Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Privacy statement

Cordaid verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door donateurs, relaties en deelnemers verstrekt zijn aan Cordaid.

Stichting Cordaid
Bezoekadres
Grote Marktstraat 45
2511 BH Den Haag
Telefoon: 070 – 31 36 300 (receptie)

Postadres
Postbus 16440
2500 BK Den Haag

Gegevens

Cordaid werkt aan een wereld zonder armoede, waar mensen omzien naar elkaar. Een wereld waarin ieder mens kans heeft op een veilig en menswaardig bestaan, met toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en werk. Via acties en campagnes roepen wij mensen op om hieraan mee te werken. Het werk van Cordaid wordt gefinancierd door donororganisaties en door giften van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en leeftijd) om u te informeren over onze acties en campagnes en de behaalde resultaten en voor marketingdoeleinden, zoals een gift- of upgradingsverzoek. Wij houden een donateurs- en relatieadministratie bij, waarin onder andere persoonsgegevens van donateurs en relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Cordaid (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur is.

Doelen

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via onze websites wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, wanneer u een petitieformulier invult, een actie aanmaakt of eraan deelneemt, u zich aanmeldt als donateur of wanneer u een bestelling doet via onze webshop. Offline gebeurt dit via een werver op straat, een aanmeldformulier of een telefoongesprek. Cordaid kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te valideren of te aan te vullen als deze incompleet zijn, bijvoorbeeld na een verhuizing. Cordaid verwerkt deze persoonsgegevens voor haar donateurs- en relatieadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over acties en campagnes. Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, gift, donatie, aankoop of betaling, worden door Cordaid verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap of aankoop in de webshop).

Contact met donateurs en relaties

E-mail
Wanneer je donateur bent van Cordaid of aangegeven hebt per e-mail op de hoogte te willen worden gehouden van ons nieuws, word je per e-mail geïnformeerd over ons werk en resultaten en vragen we incidenteel om een (extra) bijdrage.

Wil je geen e-mail meer ontvangen, dan kun je je op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elke email die je van ons ontvangt of via het contactformulier op de Cordaid website

SMS
Je kan je ook aanmelden om via SMS op de hoogte gehouden te worden door Cordaid. Je wordt dan per SMS geïnformeerd over ons werk en resultaten en vragen we incidenteel om een (extra) bijdrage.

Wil je geen SMS meer ontvangen, dan kun je je op elk moment hiervoor afmelden via het contactformulier op de Cordaid website.

Telemarketing
Cordaid zet telemarketing in om donateurs en relaties te vragen ons te steunen met een (extra) gift en om hen te informeren over onze campagnes. Cordaid werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij het telefonisch werven van nieuwe donateurs controleren we het adresbestand vooraf altijd op meldingen in het Bel-me-niet-register. Als je hebt aangegeven niet meer gebeld te willen worden door Cordaid, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer op het door jou opgegeven telefoonnummer. Je kan dit aangeven via het contactformulier op de Cordaid website.

Direct mail
Cordaid verstuurt post om donateurs en relaties te informeren over ons werk, op de hoogte te houden van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. Als je hebt aangegeven geen post te willen ontvangen van Cordaid, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer met direct mail. Je kan dit aangeven via het contactformulier op de Cordaid website.

Ons magazine: Zingeven
Zingeven is ons magazine met onder andere interviews, buitenlandreportages, onderzoeksverhalen, fotoreportages en columns. Donateurs van Cordaid ontvangen het magazine 3 maal per jaar. Stel je hierop geen prijs, dan kun je dit kenbaar maken via het contactformulier op de Cordaid website.

Sociale media
Cordaid is actief op verschillende sociale media-kanalen. We gebruiken Linkedin, Twitter, Facebook en Instagram.

Cordaid gebruikt het mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres van haar donateurs en relaties tevens voor Custom Audience Targeting via Facebook, waarbij alleen de door Cordaid opgegeven personen advertenties te zien krijgen. Zo maakt Cordaid een Custom Audience aan door de telefoonnummers en/of e-mailadressen van haar donateurs en relaties te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebookgebruikers krijgen de campagne en bijbehorende advertenties te zien. Lees hier meer over Custom Audience targeting. Indien u geen deel uit wilt maken van een Custom Audience kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Cordaid: 070-313 62 33 (tijdens kantooruren) of [email protected]

Bewaartermijn
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Voorts gebruiken wij uw gegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 

Rechten
Via onze Servicedesk 070-313 62 33 (tijdens kantooruren) of [email protected], kunt u ons laten weten wanneer u uw gegevens wilt inzien, rectificeren of verwijderen of wanneer u bezwaar wilt maken tegen gegevensverwerkingen door Cordaid. Ook kunt u via de Servicedesk uw toestemming voor gegevensverwerkingen intrekken. Eventuele klachten over de verwerking van uw gegevens door Cordaid kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melding
De donateurs- en relatieadministratie en het e-mailbestand van Cordaid zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, meldingsnummers 1225536, 1166301 en 1203464.

Keurmerk
Cordaid heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen. We zijn lid van de branchevereniging voor Data Driven Marketing DDMA en ondersteunen de gedragscodes die de branchevereniging heeft opgesteld, waaronder het Privacy Waarborg-keurmerk. Cordaid werkt alleen met partijen die Bel-me-niet register in acht nemen.