Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Geschiedenis

Cordaid is opgericht in het jaar 2000 en geboren uit een krachtenbundeling van verschillende goede doelen, waaronder de meest recente met ICCO in januari 2021. Maar de geschiedenis van een van de grootste hulporganisaties van Nederland gaat veel verder terug.

Mensen in Nood, nu het noodhulpteam van Cordaid, werd opgericht nadat een groot aantal Europeanen, opgejaagd door de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog, hun toevlucht in Nederland zocht.

In 1925 werd Memisa opgericht, nu ons team dat zich bezighoudt met gezondheidszorg. Memisa groeide uit tot een marktleider op het gebied van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

In de jaren 30 zette Cordaid zich in voor de slachtoffers van de Grote Depressie. Na de Tweede Wereldoorlog verschoof de focus verder naar het zuiden. Dat leidde tot een nieuwe vorm van solidariteit tussen landen op een terrein waar Cordaid in voorop liep: ontwikkelingssamenwerking.

Medefinanciering

De Nederlandse overheid erkende ook het belang van ontwikkelingshulp en introduceerde de zogenaamde ‘co-financiering’, dat is de financiering door de overheid van maatschappelijke organisaties bestemd voor ontwikkelingshulp. Cordaid en ICCO stonden beiden aan de wieg van deze historische deal met de overheid.

Uit dit medefinancieringsstelsel is in 1961 Cebemo ontstaan, een rooms-katholieke stichting die het besluit van het Nederlandse parlement om het werk van de missionarissen te financieren, als een bijzondere vorm van bijstand aan ontwikkelingslanden uitvoerde.

Krachtenbundeling in de Nederlandse ontwikkelingssector

Aan het begin van de 21ste eeuw zijn verschillende organisaties en fondsen gefuseerd: Cebemo, Mensen in Nood, Memisa, Kinderstem en de Bond Zonder Naam gingen verder onder de naam Cordaid.

Twee decennia later vond er opnieuw een grote integratie plaats. Per januari 2021 hebben Cordaid en ICCO, twee van de grootste spelers in de Nederlandse hulp- en ontwikkelingssector, de krachten gebundeld in één organisatie.

De organisaties hebben hun netwerken, kennis en infrastructuur samengevoegd om de impact van hun werk in ontwikkelingslanden te vergroten. De nieuwe organisatie blijft Cordaid heten, met één hoofdkantoor in Den Haag.

Ook thematisch vullen Cordaid en ICCO elkaar goed aan. Cordaid richt zich op gezondheidszorg, onderwijs, noodhulp, veiligheid en werk en inkomen. De expertise van ICCO bevindt zich vooral op het terrein van landbouw: het ondersteunen van kleine en middelgrote boeren bij de verduurzaming van hun landbouw, om banen te creëren en voedselzekerheid te vergroten.

Christelijke waarden

Oorspronkelijk wordt het werk van Cordaid gedreven door een katholieke identiteit en de bijbehorende waarden. Na het samengaan met ICCO, een van origine protestantse organisatie, is een grote stap gezet in de defragmentatie van de sector.

De organisaties vinden elkaar in dezelfde christelijke waarden en gezamenlijke missie: een wereld waarin mensen de kans krijgen om zich uit armoede te ontworstelen en tegenslagen het hoofd kunnen bieden.

Onze missie vandaag

Onze missie is in de huidige tijd nog altijd even belangrijk. 1,6 miljard mensen leven in moeilijke omstandigheden. Net als wij, willen zij een veilig en menswaardig bestaan met onderdak, gezondheidszorg, onderwijs, werk en natuurlijk voedsel en water.

Cordaid biedt hulp en ondersteuning, overal waar armoede, uitsluiting en onrecht heerst. Dankzij onze enorme schat aan ervaring, kunnen wij werkelijk verschil maken.

Onze projecten

Samenwerken aan een sterker zorgsysteem in Zuid-Soedan

In Zuid-Soedan leidt Cordaid sinds 2015 medisch personeel op, levert medicijnen tegen hiv en tbc en rust laboratoria uit met noodzakelijke apparatuur.

Lees meer
Gezondheidszorg Zuid-Soedan

Bestrijding van AIDS en tuberculose in de Democratische Republiek Congo

Met de steun van het Global Fund geeft Cordaid behandelingen aan mensen met hiv en tuberculose in de Democratische Republiek Congo (DRC). Met lokale partners runnen we gemeenschapscentra om de toegang tot gezondheidszorg en informatie te verbeteren.

Lees meer
Gezondheidszorg DR Congo
noodhulp Oekraïne

Noodhulp voor ontheemde Oekraïners

Met de opbrengst van de Giro555-actie verleent Cordaid via lokale zusterorganisaties noodhulp in Oekraïne aan oorlogsslachtoffers.

Lees meer
Noodhulp Oekraïne