Direct naar de inhoud

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je antwoorden op de meestvoorkomende vragen die onze bezoekers en supporters vaak hebben. We begrijpen dat je soms behoefte hebt aan duidelijkheid over onze organisatie, onze missie en hoe je kunt bijdragen aan het realiseren van een betere wereld.

Staat jouw vraag er niet bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via ons contactformulier. We staan klaar om je verder te helpen.

Vragen over onze organisatie

 • Hoeveel van de inkomsten gaat naar de mensen in ontwikkelingslanden?

  Cordaid vindt het heel belangrijk om efficiënt en doelmatig om te gaan met de bijdragen van donateurs. Van elke euro besteedt Cordaid 93.2% aan de uitvoer van onze programma’s. Dat betekent dat 6,8 % kosten zijn die wij hier in Nederland maken, zoals het werven van nieuwe donateurs.

  Cordaid is een Erkend Goed Doel volgens het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Het CBF houdt, als toezichthouder, de controle hierover. Zo kunt je ervan uitgaan dat een Erkend Goed Doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en hierover verantwoording aflegt.

 • Hoe weet ik of mijn geld goed terecht komt?

  Wij zijn weliswaar geen commercieel bedrijf, maar moeten net zo goed investeren in de organisatie, bijvoorbeeld in goed personeel, een betrouwbare donateursregistratie en een financieel systeem.

  In de landen waar wij werkzaam zijn ondersteunen we het werk van lokale organisaties. Zij werken goedkoper en kennen de lokale problemen het best. Zij krijgen het geld niet vooraf in handen, maar worden betaald voor hun resultaten. Bijvoorbeeld voor het aantal bevallingen dat daadwerkelijk in een ziekenhuis heeft plaatsgevonden.

 • Heeft Cordaid keurmerken?

  Cordaid is een Erkend Goed Doel en lid van Goede Doelen Nederland. Dat betekent dat Cordaid voldoet aan strenge kwaliteitseisen die zijn erkend en worden getoetst door toezichthouder CBF.

  Cordaid werft fondsen op basis van de gedragscodes van Goeden Doelen Nederland en het CBF. In haar bedrijfsvoering voldoet Cordaid aan de Code voor Goed Bestuur, conform de richtlijnen van de commissie-Wijffels uit 2005.

  Cordaid is bovendien ISO:9001-2015 gecertificeerd en voldoet daarmee aan de ISO richtlijnen voor kwaliteitsborging. De belastingdienst erkent Cordaid als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat fiscale voordelen oplevert voor donateurs en voor Cordaid.

 • Hoeveel verdient de directeur van Cordaid?

  Het brutosalaris van de directeur is terug te vinden in onze jaarrekening. Op deze pagina vind je de meest recente jaarverslagen en financiële overzichten.

  Cordaid is een grote organisatie met een aanzienlijke verantwoordelijkheid op nationaal en internationaal niveau. Het salaris van de directeur is afgestemd op die verantwoordelijkheid en is in lijn met de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (SBF-code) die door Cordaid wordt onderschreven.

  In deze code staat dat het salaris van directeuren van goede doelen-organisaties zoals Cordaid een combinatie moet zijn van idealisme en professionaliteit.

 • Kan ik werken of stage lopen bij Cordaid?

  Cordaid is een organisatie met meer dan 100 werknemers op het hoofdkantoor in Den Haag en we hebben regelmatig vacatures, in Nederland of internationaal, ook voor stagiaires en vrijwilligers.

 • Kan Cordaid mij financieel helpen met een eigen stichting?

  Heeft u een eigen project in het buitenland? Dan kan Cordaid daar helaas geen extra financiële steun aan geven.

  Ook aan individuele organisaties en stichtingen in Nederland verlenen wij als Cordaid geen directe financiële steun. We ondersteunen wel koepelorganisaties, waar u zich wellicht bij kunt aansluiten. Als u daarvoor in aanmerking wilt komen, kunt u ons contactformulier invullen.

 • Waarom krijg ik als donateur zoveel post?

  Voor de uitvoer van projecten in ontwikkelingslanden zijn wij afhankelijk van giften. De hulp is nog steeds hard nodig, vandaar dat wij regelmatig een extra beroep doen op onze donateurs.

  De ervaring leert dat als wij deze giftverzoeken niet zouden sturen, of drastische beperken, er veel minder geld binnenkomt. Daarnaast willen wij onze donateurs ook graag informeren over de voortgang van de projecten via ons magazine.

  Het is natuurlijk altijd mogelijk om aan te geven om geen post meer te ontvangen. Dat kan door contact met ons op te nemen via het contactformulier of door te bellen met onze servicedesk: 070 3136233.

 • Ik ben gebeld door Cordaid. Waarom?

  We bellen onze donateurs om verschillende redenen. Kijk hier voor meer informatie over telemarketing.

Vragen over ons werk

 • Wat is Cordaid?

  Cordaid strijdt al ruim 100 jaar voor een wereld zonder armoede waarin iedereen een menswaardig leven heeft. Daarom werken wij juist in de moeilijkste gebieden: getroffen door oorlog, onrecht of natuurrampen.

  Wij geloven in de kracht van mensen om hun leven -opnieuw- op te bouwen en er ook voor elkaar te zijn. Wij zorgen voor directe noodhulp met water, voedsel en onderdak en bouwen aan structurele oplossingen als gezondheidszorg, veiligheid, scholing en werk.

  Lees meer over ons werk.

 • Bestaan de oude Cordaid-fondsen nog?

  In 2000 hebben de fondsen Memisa, Mensen in Nood en Cebemo hun krachten gebundeld. Later zijn daar nog de Bond zonder Naam, Kinderstem, Microkrediet en ICCO bijgekomen.

  Door jarenlange ervaring van de verschillende fondsen op het gebied van gezondheid, noodhulp, educatie, werk en veiligheid met elkaar te verbinden, kunnen we meer impact maken.

  Donateurs die voorheen aan een van de fondsen gaven, konden dat blijven doen voor een van deze thema’s. Ook nalatenschappen voor de ‘oude’ fondsen van Cordaid worden nog steeds besteed aan het thema van het fonds.

  Lees hier meer over deze fondsen.

 • In welke landen is Cordaid actief?

  Cordaid werkt in de meest complexe, fragiele gebieden op de wereld, landen die door conflict en geweld worden verscheurd, of keer op keer door natuurrampen worden geteisterd.

  Bekijk de pagina ‘waar we werken’ voor een overzicht van de landen waar we actief zijn.

 • Helpt Cordaid bij rampen?

  Cordaid biedt noodhulp aan mensen die getroffen zijn door rampen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Eerst zorgen wij voor de meest dringende behoeften om vervolgens met de gemeenschap te werken aan wederopbouw en de beheersing van mogelijke toekomstige rampen.

  Grote rampen vragen om een snelle reactie. Als lid van Caritas Internationalis, maakt Cordaid gebruik van een groot netwerk van lokale organisaties die snel noodhulp kunnen bieden aan mensen in nood.

  Daarnaast is Cordaid ook lid van de samenwerkende hulporganisaties. Deze alliantie van Nederlandse organisaties komt na grote rampen via Giro555 in actie om noodhulp te bieden.

  Lees meer over noodhulp.

 • Wat doet Cordaid aan gezondheidszorg?

  Cordaid ondersteunt lokale instellingen om goede gezondheidszorg te kunnen leveren. Dat doen we door te werken aan goed personeelsbeleid, opleidingen voor zorgpersoneel en meer invloed voor patiënten. Daarbij is veel aandacht voor vrouwen, zwangerschap en seksuele gezondheidszorg.

  Lees meer over gezondheidszorg.

 • Wat doet Cordaid aan voedselzekerheid en werkgelegenheid?

  In fragiele gebieden zetten we ons in voor de ontwikkeling van de private sector om te helpen bij het opbouwen van duurzaam levensonderhoud en banen te creëren.

  Lees meer over voedsel en inkomen.

 • Wat doet Cordaid aan onderwijs?

  Ja, onderwijs is de beste manier om uit de extreme armoede te komen. Cordaid besteedt in haar onderwijsprojecten bijzondere aandacht aan meisjes. Gebrek aan onderwijs maakt hen kwetsbaar en vatbaar voor uitbuiting en mishandeling.

  In veel ontwikkelingslanden is het niet gebruikelijk dat meisjes voor zichzelf opkomen. Onderwijs geeft hen een stem en geeft hen zelfvertrouwen. Zij kunnen hun toekomst zelf bepalen, werk vinden en onafhankelijk zijn.

  Lees meer over onderwijs.

 • Wat doet Cordaid aan veiligheid en recht?

  We zoeken met individuen, lokale gemeenschappen en overheden naar duurzame oplossingen voor conflicten, onrechtvaardigheid en onveiligheid.

  Lees meer over veiligheid en recht.

 • Wat doet Cordaid aan armoedebestrijding in Nederland?

  Ook in Nederland helpen wij mensen de armoede blijvend te ontstijgen. Zo zorgen we ervoor dat mensen weer meedoen aan de samenleving. We doen dit door diverse organisaties in Nederland te ondersteunen.

  Lees meer over onze strijd tegen armoede in Nederland. 

 • Wat is Result Based Financing?

  Cordaid biedt hulp op een slimme en duurzame manier. Daarom financieren wij onze projecten vaak resultaatgericht. Dat heet results-based financing (RBF) en betekent dat we pas uitbetalen als enkele vooraf bepaalde resultaten zijn behaald.

  Dit systeem motiveert het personeel van klinieken en scholen om resultaten snel te verbeteren. Hierdoor is de kwaliteit van de gezondheidszorg en het onderwijs in de gebieden waar Cordaid werkt met sprongen vooruit gegaan.

  De extra inkomsten kunnen vervolgens gebruikt worden om meer personeel aan te nemen, apparatuur aan te schaffen en de voorzieningen in gebouwen te verbeteren.

 • Hoeveel mensen bereikt Cordaid met haar activiteiten?

  We bereiken miljoenen mensen met onze projecten. Voor het exacte aantal verwijzen we je graag naar ons jaaroverzicht.

 • Wat doet Cordaid om corruptie te voorkomen?

  Wij geven nooit geld aan overheden. Wij werken alleen samen met lokale partnerorganisaties en controleren op allerlei manieren hun werk en bestedingen. Daarnaast stemmen medewerkers van Cordaid in met een gedragscode. Hierin staat onder andere dat er geen giften van derden.

 • Heeft ontwikkelingssamenwerking wel zin?

  Ja, ontwikkelingssamenwerking heeft zeker zin. Zo is armoede sinds 2000 gehalveerd. Hetzelfde geldt voor moedersterfte. En 2.6 miljard mensen hebben toegang gekregen tot schoon water. Toch is er nog steeds veel werk te doen.

  We zien het als onze missie mensen in de meest moeilijke gebieden ter wereld een menswaardig bestaan te geven. Aan goede ontwikkelingssamenwerking zijn volgens Cordaid wel voorwaarden verbonden: samenwerken met lokale mensen en partijen; werken aan een structurele en duurzame oplossing van problemen; hulp als een handreiking voor samenwerking en niet als liefdadigheid; realistische verwachten hebben.

 • Waarom werken ontwikkelingsorganisaties niet vaker samen?

  Cordaid werkt veel samen met andere organisaties. In Nederland werken wij samen met andere Nederlandse NGO’s. Dit doen wij op het gebied van lobby, maar we voeren ook gezamenlijk campagne bij rampen (bijvoorbeeld Giro 555).

  In de ontwikkelingslanden vindt afstemming plaats met andere Nederlandse NGO’s over wie in welk gebied welke werkzaamheden uitvoert. Zo voorkomen we dat we niet allemaal in hetzelfde gebied werkzaam zijn en een ander gebied geen hulp ontvangt.

  Indien er sprake is van een ramp, verloopt de coördinatie via de Verenigde Naties (UNOCHA). Zij brengen de noden in kaart, en coördineren vanuit hun positie welke organisatie op welke expertise wordt ingezet, afhankelijk van onder meer hun ervaring.

  Daarnaast werkt Cordaid via het internationale Caritas netwerk. Dit is het op één na grootste noodhulpnetwerk (niet gouvernementeel) wereldwijd.

Vragen over doneren

 • Wat gebeurt er met mijn donatie?

  Het werk van Cordaid wordt mogelijk gemaakt door meer dan 270.000 donateurs. Dankzij hun trouwe steun kunnen wij mensen helpen met voedsel, water, gezondheidszorg, onderwijs en werk in de meest moeilijke gebieden ter wereld.

  Bouwen aan een betere toekomst in landen als Afghanistan en Zuid-Soedan is een behoorlijk ingewikkelde opgave. Daar zijn professionele medewerkers voor nodig die een grote organisatie kunnen runnen en in staat zijn om complexe logistieke operaties te leiden.

  Omdat wij goed begrijpen dat de mensen die ons steunen graag willen weten hoe hun donatie wordt ingezet, proberen wij daar zo transparant mogelijk over te zijn. In deze video laten we zien op welke manier Cordaid de donaties besteedt.

  Op onze website kun je ook dieper in de gegevens van Cordaid duiken door de jaarverslagen en financiële rapportages in te zien.

 • Wat is het rekeningnummer van Cordaid?

  Het rekeningnummer van Cordaid is NL 57 INGB 0000 000 934.

  Aparte bankrekeningnummers voor nalatenschappen:
  Cordaid heeft meerdere bankrekeningnummers, zodat de nalatenschap aan het specifieke thema, zoals vermeld staat in het testament, kan worden besteed. Wilt u een nalatenschap overmaken aan Cordaid, dan stellen we het op prijs dat u eerst contact opneemt. 

  Neem contact op.

 • Waarom is het bankrekeningnummer op het donatieformulier anders?

  Alle iDeal betalingen aan Cordaid worden verwerkt door het betaalplatform Mollie. Je kunt hen zien als een tussenpersoon; zij zorgen ervoor dat jouw geld veilig van je bank naar de Cordaid gaat. Omdat zij voor Cordaid het betalingsproces uit handen nemen, zie je mogelijk Mollie of Stg Mollie Payments op je bankafschrift staan.

 • Hoe kan ik een (financiële) bijdrage leveren aan het werk van Cordaid?

  Je kan op verschillende manieren financieel steunen. Zo help je mee om ervoor te zorgen dat mensen in de meest moeilijke omstandigheden kunnen bouwen aan een betere toekomst. Je kunt eenmalig doneren of maandelijks een bedrag naar keuze laten afschrijven.

  Bekijk hier de verschillende mogelijkheden.

 • Kan ik geld van een inzamelingsactie doneren aan Cordaid?

  Jazeker. Steeds meer mensen, bedrijven en/of scholen kiezen er voor om geld in te zamelen voor Cordaid. Dat kan zijn als cadeau voor een verjaardag of jubileum, maar ook door het organiseren van een sponsorloop.

  Deze en andere sympathieke acties steunt Cordaid natuurlijk van harte. Wij hebben een aantal materialen die voor de promotie van de actie kunnen worden ingezet: een poster, briefkaarten met informatie over onze organisatie en een actielogo dat u kunt gebruiken in de communicatie.

  Bestel deze materialen via onze webshop.

 • Zijn mijn giften fiscaal aftrekbaar?

  Cordaid is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat gewone giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Voor gewone giften geldt een drempel en een maximum. Hoe dat precies werkt? Dat wordt goed uitgelegd op de website van de Belastingdienst. 

 • Kan ik Cordaid opnemen in mijn testament?

  Ja, dat kan zeker. Cordaid denkt graag mee over uw wensen. Er zijn verschillende manieren waarop u Cordaid in uw testament kunt opnemen.

  Lees meer over nalaten aan Cordaid.

 • Hoe kan ik mijn donatie opzeggen?

  Wat jammer dat je je donatie aan Cordaid wil opzeggen. Je kunt je opzegging gemakkelijk doorgeven via ons contactformulier. Bedankt voor het steunen van onze projecten.

Vragen over straat- en deurwerving

 • Doen jullie ook aan straatwerving of collectes?

  Ja, op dit moment worden voor Cordaid op straat en langs de deur nieuwe donateurs geworven. Wij werken hiervoor met externe partijen samen.

  De wervers dragen Cordaid jassen, hebben een badge met ID en ze vragen nooit om contant geld. Wij hebben geen collecteweek en gaan niet met collectebussen langs de deur. Ze vragen je om donateur te worden en de inschrijving gaat via een tablet.

  Wij kiezen voor deze methode van donateurswerving omdat we hiermee tegen de laagst mogelijke kosten (wanneer afgezet tegen alternatieve methoden) onze achterban uitbouwen en een structurele inkomstenbron op gang brengen om onze projecten te kunnen financieren.

  Op geefgerust.nl kun je zien of deze week in jouw wijk huis-aan-huis werving gepland is. Let op: het gaat hierbij om werving van alle goede doelen in Nederland, dus niet alleen van Cordaid.

 • Waarom doet Cordaid aan huis-aan-huis werving?

  Huis-aan-huis werving is voor een aantal goede doelen, ook voor Cordaid, een belangrijke methode om nieuwe structurele donateurs te werven. Donateurs die meerdere jaren donateur blijven, dragen bij aan de continuïteit van het werk van Cordaid. Zo is het mogelijk om langjarige projecten te blijven financieren.

  Huis-aan-huis werving is voor een aantal goede doelen, ook voor Cordaid, een belangrijke methode om nieuwe structurele donateurs te werven. Donateurs die meerdere jaren donateur blijven, dragen bij aan de continuïteit van het werk van Cordaid. Zo is het mogelijk om langjarige projecten te blijven financieren. Bovendien is persoonlijk contact voor Cordaid heel belangrijk zodat we ons verhaal kunnen vertellen. Vaak gaat dit ook gepaard met voorlichting over het onderwerp waar wij ons voor inzetten.

  Bovendien is persoonlijk contact voor Cordaid heel belangrijk zodat we ons verhaal kunnen vertellen. Vaak gaat dit ook gepaard met voorlichting over het onderwerp waar wij ons voor inzetten.

 • Hoe lang duurt het voordat een donatie aan de deur naar Cordaid gaat?

  Alle donaties komen direct terecht bij Cordaid.  Alle wervingskosten, dus ook de kosten voor de wervingsbureaus, komen op de post kosten fondsenwerving te staan. Fondsenwerving kost nu eenmaal geld. Goede doelen moeten inzicht geven in de totale kosten van de fondsenwerving. Het goede doel bepaalt per wervingsactie wat er wordt geïnvesteerd tegenover de verwachte inkomsten. In 2020 werd gemiddeld 89% van de uitgaven besteed aan de doelstelling.

 • Hoe weet ik waar de wervers van Cordaid rondlopen?

  Alle CBF-Erkende goede doelen gebruiken voor hun huis-aan-huis werving het Plansysteem Wervingsrooster. Op de website geefgerust.nlzie je in welke buurten deze week straaten huis-aan-huis werving gepland is. Let op: het gaat hierbijom huis-aanhuiswerving van alle goede doelen in Nederland, dus niet alleen van Cordaid.

 • Wat zijn de dagen en tijden van de wervers van Cordaid?

  Tijdens het werven volgen wij zeer strikt de afspraken die wij hebben gemaakt in de DDMA Reclame Code Fieldmarketing. Hierin staat, onder andere, op welke dagen en gedurendewelke tijden wij mogen werven aan de deur of op straat. 

 • Heb je een vraag, klacht of opmerking over onze straat- en deurwervers?

  Wij willen graag dat je correct en plezierig te woord bent gestaan door onze ambassadeurs. Daarom nemen wij altijd even telefonisch contact met je op nadat je donateur bent geworden. Je kunt daarom gebeld zijn door +31 85 065 97 46, +31 70 217 44 00, +31 70 207 15 01 of +31 70 700 17 21.

  Heb je een vraag, klacht of opmerking over onze straat- en deurwervingBel dan met onze donateurservice op 070 – 31 36 233. Of neem contact op via [email protected]. Let op, het is handig als je de datum en de locatie doorgeeft waarop jouw reactie betrekking heeft.

 • Wilt u meer informatie over straat- en deurwerving?

  Onze ambassadeurs kom je overal tegen: aan de deur en op straat. Ze dragen een wit hesje, voorzien van het Cordaid-logo en een ID-badge. Maar bovenal hebben ze een brede glimlach waarmee ze jou informeren over het werk van Cordaid. We begrijpen dat tijdens zo’n kort gesprek niet alles blijft hangen. Daarom hebben we alle informatie voor je op een rijtje gezet. Lees alle informatie op onze website.

Steun de projecten van Cordaid

Wij komen op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

Al 210.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.