Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Privacy statement

Cordaid verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden. 

Toepasselijkheid 

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door leden, donateurs, relaties en deelnemers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Cordaid. 

Gegevensverwerking 

Wij houden een donateurs- en relatie administratie bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Cordaid (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur is. 

Cordaid wil dat ieder mens kans heeft op een veilig en menswaardig bestaan, met toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en economische kansen. Daarom roepen wij mensen via acties en campagnes op om aan onze actie mee te doen. Het werk van Cordaid wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en leeftijd) om u te informeren over onze acties en campagnes en de behaalde resultaten en voor marketingdoeleinden, zoals een gift- of upgradingsverzoek. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via onze websites wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, wanneer u een petitieformulier invult, een actie aanmaakt of aan deelneemt, u zich aanmeldt als donateur of wanneer u een bestelling doet via onze webshop. En offline gebeurt dit via een werver op straat, een aanmeldformulier of een telefoongesprek. Cordaid kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren, bijvoorbeeld bij een verhuizing. 

Cordaid verwerkt deze persoonsgegevens voor haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over acties en campagnes. We gebruiken de persoonsgegevens zolang het nodig is. 

 

Cordaid gebruikt het e-mailadres van haar donateurs en relaties tevens voor Custom Audience targeting via Facebook. Cordaid maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne te zien. Lees hier meer over Custom Audience targeting. 

Indien u geen deel uit wilt maken van een Custom Audience kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Cordaid: 070-313 62 33 (tijdens kantooruren) of [email protected] 

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap of aankoop in de webshop). 

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. 

De donateursadministratie en het e-mailbestand van Cordaid zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, meldingsnummers 1225536, 1166301 en 1203464. 

Cordaid heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen. We zijn lid van de branchevereniging voor Data-Driven Marketing DDMA en ondersteunen de gedragscodes die de branchevereniging heeft opgesteld, waaronder het Privacy Waarborg-keurmerk. Cordaid werkt alleen met partijen die Postfilter en het Bel-me-niet register in acht nemen.