Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Privacy statement

Cordaid verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door leden, donateurs, relaties en deelnemers hebben verstrekt tijdens hun bezoek aan en het gebruik van de websites van Cordaid. Stichting Cordaid (Lutherse Burgwal 10, 2512 CB Den Haag, KvK 41160054) is de verwerkingsverantwoordelijke.

Gegevens

Cordaid werkt aan een wereld zonder armoede, waar mensen omzien naar elkaar. Een wereld waarin ieder mens kans heeft op een veilig en menswaardig bestaan, met toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en werk. Via acties en campagnes roepen wij mensen op om hieraan mee te werken. Het werk van Cordaid wordt gefinancierd door donororganisaties en door giften van leden en donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en leeftijd) om u te informeren over onze acties en campagnes en de behaalde resultaten en voor marketingdoeleinden, zoals een gift- of upgradingsverzoek. Wij houden een donateurs- en relatieadministratie bij, waarin onder andere persoonsgegevens van leden, donateurs en relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Cordaid (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur is.

Doelen

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via onze websites wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, wanneer u een petitieformulier invult, een actie aanmaakt of eraan deelneemt, u zich aanmeldt als donateur of wanneer u een bestelling doet via onze webshop. Offline gebeurt dit via een werver op straat, een aanmeldformulier of een telefoongesprek. Cordaid kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te valideren of te aan te vullen als deze incompleet zijn, bijvoorbeeld na een verhuizing. Cordaid verwerkt deze persoonsgegevens voor haar donateurs- en relatieadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over acties en campagnes. Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, gift, donatie, aankoop of betaling, worden door Cordaid verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap of aankoop in de webshop).

Cordaid gebruikt het e-mailadres van haar donateurs en relaties tevens voor Custom Audience Targeting via Facebook, waarbij alleen de door Cordaid opgegeven personen advertenties te zien krijgen. Zo maakt Cordaid een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebookgebruikers krijgen de campagne en bijbehorende advertenties te zien. Lees hier meer over Custom Audience targeting. Indien u geen deel uit wilt maken van een Custom Audience kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Cordaid: 070-313 62 33 (tijdens kantooruren) of [email protected]

Bewaartermijn

We verwerken persoonsgegevens zolang nodig voor bovenstaande doelen. Daarna worden uw persoonsgegevens uit onze donateurs- en relatieadministratie verwijderd.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Voorts gebruiken wij uw gegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 

Rechten

Via onze Servicedesk 070-313 62 33 (tijdens kantooruren) of [email protected], kunt u ons laten weten wanneer u uw gegevens wilt inzien, rectificeren of verwijderen of wanneer u bezwaar wilt maken tegen gegevensverwerkingen door Cordaid. Ook kunt u via de Servicedesk uw toestemming voor gegevensverwerkingen intrekken. Eventuele klachten over de verwerking van uw gegevens door Cordaid kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melding

De donateurs- en relatieadministratie en het e-mailbestand van Cordaid zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, meldingsnummers 1225536, 1166301 en 1203464.

Keurmerk

Cordaid heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen. We zijn lid van de branchevereniging voor Data Driven Marketing DDMA en ondersteunen de gedragscodes die de branchevereniging heeft opgesteld, waaronder het Privacy Waarborg-keurmerk. Cordaid werkt alleen met partijen die Postfilter en het Bel-me-niet register in acht nemen.