Direct naar de inhoud

Voedsel & Inkomen

Voedsel & Inkomen

Maar liefst drie miljard mensen in de wereld hebben te weinig veilig en voedzaam voedsel tot hun beschikking. Voor ¼ van deze mensen dreigt zelfs een hongersnood. Kleine boeren en arbeiders, die cruciaal zijn in de strijd tegen de mondiale voedselcrisis, leven zelf vaak ook onder de armoedegrens. Daarnaast zorgen ook klimaatverandering en een groeiende wereldbevolking voor grote uitdagingen.

Wat doet Cordaid voor duurzaam levensonderhoud?

Cordaid helpt mensen op duurzame wijze in hun levensonderhoud te voorzien door voedselsystemen te verbeteren en kleine boeren te ondersteunen. In landen die extra kwetsbaar zijn, door klimaatverandering, armoede of conflict, investeren we in kleine en middelgrote ondernemingen om zo meer werkgelegenheid te creëren. Dit doen we onder andere in Burkina Faso, Ethiopië en Bangladesh.

We steunen kleine boerenbedrijven met technische en zakelijke kennis om voldoende en voedzaam voedsel te produceren voor de hele gemeenschap. Daarnaast verdienen de boeren zo ook een inkomen en stimuleren ze op hun beurt weer de werkgelegenheid in de omgeving.

Boeren die te weinig verdienen om hun bedrijf gezond te houden of te laten groeien, bieden we toegang tot training en financiering, zoals microkredieten. Daarnaast bieden we informatieservices aan via SMS en mobiele apps, zodat boeren actuele informatie hebben over het weer en marktprijzen. Ook oefenen we druk uit op overheden om beleid te voeren dat gunstig is voor boeren en producenten, denk aan toegang tot zaden en markten.

Extra aandacht voor kwetsbare groepen

Door ondernemers te ondersteunen in gebieden die lijden onder armoede, maken we een groot verschil voor met name vrouwen, jongeren en vluchtelingen. Zij zouden anders geen toegang krijgen tot financiering, markten en zakelijke ondersteuning en daarmee geen enkel economisch toekomstperspectief hebben.

Klimaatbestendige voedselsystemen

Extreme weersomstandigheden, zoals droogte en overstromingen, hebben een steeds grotere impact op het leven van kleine boeren en hun omgeving. Zij zullen zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, voornamelijk veroorzaakt door de grote fossiele brandstofindustrieën en landbouwbedrijven, waar ze zelf geen deel van uitmaken. We ondersteunen hen bij het omschakelen naar meer duurzame en klimaatbestendige vormen van landbouw en voedselproductie.

Jeugdwerkgelegenheid en ondernemerschap

Cordaid stimuleert ook de werkgelegenheid voor jongeren door meer kansen te bieden. Aan de hand van een uitgebreid trainingsprogramma vergroten we hun technische, professionele, sociale en zakelijke vaardigheden.

Duurzaamheid in voedselketens

Cordaid vindt dat bedrijven in de voedselsector de mensenrechten in hun waardeketens moeten respecteren en schendingen in kaart brengen. Dit wordt ook wel ‘due diligence’ genoemd. Cordaid ondersteunt bedrijven in dit proces, dat doen we onder andere via het Convenant Voedingsmiddelen. We zijn voorstander van wetgeving op het gebied van verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen.

Steun de projecten van Cordaid

Wij komen op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

Lees meer over voedsel en inkomen

Spring over slider met 6 berichten

Al 170.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.