Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Gedragscode en integriteit

Cordaid zorgt voor een veilige werkplek voor alle medewerkers waar geen plaats is voor machtsmisbruik, fraude, wangedrag of intimidatie en eist een respectvolle en waardige omgang met de mensen waarmee we samenwerken.

Als het gaat om integriteit en het gedrag van onze medewerkers en iedereen die de organisatie vertegenwoordigt, hanteren wij de hoogst mogelijke standaard. De bescherming en de veiligheid van kwetsbare mensen in moeilijke omstandigheden waarvoor Cordaid zich inzet, is daarbij het allerbelangrijkste. Daarom horen alle Cordaid-medewerkers zich te houden aan een gedragscode.

Het doel van ons integriteitsbeleid is het creëren van een werkomgeving die vrij is van intimidatie, fraude en (seksueel) wangedrag. Dit bereiken we door de bewustwording over integriteit te vergroten en een werksfeer te bevorderen waarin collega’s elkaar kunnen aanspreken op, en verantwoordelijk kunnen houden voor, grensoverschrijdend gedrag. Ook is het belangrijk dat mensen die toch het slachtoffer worden van wangedrag dat op een veilige manier kunnen melden.

Iedereen die getuige is van wangedrag of zelf in aanraking komt met welke vorm van onwenselijk gedrag dan ook, kan direct contact opnemen met onze medewerker integriteit via: [email protected]

Voor andere klachten over het werk van Cordaid verwijzen we je graag naar onze contactpagina.

Lees hier meer over het integriteitsbeleid van Cordaid (Engels)

Lees hier meer over de gedragscode van Cordaid (Engels)