Direct naar de inhoud

Wat we doen

Miljoenen mensen ter wereld leven in moeilijke omstandigheden: systemen falen met onrecht, geweld en rampen als gevolg. Cordaid helpt. Samen met andere organisaties, overheden en vooral de mensen zelf, werken we aan een leefbare toekomst en een menswaardig bestaan voor iedereen.  

Dit zijn onze thema's

 • Gezondheidszorg

  Betaalbare en bereikbare gezondheidszorg voor iedereen: het is een essentieel onderdeel van ons werk.

 • Noodhulp

  We bieden noodhulp aan mensen die getroffen zijn door rampen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.

 • Voedsel en inkomen

  In fragiele gebieden zetten we ons in voor ontwikkeling van de private sector om te helpen bij het opbouwen van duurzaam levensonderhoud en banen te creëren.

 • Onderwijs

  Investeren in onderwijs is investeren in een betere toekomst. Een kind dat een thuis heeft en onderwijs krijgt, kan later bijdragen aan de maatschappij.

 • Veiligheid en recht

  We zoeken met individuen, lokale gemeenschappen en overheden naar duurzame oplossingen voor conflicten, onrechtvaardigheid en onveiligheid.

 • Armoedebestrijding in Nederland

  We helpen ook mensen in Nederland de armoede blijvend te ontstijgen, zodat ze mee kunnen doen in de samenleving.

Onze thema’s worden gekenmerkt door onderwerpen die als een rode draad doorlopen. De volgende onderwerpen hebben onze speciale aandacht binnen de thema’s waarop we actief zijn:

Belangrijke links

 • Armoede

  Armoede vormt een grote barrière om gezond op te groeien, een opleiding te volgen en in je eigen inkomen te voorzien. Door deze problemen structureel aan te pakken, werken we aan een menswaardig bestaan wereldwijd.

 • Klimaatverandering

  De klimaatcrisis raakt ons allemaal. Wij kunnen ons vaak beschermen tegen de zwaarste gevolgen. Mensen in arme landen hebben weinig bijgedragen aan het probleem, maar worden nu al hard getroffen door extreme weersomstandigheden. Tijd om in te grijpen!

Al 170.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.