Direct naar de inhoud

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Iedereen heeft recht op een waardig leven en daarmee ook op goede gezondheidszorg. Helaas is gezondheidszorg niet voor iedereen toegankelijk. Hierdoor sterven er onnodig veel mensen of ondervinden ze blijvende lichamelijke of psychische schade welke voorkomen had kunnen worden met passende, betaalbare zorg. Cordaid accepteert dit niet!

Goede gezondheidszorg voor iedereen

We werken al jaren aan het versterken van het basis gezondheidssysteem in de meest fragiele gebieden. Met als doel om – ook de meest kwetsbare mensen – een vangnet te bieden voor de gezondheid. Samen maken we het verschil.

Wat doen we?

In onze strijd om iedereen op de wereld te voorzien van goede zorg richten we ons voornamelijk op de volgende onderdelen:

 • Seksuele voorlichting
 • Seksueel en fysiek geweld
 • Mentale gezondheid en traumaverwerking
 • Epidemieën en andere ziekte uitbraken
 • Kwaliteit van de zorg

Voor wie doen we het?

Cordaid werkt met lokale en internationale partijen samen om tenminste een minimumpakket aan essentiële diensten toegankelijk te maken waar de overheid het niet kan of wil doen. Met deze basiszorg houden we extra rekening met deze speciale groepen:

 • Zwangere vrouwen
 • Baby’s
 • Jongeren
 • Zorgmedewerkers die het zelf moeten volhouden
 • Getraumatiseerde mensen

Veel sterfgevallen zijn eenvoudig te voorkomen

Wereldwijd, sterven er iedere dag 800 vrouwen aan complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling. Terwijl 90% van de sterfte voorkomen had kunnen worden indien eenvoudige, essentiële verloskundige zorg beschikbaar was. Vooral in fragiele landen zoals Mali, Zimbabwe, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Afghanistan en de Democratische Republiek Congo.

Ook sterven nog steeds teveel kinderen die hun 5e levensjaar niet halen vanwege luchtweginfecties en diarree, door het gebrek aan voedsel, schoon water, medicijnen of basisvaccinaties. Jongvolwassenen die -onnodig – sterven vanwege niet optimaal behandelde infectieziektes, maar ook aan ziektes zoals TBC, Malaria, AIDS en Ebola. De meeste van deze sterfgevallen kunnen op een eenvoudige manier voorkomen worden, want de wereld bezit de nodige effectieve medicijnen, kennis en technologie.

Resultaatgericht financieren

Een van de methodes die we gebruiken is Result Based Financing, oftewel resultaatgerichte financiering. Hiermee financieren we klinieken op basis van op maat gemaakte RBF-contracten. Daarmee kan de lokale dokter of verpleegkundige de middelen, medicijnen en benodigde materialen inkopen om een kliniek goed te laten functioneren en de patienten de zorg te bieden die ze nodig hebben.

Lees meer over resultaatgericht financieren

Het een kan niet zonder het ander

We werken in verschillende landen en gebieden en projecten tegelijkertijd. Veel van ons werk is met elkaar verweven. Zo werken we niet alleen aan het versterken van de gezondheidszorg, maar bieden we ook steun op het gebied van noodhulp, onderwijs, voedsel en inkomen en veiligheid en recht. Deze thema’s zijn met elkaar verwerven en kunnen niet zonder elkaar.

Lees meer over deze onderwerpen

Steun de projecten van Cordaid

Wij komen op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

Lees meer over het werk van Cordaid

Spring over slider met 6 berichten
 • : Betere en toegankelijkere gezondheidszorg in Oeganda

  De beperkte toegang tot goede gezondheidszorg is een groot probleem in Oeganda. Cordaid gaat dit te lijf met een innovatieve methode.

 • : Uniek project biedt zorg aan door oorlog getroffen Oekraïners

  Bijna anderhalf jaar na de Russische invasie staat de Oekraïense gezondheidszorg er niet goed voor. Het groeiende aantal patiënten, financiële en de beschadigde infrastructuur leiden ertoe dat mensen steeds slechter toegang krijgen tot essentiële zorgdiensten.

 • : Samenwerken aan een sterker zorgsysteem in Zuid-Soedan

  De Zuid-Soedanese bevolking kampt met extreme armoede en de desastreuze gevolgen van conflict en natuurrampen. Hoe lever je kwalitatieve gezondheidszorg in een land dat zich in een voortdurende humanitaire crisis bevindt?

 • : Brenda maakt het verschil voor zwangere vrouwen in Oeganda

  Brenda Nanyonga werkt op het Cordaid kantoor in Oeganda. Ze werkt onder andere aan het verbeteren van gezondheidssystemen. Zodat meer mensen toegang krijgen tot gezondheidscentra en ziekenhuizen en dat er betere zorg gegeven kan worden.

 • : Nederland draagt meer bij aan mondiaal gezondheidsfonds, maar is het genoeg?

  De Nederlandse regering heeft tijdens de conferentie van het Global Fund in New York aangekondigd 180 miljoen euro bij te dragen aan het driejarenplan van het fonds om de verspreiding van aids, tuberculose en malaria te bestrijden.

 • : Merendeel Nederlanders wil internationale gezondheidshulp uitbreiden

  Meer dan de helft van de Nederlanders (53%) vindt dat Nederland meer moeten investeren in gezondheidszorgstelsels in lage- en middeninkomenslanden, zodat zij effectiever kunnen reageren op pandemieën en epidemieën.

We zijn ook actief op deze thema’s

Miljoenen mensen ter wereld leven in moeilijke omstandigheden: systemen falen met onrecht, geweld en rampen als gevolg. Cordaid helpt. Samen met andere organisaties, overheden en vooral de mensen zelf, werken we aan een leefbare toekomst en een menswaardig bestaan voor iedereen.

Al 170.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.