Privacy statement

  Cordaid is onderdeel van de Stichting Cordaid. De door u op deze website verstrekte persoonlijke gegevens worden door Cordaid vastgelegd in een bestand. Cordaid gaat zorgvuldig om met uw gegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij Cordaid hiertoe wettelijk verplicht is.

  Indien u uw gegevens wilt inzien of wilt corrigeren, meldt dit dan schriftelijk aan:

  Stichting Cordaid
  Postbus 16440
  2500 BK Den Haag.

  Wij vragen u een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs) mee te sturen om te voorkomen dat anderen door gebruik van uw naam gegevens achterhalen.

  Periodiek zullen wij u op de hoogte stellen van onze activiteiten en projecten. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u zich hiervoor schriftelijk, telefonisch (070 – 31 36 300) of per e-mail (info@cordaid.nl) afmelden.

  Aanpassen privacybeleid 

  Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina dan ook regelmatig.