Direct naar de inhoud

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Iedereen heeft recht op een waardig leven en daarmee ook op goede gezondheidszorg. Helaas is gezondheidszorg niet voor iedereen toegankelijk. Hierdoor sterven er onnodig veel mensen of ondervinden ze blijvende lichamelijke of psychische schade welke voorkomen had kunnen worden met passende, betaalbare zorg. Cordaid accepteert dit niet!

Goede gezondheidszorg voor iedereen

We werken al jaren aan het versterken van het basis gezondheidssysteem in de meest fragiele gebieden. Met als doel om – ook de meest kwetsbare mensen – een vangnet te bieden voor de gezondheid. Samen maken we het verschil.

Wat doen we?

In onze strijd om iedereen op de wereld te voorzien van goede zorg richten we ons voornamelijk op de volgende onderdelen:

  • Seksuele voorlichting
  • Seksueel en fysiek geweld
  • Mentale gezondheid en traumaverwerking
  • Epidemieën en andere ziekte uitbraken
  • Kwaliteit van de zorg

Voor wie doen we het?

Cordaid werkt met lokale en internationale partijen samen om tenminste een minimumpakket aan essentiële diensten toegankelijk te maken waar de overheid het niet kan of wil doen. Met deze basiszorg houden we extra rekening met deze speciale groepen:

  • Zwangere vrouwen
  • Baby’s
  • Jongeren
  • Zorgmedewerkers die het zelf moeten volhouden
  • Getraumatiseerde mensen

Veel sterfgevallen zijn eenvoudig te voorkomen

Wereldwijd, sterven er iedere dag 800 vrouwen aan complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling. Terwijl 90% van de sterfte voorkomen had kunnen worden indien eenvoudige, essentiële verloskundige zorg beschikbaar was. Vooral in fragiele landen zoals Mali, Zimbabwe, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Afghanistan en de Democratische Republiek Congo.

Ook sterven nog steeds teveel kinderen die hun 5e levensjaar niet halen vanwege luchtweginfecties en diarree, door het gebrek aan voedsel, schoon water, medicijnen of basisvaccinaties. Jongvolwassenen die -onnodig – sterven vanwege niet optimaal behandelde infectieziektes, maar ook aan ziektes zoals TBC, Malaria, AIDS en Ebola. De meeste van deze sterfgevallen kunnen op een eenvoudige manier voorkomen worden, want de wereld bezit de nodige effectieve medicijnen, kennis en technologie.

Resultaatgericht financieren

Een van de methodes die we gebruiken is Result Based Financing, oftewel resultaatgerichte financiering. Hiermee financieren we klinieken op basis van op maat gemaakte RBF-contracten. Daarmee kan de lokale dokter of verpleegkundige de middelen, medicijnen en benodigde materialen inkopen om een kliniek goed te laten functioneren en de patienten de zorg te bieden die ze nodig hebben.

Lees meer over resultaatgericht financieren

Het een kan niet zonder het ander

We werken in verschillende landen en gebieden en projecten tegelijkertijd. Veel van ons werk is met elkaar verweven. Zo werken we niet alleen aan het versterken van de gezondheidszorg, maar bieden we ook steun op het gebied van noodhulp, onderwijs, voedsel en inkomen en veiligheid en recht. Deze thema’s zijn met elkaar verwerven en kunnen niet zonder elkaar.

Lees meer over deze onderwerpen

Steun de projecten van Cordaid

Wij komen op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

Lees meer over het werk van Cordaid

Spring over slider met 6 berichten

Al 170.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.