Direct naar de inhoud

Help de vluchtelingen uit Soedan

Help de vluchtelingen in Zuid-Soedan

Tienduizenden gezinnen zijn door het gewelddadige conflict in Soedan de grens naar Zuid-Soedan overgestoken. Elke dag arriveren weer duizenden nieuwe gezinnen. De humanitaire crisis neemt met de dag toe. Cordaid is ter plaatse en biedt noodhulp in de vorm van voedsel, water, hygiëne, vaccinaties en onderdak. Jouw gift, groot of klein, maakt het verschil en is hard nodig. Bedankt voor je steun!

Het conflict in Soedan: een humanitaire crisis met verstrekkende gevolgen

Het aanhoudende conflict in Soedan gaat over de machtsverdeling tussen de regering en rebellengroepen in verschillende regio’s van het land. Het conflict heeft geresulteerd in geweld en mensenrechtenschendingen, zoals aanvallen op burgers. Dit heeft geleid tot de vlucht van duizenden mensen naar buurland Zuid-Soedan. 

De grote humanitaire crisis die hier is ontstaan is immens en dreigt alleen nog maar erger te worden. De hulpvraag in Zuid-Soedan is veel groter dan het land aan kan. En omdat er geen tekenen zijn van een wapenstilstand is de verwachting dat de vluchtelingenstroom blijft toenemen.

“Ook in Zuid-Soedan zelf is al jaren een conflict gaande en duizenden mensen zijn het land inmiddels ontvlucht. In dit vluchtelingenkamp voor Zuid-Soedanezen in Oeganda heeft Cordaid watervoorzieningen gebouwd.”

Schrikbarende feiten over de situatie in Zuid-Soedan 

  • 9.4 miljoen mensen hebben al humanitaire hulp nodig. 
  • 7.7 miljoen mensen hebben te maken met acute ondervoeding. 
  • Naar verwachting zullen 1.4 miljoen kinderen onder de vijf jaar in 2023 lijden aan acute ondervoeding. 
  • 60% van de gezondheidsklinieken in Zuid-Soedan zijn niet operationeel, wat leidt een van de hoogste zuigelingsterftecijfers ter wereld. Per 1.000 kinderen sterven er maar liefst 62! 

Welke hulp biedt Cordaid?

Onze hulp bestaat uit directe noodhulp voor de meest kwetsbare gezinnen, dat zijn voornamelijk vrouwen en kinderen. Er is dringend geld nodig voor de meest noodzakelijke basisbehoeftes: 

Voedsel
We geven cash geld aan gezinnen, zodat ze zichzelf kunnen voorzien van voedsel. Van dit geld kunnen ook medicijnen gekocht worden.

Water
We plaatsen een waterzuiveringsinstallatie en delen waterzuiveringsmiddelen uit. Dit zorgt voor toegang tot schoon en veilig drinkwater.

Hygiëne
We delen hygiënepakketten en zeep uit voor zowel wasgoed als persoonlijke hygiëne. Daarbij leren we mensen hoe deze hygiënepakketten het beste te gebruiken zijn. Hoe hygiënischer het is, des te kleiner de kans op het uitbreken van ziektes.

Vaccinaties
We voorzien kinderen van vaccinaties tegen bijvoorbeeld ziektes als polio en mazelen.

Onderdak
Wij voorzien gezinnen van een pakket met onder andere muskietennetten om malaria te voorkomen, een zeil en dekens zodat zij beter beschermd zijn tijdens de nacht.

Ervaring in het bieden van noodhulp

Cordaid biedt al meer dan 100 jaar noodhulp aan mensen die getroffen zijn door humanitaire rampen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Eerst zorgen we voor de meest dringende behoeften om vervolgens met de bevolking te werken aan wederopbouw. Via onze lokale partner Africa Development Aid (ADA) kunnen we snel hulp bieden om te voldoen aan de onmiddellijke behoeften van de mensen. 

Doneer nu

Lees hier ons Privacy Statement