Direct naar de inhoud

Voedsel & Inkomen

Voedsel & Inkomen

Maar liefst drie miljard mensen in de wereld hebben te weinig veilig en voedzaam voedsel tot hun beschikking. Voor ¼ van deze mensen dreigt zelfs een hongersnood. Kleine boeren en arbeiders, die cruciaal zijn in de strijd tegen de mondiale voedselcrisis, leven zelf vaak ook onder de armoedegrens. Daarnaast zorgen ook klimaatverandering en een groeiende wereldbevolking voor grote uitdagingen.

Wat doet Cordaid voor duurzaam levensonderhoud?

Cordaid helpt mensen op duurzame wijze in hun levensonderhoud te voorzien door voedselsystemen te verbeteren en kleine boeren te ondersteunen. In landen die extra kwetsbaar zijn, door klimaatverandering, armoede of conflict, investeren we in kleine en middelgrote ondernemingen om zo meer werkgelegenheid te creëren. Dit doen we onder andere in Burkina Faso, Ethiopië en Bangladesh.

We steunen kleine boerenbedrijven met technische en zakelijke kennis om voldoende en voedzaam voedsel te produceren voor de hele gemeenschap. Daarnaast verdienen de boeren zo ook een inkomen en stimuleren ze op hun beurt weer de werkgelegenheid in de omgeving.

Boeren die te weinig verdienen om hun bedrijf gezond te houden of te laten groeien, bieden we toegang tot training en financiering, zoals microkredieten. Daarnaast bieden we informatieservices aan via SMS en mobiele apps, zodat boeren actuele informatie hebben over het weer en marktprijzen. Ook oefenen we druk uit op overheden om beleid te voeren dat gunstig is voor boeren en producenten, denk aan toegang tot zaden en markten.

Extra aandacht voor kwetsbare groepen

Door ondernemers te ondersteunen in gebieden die lijden onder armoede, maken we een groot verschil voor met name vrouwen, jongeren en vluchtelingen. Zij zouden anders geen toegang krijgen tot financiering, markten en zakelijke ondersteuning en daarmee geen enkel economisch toekomstperspectief hebben.

Klimaatbestendige voedselsystemen

Extreme weersomstandigheden, zoals droogte en overstromingen, hebben een steeds grotere impact op het leven van kleine boeren en hun omgeving. Zij zullen zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, voornamelijk veroorzaakt door de grote fossiele brandstofindustrieën en landbouwbedrijven, waar ze zelf geen deel van uitmaken. We ondersteunen hen bij het omschakelen naar meer duurzame en klimaatbestendige vormen van landbouw en voedselproductie.

Jeugdwerkgelegenheid en ondernemerschap

Cordaid stimuleert ook de werkgelegenheid voor jongeren door meer kansen te bieden. Aan de hand van een uitgebreid trainingsprogramma vergroten we hun technische, professionele, sociale en zakelijke vaardigheden.

Duurzaamheid in voedselketens

Cordaid vindt dat bedrijven in de voedselsector de mensenrechten in hun waardeketens moeten respecteren en schendingen in kaart brengen. Dit wordt ook wel ‘due diligence’ genoemd. Cordaid ondersteunt bedrijven in dit proces, dat doen we onder andere via het Convenant Voedingsmiddelen. We zijn voorstander van wetgeving op het gebied van verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen.

Steun de projecten van Cordaid

Wij komen op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

Lees meer over voedsel en inkomen

Spring over slider met 23 berichten
 • : Boerengezinnen in Afghanistan pakken voedseltekort aan

  Cordaid werkt samen met boerenfamilies in het oosten van Afghanistan om verwoeste landbouwgrond te herstellen, de lokale economie te bevorderen en de voedselproductie te vergroten.

 • : (B)eat the Locust: een duurzame oplossing voor een vraatzuchtig probleem

  Plagen van vraatzuchtige woestijnsprinkhanen brengen het inkomen en de voedselvoorziening van miljoenen mensen in gevaar. De sprinkhanen vangen en insecten kweken blijkt de gedroomde oplossing voor ondernemers in het droge noorden van Kenia.

 • : De groene schijn bedriegt

  Het kleine Oost-Afrikaanse Rwanda is al decennia bezig het juk van de donkere geschiedenis van oorlog en genocide van zich af te schudden. Met succes. De straten zijn er brandschoon, het is er veilig en het goed georganiseerde land heeft zich ontpopt tot het economische wonder van Afrika. In Rwanda zindert de lucht van hoop en optimisme.

 • : Betere toegang tot gegevens, apparatuur en leningen voor Rwandese boeren

  Het is code rood voor veel boeren in Rwanda. Ze hebben te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Vooral in het Kayonza district is er veel droogte en dreigt voedselonzekerheid.

 • : Betty Wangoich is moeder en trotse eigenaar van een koffieboerderij

  In samenwerking met Youth Business International (YBI) biedt Cordaid de deelnemers diensten op het gebied van bedrijfsontwikkeling, mentorschap, toegang tot financiering en andere gespecialiseerde diensten.

 • : Rudro kan weer naar school

  De ouders van Rudro en zijn zus Sujota verbouwden voorheen groente en fruit op hun akker. Dit was voldoende voor het hele gezin om van te eten. De kleine akker van deze arme familie is verzilt geraakt.

 • : Nederland kan met landbouwakkoord internationale voetafdruk verkleinen

  Het Manifest laat concrete stappen zien in die richting, die meegenomen kunnen worden in de binnenkort op te stellen Internationale Strategie Duurzame Landbouw.

 • : Verbetering van de voedselzekerheid door steun aan agro-industrieën

  Bijna zeven jaar lang droeg deze Zuid-Sudanese moeder, de last om haar gezin in leven te houden. Dankzij haar ongelooflijke inzet, een lening en een training is ze nu verder dan overleven en heeft ze een succesvol groentebedrijf.

 • : Galiba’s passie voor mensen

  In deze video vertelt onze collega Galiba wat haar bezighoudt als ze terugkomt van een veldbezoek. Een prachtig verhaal van een bevlogen en betrokken hulpverlener in Bangladesh.

 • : Crowdfunder PlusPlus groeit door als onderdeel van Lendahand

  PlusPlus is een crowdfundings-platform dat sinds 2020 renteloze leningen aan kleinschalige landbouwprojecten verschaft. Om in de nabije toekomst nog verder te kunnen groeien wordt PlusPlus nu onderdeel van crowdfunder Lendahand.

 • : Ben je tegen uitbuiting en oneerlijke productieketens? Bezoek de Haagse sweatshop!

  In Den Haag kun je op woensdag 22 februari een ‘echte’ sweatshop bezoeken. Met deze pop-upactie vragen verschillende maatschappelijke organisaties aandacht voor de Wet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

 • : Mominul geeft trainingen in Bangladesh

  Mominul werkt voor een partnerorganisatie van Cordaid in Bangladesh. Hij traint mensen in het noorden van Bangladeshom hun eigen moestuin aan te leggen.

 • : Hamida zet zich in voor kwetsbare families in Bangladesh

  Hamida werkt voor een partnerorganisatie van Cordaid in Bangladesh. Ze helpt kwetsbare families om beter voorbereid te zijn op overstromingen.

 • : Onderzoek naar risico’s op kinderarbeid in de sheasector

  Samen met bedrijven, MVO, en West-Afrikaanse organisaties doet Cordaid onderzoek naar de risico’s van kinderarbeid in de toeleveringsketen van shea in West-Afrika. In een tweede fase gaan we de mogelijke oorzaken van kinderarbeid aanpakken.

 • : De verschillen en overeenkomsten tussen Bangladesh en Nederland

  “Made in Bangladesh”. Je hebt vast wel een kledingstuk met het bekende labeltje. Maar wat weten we eigenlijk van dat land? Bangladesh wordt vaak geassocieerd met ellende, zoals de overstromingen en de armoede die dan vaak de krant halen. 

 • : Nieuwe start voor ondernemer Amos in Oeganda

  Amos kwam in 2017 naar Oeganda. Hij komt uit Zuid-Soedan, het land van waar uit hij moest vluchten als gevolg van de stammenoorlog. Hij liet zijn ouders, familieleden en al zijn bezit achter.

 • : Van zelfvoorzienende boerin tot zakenvrouw, het verhaal van Abeza Josée

  Bij PlusPlus kan je nu investeren in een Cordaid project in Rwanda. Jouw investering helpt boeren daar om een lening te krijgen via microkredietverstrekker CLECAM en te groeien. Abeza Josée is één van die landbouwers.

 • : Aynalem is een succesvolle boerin dankzij het STARS-project

  Aynalem Tufa uit Asela, een stad in het midden van Ethiopië, kon niet meer rondkomen van haar handel. Toen ze hoorde over de mogelijkheid van een lening zonder onderpand, bedacht ze zich geen moment.

 • : Eerlijke kansen voor Afrikaanse boeren

  Afrikaanse boerenbedrijven sterker maken: dat is de essentie van het STARS-project van de Mastercard Foundation en Cordaid. Boeren krijgen makkelijker toegang tot leningen, vergroten hun productiviteit en leren hoe ze hun producten beter kunnen verkopen.

 • : Voedseltekort voor mensen in Zuid-Soedan

  Zuid-Soedan is niet alleen een van de armste landen ter wereld, maar ook een van de jongste. In 2021 vierde het land tien jaar onafhankelijkheid van grote noorderbuur Soedan. Helaas heeft de bloederige strijd om autonomie geen blijvende vrede opgeleverd.

 • : Nieuwe kansen voor vluchtelingen uit Zuid-Soedan

  Stel je voor: je bent een succesvolle ondernemer in een gemoedelijk dorp. Dan slaat het noodlot toe. Een gewapende groep trekt door het dorp en om je leven te redden, vlucht je met slechts een handvol bezittingen de grens over.

 • : Investeren in de toekomst van Myanmar

  De natuurlijke rijkdom en culturele schatten van Myanmar trekken de laatste jaren steeds meer bezoekers uit de hele wereld. Maar een groot deel van de bevolking worstelt er nog altijd met grote uitdagingen als gevolg van conflict, natuurrampen en armoede.

 • : Werken aan een sterke economie in Ethiopië

  Cordaid heeft met succes 53 lokale kleine en middelgrote ondernemingen ondersteund in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. Sinds april 2015 biedt het Resilient Business Development Services-programma (RBDS) trainingen en begeleiding.

WE ZIJN OOK ACTIEF OP DEZE THEMA’S

Miljoenen mensen ter wereld leven in moeilijke omstandigheden: systemen falen met onrecht, geweld en rampen als gevolg. Cordaid helpt. Samen met andere organisaties, overheden en vooral de mensen zelf, werken we aan een leefbare toekomst en een menswaardig bestaan voor iedereen.

Al 170.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.