Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Ontwikkelingshulp in Afrika

Dit zijn onze thema’s

Miljoenen mensen ter wereld leven in moeilijke omstandigheden: systemen falen met onrecht, geweld en rampen als gevolg. Cordaid helpt. Samen met andere organisaties, overheden en vooral de mensen zelf, werken we aan een leefbare toekomst en een menswaardig bestaan voor iedereen. 

 • Noodhulp

  We bieden noodhulp aan mensen die getroffen zijn door rampen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.
 • Gezondheidszorg

  Betaalbare en bereikbare gezondheidszorg voor iedereen: het is een essentieel onderdeel van ons werk.
 • Voedsel & Inkomen

  In fragiele gebieden zetten we ons in voor ontwikkeling van de private sector om te helpen bij het opbouwen van duurzaam levensonderhoud en banen te creëren
 • Onderwijs

  Investeren in onderwijs is investeren in een betere toekomst. Een kind dat een thuis heeft en onderwijs krijgt, kan later bijdragen aan de maatschappij.
 • Veiligheid & Recht

  We zoeken met individuen, lokale gemeenschappen en overheden naar duurzame oplossingen voor conflicten, onrechtvaardigheid en onveiligheid.
 • Armoedebestrijding in Nederland

  We helpen ook mensen in Nederland de armoede blijvend te ontstijgen en laat ze weer meedoen aan de samenleving.

Onze thema’s worden gekenmerkt door onderwerpen die als een rode draad doorlopen. De volgende onderwerpen hebben hebben onze speciale aandacht binnen de thema’s waarop we actief zijn:

 • Diversiteit & Inclusiviteit

 • Gendergelijkheid

 • Lokalisatie

 • Triple Nexus

Wil jij bijdragen aan de missie van Cordaid?
Ja, ik help mee