucht voor oorlog, armoede of natuurrampen, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Dat zijn er meer dan ooit.

Waarom slaan mensen op de vlucht?

Mensen vluchten om verschillende redenen. Vaak wordt er gesproken over twee soorten vluchtelingen: economische vluchtelingen en politieke vluchtelingen.

Met economische vluchtelingen worden migranten bedoeld die op zoek zijn naar een beter bestaan in een ander land. Over het algemeen loopt deze groep in hun thuisland geen direct gevaar om het slachtoffer te worden van gevaar, maar bevinden zij zich in moeilijke economische omstandigheden.

Politieke vluchtelingen zijn mensen die omwille van hun veiligheid hun land zijn ontvlucht. Vaak is vluchten naar een andere plek de enige optie die ze nog hebben. Zij hebben het recht om asiel aan te vragen in een ander land.

Vluchtelingen
Cordaid zorgt voor water en voedsel voor de ontheemden in vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda. Meer dan 128.000 vluchtelingen uit Zuid-Soedan zijn in dit gebied opgevangen. Foto: Petterik Wiggers/Cordaid

Wanneer ben je een vluchteling?

In 1951 wordt het Vluchtelingengedrag opgesteld. Dit verdrag bepaalt of iemand ook echt een vluchteling is. Dit is het geval als je in je thuisland een gegronde vrees hebt op vervolging op basis van religie, politieke overtuigingen, seksuele voorkeur of door het behoren tot een bepaalde etnische of sociale groep.

Het Vluchtelingengedrag biedt dan bescherming: je mag dan niet worden teruggestuurd naar het land waar je vandaan bent gevlucht. Inmiddels is dit verdrag door meer dan 150 landen ondertekend.

Hoeveel vluchtelingen zijn er in Nederland?

In 2018 hebben 20.353 mensen asiel aangevraagd in Nederland. Eind 2018 kwam het aantal vluchtelingen in Nederland op ruim 100.000. Het grootste deel van deze vluchtelingen komt uit Syrië en Iran. De meeste asielzoekers in Europa vind je in Duitsland.

Wat voor hulp biedt Cordaid aan vluchtelingen?

Cordaid biedt wereldwijd hulp aan mensen die gevlucht zijn uit hun eigen land. Dit doen wij meestal in de vorm van noodhulp. De omstandigheden voor ontheemden in vluchtelingenkampen zijn niet makkelijk: vaak is er een groot gebrek water, eten, onderdak en facilitaire voorzieningen.

Zo heeft Cordaid projecten in Oeganda, waar zich één van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld bevindt. Veel mensen uit Zuid-Soedan zijn hier naartoe gevlucht door oorlog en hongersnood.

Hier heeft Cordaid watervoorzieningen gebouwd, waarmee we 100.000 liter water per dag onder duizenden mensen kunnen verdelen. Ook in landen als Afghanistan, Syrië, Bangladesh en Irak zet Cordaid zich in om mensen te steunen die huis en haard hebben moeten verlaten.

Meer over hulp aan vluchtelingen

Traumaverwerking in Irak
Gezondheidszorg Irak

Traumaverwerking in Irak

Nu pas komen slachtoffers van IS toe aan de verwerking van hun trauma’s. Alleen zijn er amper psychiaters en therapeuten. Cordaid helpt met traumaverwerking in Irak.

Alle projecten