Direct naar de inhoud

Transparantie en verantwoording

Wij zien ons werk voor mensen in de meest fragiele gebieden ter wereld als een groot voorrecht. Daarom leggen we de lat niet alleen hoog voor onszelf, maar stellen we ook eisen aan de organisaties waarmee wij samenwerken.

Deze maatstaven en criteria leggen we vast in beleidsdocumenten en contracten met partnerorganisaties en leveranciers.

Wij publiceren ook een uitgebreid jaarverslag en een financiƫle jaarrekening waarin al onze inkomsten, uitgaven en resultaten nauwkeurig staan vermeld.

Hieronder vind je links naar de relevante documenten en webpagina’s.

Belangrijke links

 • Jaarverslagen

  De belangrijkste gegevens over ons werk zijn terug te vinden in onze jaarverslagen en jaarrekeningen.

 • Directie en bestuur

  Op onze internationale website vind je meer informatie over de leiding van onze organisatie en de leden van de Raad van Toezicht.

 • Gedragscode en integriteit

  Cordaid zorgt voor een veilige werkplek voor alle medewerkers, waar geen plaats is voor machtsmisbruik, fraude, wangedrag of intimidatie. Wij eisen een respectvolle en waardige omgang met de mensen waarmee we samenwerken.

 • Klachtenregeling

  Het is voor ons heel belangrijk om ervan op de hoogte te zijn, indien je ontevreden bent. Alleen als wij op de hoogte van jouw klacht zijn, kunnen wij maatregelen nemen en hiervan leren.

 • Privacy statement

  Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en hechten grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Maatschappelijk Verantwoord ondernemen

  Als organisatie hebben wij bepaalde verantwoordelijkheden tegenover groepen en individuen in de samenleving. Daarom hebben wij een beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

CBF keurmerk

Cordaid heeft een CBF-keurmerk en is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen.

ANBI-status

Cordaid is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij over onze ontvangen schenkingen geen belasting hoeven te betalen. Ook als schenker kun je profiteren van belastingvoordeel.

Lees meer over de ANBI-status en hoe dit werkt

ISO gecertificeerd

Cordaid is gecertificeerd volgens de ISO/Partos 9001:2015 standaard (2018 versie) voor Kwaliteitsmanagement Systemen.

Core Humanitarian Standard

Cordaid is lid van de CHS Alliance en staat daarmee achter de Core Humanitarian Standard (CHS).

Dit is een wereldwijd erkende norm die organisaties die noodhulpprojecten uitvoeren gebruiken om de kwaliteit en effectiviteit van het werk te verbeteren.

De CHS plaatst de mensen die door rampen en crises zijn getroffen centraal en beschrijft de essentiƫle voorwaarden van verantwoordelijke en kwalitatieve noodhulp.

Al 210.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.