Direct naar de inhoud

Veiligheid & Recht

Veiligheid en recht

Fragiliteit en gewelddadige conflicten bedreigen de fundamentele rechten van de mens en houden vooruitgang tegen. Zeker 1,2 miljard mensen ondervinden de gevolgen van geweld en onveiligheid en maar liefst 1,5 miljard mensen hebben geen toegang tot rechtspraak.

Samen naar een rechtvaardigere en veiligere wereld

Cordaid zoekt met individuen, lokale gemeenschappen en overheden naar duurzame oplossingen voor conflicten, onrechtvaardigheid en onveiligheid. In 2020 kregen 857.000 mensen direct betere veiligheid en rechten en indirect profiteerden 3,9 miljoen mensen hiervan.

Extra aandacht voor kwetsbare groepen

Kwetsbare groepen, voornamelijk vrouwen, worden achtergesteld. Traditionele verhoudingen en normen verbieden vrouwen om land te erven, recht te hebben op de inkomsten van hun man en marginaliseren slachtoffers van seksueel misbruik. In landen waar vrouwen deze rechten wel hebben zijn ze vaak ook niet op de hoogte van de wet. Cordaid helpt hierbij en boekt met verschillende projecten veelbelovende resultaten. De focus ligt op het geven van een stem aan vrouwen en ze bewust maken van waar ze recht op hebben.

Resultaat gericht financieren

In onze strijd om meer burgers toegang te geven tot recht en veiligheid te bieden werken we samen met bestuurders, justitie en politie op lokaal niveau. Ze krijgen trainingen en wij betalen voor concrete resultaten die ze behalen. Resultaat gericht financieren noemen we dat. Die financiering werkt als een stimulans: hoe beter de prestaties en de beoordeling van de bevolking, hoe beter ze betaald krijgen.

Steun de projecten van Cordaid

Wij komen op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

Lees meer over veiligheid en recht

Spring over slider met 11 berichten
 • : Anne Kwakkenbos, genderexpert, gaat in gesprek met Derk Boswijk

  Twee jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan blijken de beloftes over de betrokkenheid van vrouwen in de samenleving lege woorden te zijn geweest.

 • : Wat als vrouwen ineens niet meer mogen werken?

  Op Kerstavond kwamen de taliban met weer maar eens een nieuw verbod. Afghaanse vrouwen mochten ineens niet meer werken voor hulporganisaties. Dus ook niet voor Cordaid. Hoe ga je hiermee om als internationale organisatie? Schik je je of stap je op?

 • : Standpunt Cordaid over verbod vrouwelijk NGO-personeel in Afghanistan

  Op 24 december 2022 heeft de Taliban een verbod op vrouwelijk personeel in dienst van internationale en nationale niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) afgekondigd in Afghanistan.

 • : Samar vecht tegen ongelijkheid in Jemen

  Samar Al-qadi is arts en projectmanager bij stichting Yamaan, een partnerorganisatie van Cordaid in Jemen. Zij vecht voor gelijke kansen voor vrouwen. Samar: “Zolang vrouwen worden gemarginaliseerd en buitengesloten, is vooruitgang onmogelijk.”

 • : Josephine helpt vrouwen en kinderen in Nigeria

  Josephine Habba, moeder, humanitaire hulpverlener en hervormer, oprichter van Jirih Doo, een partnerorganisatie van de Nigeria Joint Response.

 • : Seksuele uitbuiting kinderen aanpakken tijdens en na de coronacrisis

  Wereldwijd zijn zo’n 2 miljoen kinderen slachtoffer van seksuele uitbuiting. Met het Building Back Better-programma willen we de toename van dit gruwelijke probleem tijdens en na de coronacrisis aanpakken.

 • : Verbeteren dienstverlening politie in Sierra Leone

  In Sierra Leone werken we samen met de Sierra Leone Police (SLP), de Local Policing Partnership Board (LPPB), lokale organisaties en het Ministerie van Gezondheid, Gender en Interne Zaken om de dienstverlening van de politie te verbeteren.

 • : Hoe feministisch is Cordaid? Gesprek met een genderexpert

  Cordaid komt in veel landen op voor gelijkheid tussen vrouw en man. Maar is het zelf eigenlijk wel een feministische organisatie? “Nog niet”, zegt Cordaid’s genderexpert Anne Kwakkenbos, “maar we willen wel die kant op”.

 • : Neem de grondoorzaken weg van psychische problemen bij vluchtelingen en migranten

  Oorlogen en rampen leiden tot trauma’s. De aandacht voor traumaverwerking in crisissituaties neemt toe. Minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel wil psychosociale hulp zelfs vast onderdeel maken van noodhulpacties.

 • : Afghaanse vrouwen: “Wij komen net uit de duisternis. We gaan niet terug”

  Vredesonderhandelingen tussen de VS en de Taliban moeten een einde maken aan 17 jaar oorlog in Afghanistan. Maar Afghaanse vrouwen zijn bang dat ze juist het begin kunnen zijn van meer ellende.

 • : Veiligheid en rechten voor vrouwen in Congo

  De veiligheid en de rechten van vrouwen worden ernstig ondermijnd. Cordaid helpt met verschillende projecten om bewustwording hierover te creëren en vrouwen te ondersteunen met rechtsbijstand.

WE ZIJN OOK ACTIEF OP DEZE THEMA’S

Miljoenen mensen ter wereld leven in moeilijke omstandigheden: systemen falen met onrecht, geweld en rampen als gevolg. Cordaid helpt. Samen met andere organisaties, overheden en vooral de mensen zelf, werken we aan een leefbare toekomst en een menswaardig bestaan voor iedereen.

Al 210.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.