Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Organisatie

Mensen staan centraal in alles wat Cordaid doet, van fondsenwerving en communicatie tot het uitvoeren van programma’s in onze focusgebieden: de fragiele regio’s in de wereld.

Directie

Kees Zevenbergen, Drs.
C.E.O.

Kees Zevenbergen is Algemeen Directeur van Cordaid sinds september 2016. Zevenbergen heeft vele jaren ervaring met strategisch ontwikkelingsbeleid en veranderprocessen in de sector internationale samenwerking. In de rol van zelfstandig professional heeft hij vele Nederlandse en internationale ontwikkelingsorganisaties met raad en daad bijgestaan op hun zoektocht naar blijvende relevantie en effectiviteit in een snel veranderende wereld.

Kees Zevenbergen: “Ik zie bij Cordaid en haar partners een grote toewijding in de omgang met de grote uitdagingen waar de wereld momenteel mee wordt geconfronteerd. Ik zal mijn uiterste best doen om het gehele potentieel van Cordaid te mobiliseren en in te zetten in het gevecht tegen armoede en ongelijkheid.”

Willem Jan van Wijk, MA
C.F.O.

Willem Jan van Wijk is sinds september 2015 CFO van Cordaid. Daarvoor was hij werkzaam als financieel directeur van verschillende onderdelen van Shell en TNT in meerdere landen. Hij heeft ruime ervaring in de financiële aansturing van internationale organisaties en in het begeleiden van fusies, overnames en transities. Deze ervaring kwam goed van pas bij Cordaid dat, net als de andere NGO’s, moest inspelen op een sterk veranderd overheidsbeleid ten opzichte van noodhulp en ontwikkelingssamenwerking.

Willem Jan is een gedreven persoon die zich sterk betrokken voelt bij de mondiale strijd tegen honger en armoede. Hij werkte bij Shell en TNT aan diverse projecten waarmee deze multinationals een bijdrage konden leveren aan een betere levenssituatie voor mensen in Afrika. Zo zette hij in 1999, als CEO van Shell Solar, een landelijk project op waarin 50.000 huizen in Zuid-Afrika werden voorzien van elektriciteit via autonome zonne-energie systemen. Sinds 2007 is Willem Jan bestuurslid van Bio Energy Resources Ltd, een bedrijf in Malawi dat biobrandstoffen produceert uit ter plekke geteelde Jatropha bonen waarmee kleine boeren additionele inkomsten genereren.

Willem Jan van Wijk: “Ik kan niet tegen onrecht. Cordaid zet zich in voor de meest kwetsbare mensen in de meest fragiele gebieden ter wereld. Ik zet me dan ook graag met volle overgave in om de doelstellingen van onze organisatie te verwezenlijken.”

Raad van Toezicht

A.J.M. Heerts, voorzitter
Huidige functie: voorzitter MBO Raad
Expertise: arbeids- en sociaal recht, veiligheid, reorganisaties

 

Drs. M.C.T. van de Coevering
Huidige functie: CFO bij IT-bedrijf Schuberg Philis te Schiphol-Rijk
Expertise: Accounting & Control

 

Drs J. van Bussel
Huidige functie: Directeur CRZ Delta Psychiatrisch Centrum (Antes)
Expertise: Accounting & Control

 

M. van Beek MA, MSc
Huidige functie: Directeur HR en lid van de Management Board van ING Nederland
Expertise: Medische Industrie, FMCGs, Foodservice, Human Resources, Corporate Communications

 

Fr. Sjaak de Boer, Mill Hill. PhD.
Huidige functies: Bestuursvoorzitter Brasili-Ja Auxilia, Priester, Coordinator Engelssprekende parochieën van Europese Hoofdsteden
Expertise: dak- en thuislozen, ongedocumenteerden

 

B. van Dijk – van de Reijt
Huidige functie: CEO van DOB Equity, een Nederlandse impact investeerder met focus op Oost Afrika
Expertise: Financiën, infrastructuur, energie, FMCG, gezondheidszorg, educatie, groeimarkten

Auditcommissie RvT: Michel van de Coevering en Jolanda van Bussel.

Remuneratiecommissie RvT: Maarten van Beek en Brigit van Dijk-van de Reijt.
Klik hier voor het Instellingsdocument Remuneratiecommissie

Klik hier voor het Instellingsreglement Auditcommissie