Direct naar de inhoud

Armoedebestrijding in Nederland

Armoedebestrijding in Nederland

Armoede en sociale uitsluiting blijven onverminderd een probleem, ook in Nederland. Bijna 8% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Na de coronapandemie is dit probleem alleen maar groter geworden. Cordaid helpt mensen de armoede blijvend te ontstijgen en laat ze weer meedoen aan de samenleving.

Armoede in Nederland

Het leven in Nederland is voor een groot aantal inwoners niet makkelijk. Het aantal mensen in armoede dreigt verder te groeien en mensen voelen zich eenzaam en missen vertrouwen en houvast. Veel politieke partijen hebben aandacht voor het thema bestaanszekerheid. Maar er is meer nodig: een systeem- en mentaliteitsverandering. 

Onze aanpak

Ons uitgangspunt is een leefbare samenleving waarin iedereen mee kan doen. Onze projecten richten zich op armoedebestrijding maar zijn ook -en vaak tegelijkertijd- gericht op inclusiviteit, ontmoeting en begrip tussen mensen. We kiezen ervoor om juist kleinschalige initiatieven te ondersteunen die met gemotiveerde vrijwilligers werken. Met veel liefde en een dosis professionaliteit bereiken zij de mensen die een steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken.

Bond zonder naam

Cordaid werkt in de meest moeilijke gebieden ter wereld, maar we vergeten ook de kwetsbare mensen in onze eigen omgeving niet. Sinds 1938 zet de Bond zonder Naam (sinds 2007 onderdeel van Cordaid) zich in voor mensen die het moeilijke hebben in Nederland. Wist je dat de Bond zonder Naam sinds jaar en dag spreuken uitgeeft en verspreidt in de geest van ons motto omkijken naar elkaar. ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’ is de bekendste spreuk en inmiddels een volledig gewortelde uitdrukking in de Nederlandse taal.

Een lijst van berichten

 • 1 miljoen Nederlanders

  leven in armoede

 • 14.000 jongeren

  in Nederland zijn dak- of thuisloos

 • 20.000 mensen

  gaan wekelijks naar een van de inloophuizen die Cordaid steunt

 • 10.000 mensen

  krijgen hulp van ‘Schuldhulpmaatje’ dat door Cordaid gesteund wordt

Steun de projecten van Cordaid

Wij komen op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

Lees meer over armoedebestrijding in Nederland

Spring over slider met 6 berichten
 • : Stichting INLIA heeft zorg voor vluchtelingen 

  Meer dan 2000 vrijwilligers uit allerlei kerkgemeenschappen zetten zich in voor de crisisopvang van asielzoekers in de kerken. Ze kwamen in actie omdat zij hun rug niet wilden toekeren naar mensen in nood. Lees het verhaal van twee vrijwilligers uit Groningen.

 • : Schuldhulpmaatje geeft perspectief als mensen vastlopen in het systeem

  Vrijwilliger Dries en hulpvrager Melvin lopen inmiddels al meer dan 3 jaar met elkaar op. Dries helpt Melvin heel praktisch om overzicht in zijn financiën te krijgen en om schuldenvrij te worden. Maar het werk gaat verder, veel verder.

 • : Mases helpt mensen met schulden

  Ik ben Maatje geworden toen mijn geloof een belangrijker rol in mijn leven ging spelen, vertelt Mases Marteros uit Almelo. Ik had een paar goede gesprekken en hoorde verschillende verhalen. Dat was mij voor de aanleiding om de Bijbel echt te gaan lezen.

 • : Strijden tegen armoede in Nederland met Netwerk DAK

  Cordaid ondersteunt verschillende organisaties en lokale initiatieven die een hand uitsteken naar mensen in Nederland die het moeilijk hebben. Zoals inloophuizen voor dak en thuislozen en het verstrekken van warme maaltijden voor mensen die nauwelijks rond kunnen komen.

 • : Samen naar een duurzame aanpak van schulden

  Cordaid ondersteunt sinds 2021 SchuldHulpMaatje, een organisatie met inmiddels 100 locaties in Nederland, opgericht in 2010, met als doel om mensen in schulden preventief te bereiken en te coachen naar een leefsituatie zonder schulden.

 • : 80 jaar Bond Zonder Naam

  “Verbeter de wereld, begin bij jezelf.” Het is een van de bekendste Nederlandse gezegdes, waarvan de boodschap de tand des tijds goed heeft doorstaan. Maar wist je ook dat deze woorden hun oorsprong vinden in de geschiedenis van Cordaid?

We zijn ook actief op deze thema’s

Miljoenen mensen ter wereld leven in moeilijke omstandigheden: systemen falen met onrecht, geweld en rampen als gevolg. Cordaid helpt. Samen met andere organisaties, overheden en vooral de mensen zelf, werken we aan een leefbare toekomst en een menswaardig bestaan voor iedereen.

Al 170.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.