Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Organisatie

Mensen staan centraal in alles wat Cordaid doet, van fondsenwerving en communicatie tot het uitvoeren van programma’s in onze focusgebieden: de fragiele regio’s in de wereld.

Directie

Kees Zevenbergen, Drs.
C.E.O.

Kees Zevenbergen is Algemeen Directeur van Cordaid sinds september 2016. Zevenbergen heeft vele jaren ervaring met strategisch ontwikkelingsbeleid en veranderprocessen in de sector internationale samenwerking. In de rol van zelfstandig professional heeft hij vele Nederlandse en internationale ontwikkelingsorganisaties met raad en daad bijgestaan op hun zoektocht naar blijvende relevantie en effectiviteit in een snel veranderende wereld.

Kees Zevenbergen bekleedt de volgende nevenfuncties: adviesraad MDF (Management for Development Foundation), raad van bestuur Nationaal Rampenfonds, raad van bestuur VKMO (Vereniging Katholieke Maatschappelijke Organisaties), raad van bestuur Achmea Foundation, bestuurslid Goede Doelen Nederland.

Kees Zevenbergen: “Ik zie bij Cordaid en haar partners een grote toewijding in de omgang met de grote uitdagingen waar de wereld momenteel mee wordt geconfronteerd. Ik zal mijn uiterste best doen om het gehele potentieel van Cordaid te mobiliseren en in te zetten in het gevecht tegen armoede en ongelijkheid.”

Willem Jan van Wijk, MA
C.F.O.

Willem Jan van Wijk is sinds september 2015 CFO van Cordaid. Daarvoor was hij werkzaam als financieel directeur van verschillende onderdelen van Shell en TNT in meerdere landen. Hij heeft ruime ervaring in de financiële aansturing van internationale organisaties en in het begeleiden van fusies, overnames en transities. Deze ervaring kwam goed van pas bij Cordaid dat, net als de andere NGO’s, moest inspelen op een sterk veranderd overheidsbeleid ten opzichte van noodhulp en ontwikkelingssamenwerking.

Willem Jan is een gedreven persoon die zich sterk betrokken voelt bij de mondiale strijd tegen honger en armoede. Hij werkte bij Shell en TNT aan diverse projecten waarmee deze multinationals een bijdrage konden leveren aan een betere levenssituatie voor mensen in Afrika. Zo zette hij in 1999, als CEO van Shell Solar, een landelijk project op waarin 50.000 huizen in Zuid-Afrika werden voorzien van elektriciteit via autonome zonne-energie systemen.

Willem Jan van Wijk bekleedt de volgende nevenfunctie: penningmeester bij Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking.

Willem Jan van Wijk: “Ik kan niet tegen onrecht. Cordaid zet zich in voor de meest kwetsbare mensen in de meest fragiele gebieden ter wereld. Ik zet me dan ook graag met volle overgave in om de doelstellingen van onze organisatie te verwezenlijken.”

Raad van Toezicht

A.J.M. Heerts, voorzitter
Huidige functie: voorzitter MBO Raad
Expertise: arbeids- en sociaal recht, veiligheid, reorganisaties
Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Cordaid, voorzitter Stichting Scoren in de Wijk, voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Socires, voorzitter werkgroep ter verbetering van de zorg, hulp en ondersteuning voor zeer ernstig verstandig en meervoudig beperkte kinderen en hun gezinnen, lid Raad van Bestuur V-fonds, lid Raad van Commissarissen Siers, lid Raad van Advies UWV WERKbedrijf, lid van het Comité van Aanbeveling Stichting Inca Educa

 

Drs. M.C.T. van de Coevering
Huidige functie: CFO bij IT-bedrijf Schuberg Philis te Schiphol-Rijk
Expertise: Accounting & Control
Nevenfuncties: vice voorzitter en lid Raad van Toezicht Cordaid, lid Raad van Toezicht Stichting LeerKRACHT

 

Drs J. van Bussel
Huidige functie: Directeur CRZ Delta Psychiatrisch Centrum (Antes)
Expertise: Accounting & Control
Nevenfuncties: lid en Secretaris Raad van Toezicht Cordaid, lid Raad van Toezicht Dianet, lid Raad van Toezicht Vlietkinderen

 

M. van Beek MA, MSc
Huidige functie: Directeur HR en lid van de Management Board van ING Nederland
Expertise: Medische Industrie, FMCGs, Foodservice, Human Resources, Corporate Communications
Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Cordaid, HR Director en Board Member ING The Netherlands, Belgium & Luxembourg, Supervisory Board NPO, Dutch Public Television, Digital Advisory Board BASF, Advisory Board NVP

 

Fr. Sjaak de Boer, Mill Hill. PhD.
Huidige functies: Bestuursvoorzitter Brasili-Ja Auxilia, Priester, Coordinator Engelssprekende parochieën van Europese Hoofdsteden
Expertise: dak- en thuislozen, ongedocumenteerden
Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Cordaid, voorzitter Stichting Auxilia-Brasili-Ja, voorzitter Board RC Church of Our Saviour, Den Haag, coördinator van Engelstalige RK Parochies in Europese hoofdsteden

 

B. van Dijk – van de Reijt
Huidige functie: CEO van DOB Equity, een Nederlandse impact investeerder met focus op Oost Afrika
Expertise: Financiën, infrastructuur, energie, FMCG, gezondheidszorg, educatie, groeimarkten
Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Cordaid, member of Investment Committee Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL (Gelderland en Overijssel), member of Supervisory Board – Dutch School in Tanzania “de Plevier”, member of Sustainability Committee African Venture Capital and Private Equity Association

 

Drs M.W.J.A. Landheer-Regouw
Huidige functie: Director Risk bij FMO, de Nederlandse Ontwikkelingsbank
Expertise: Risk Management, investeringen, opkomende markten, stakeholder management.
Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Cordaid, voorzitter hockeyvereniging Craeyenhout, lid algemeen bestuur HBS- Craeyenhout

Auditcommissie RvT: dhr. M.C.T. van de Coevering en Drs J. van Bussel.

Remuneratiecommissie RvT: dhr. M. van Beek MA, Msc en Mw. B. van Dijk-van de Reijt.

Klik hier voor het Instellingsdocument Remuneratiecommissie

Klik hier voor het Instellingsreglement Auditcommissie