Direct naar de inhoud

Ontwikkelingshulp in Burkina Faso

Ontwikkelingshulp in Burkina Faso

In Burkina Faso leeft meer dan 40% van de bevolking onder de armoedegrens. De groeiende onveiligheid in de grensregio tussen Mali en Niger heeft geleid tot een groot aantal ontheemde mensen. Het land wordt ook regelmatig getroffen door ernstige natuurrampen, zoals droogte, overstromingen en sprinkhanenplagen.

Hoe we helpen in Burkina Faso

Cordaid is al meer dan vier decennia actief in Burkina Faso, in nauwe samenwerking met lokale organisaties. In Burkina Faso richten we ons op het verbeteren van economische kansen, levensonderhoud en gezondheidszorg. In al onze programma’s besteden we speciale aandacht aan de meest urgente onderwerpen van vandaag, zoals gender, klimaatverandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voedsel en inkomen

Via ons viskweekprogramma pakken we het probleem van voedselzekerheid aan door economische kansen te bieden, ondernemerschap te stimuleren en werkgelegenheid te bevorderen, vooral voor jongeren en vrouwen.

In het programma Innovating For Impact in Sesame versterken we de waardeketen van biologische sesam. We ontwikkelen technologische en logistieke innovaties, zoals verbeterde zaden, landbouwtechnieken, traceerbaarheidssystemen en mobiele betalingen. Dit leidt tot verbeterde productkwaliteit en lagere transactiekosten, waardoor 8.000 boeren hun inkomen kunnen verhogen.

In het programma Birds, Bees & Business ondersteunen we vrouwen die sheaboter produceren, om het landschap beter te beheren, het ecosysteem te behouden en hun levensonderhoud te verbeteren.

Gezondheidszorg

Seksuele en reproductieve gezondheid blijft een grote uitdaging. Volgens de Demografische Gezondheidsenquête van 2015 was het voorbehoedsmiddelengebruik slechts 22,5% met onvervulde behoeften op het gebied van gezinsplanning van 19,4%.

Helaas komt vrouwelijke genitale verminking veel voor: tweederde van de vrouwen (63%) in Burkina Faso zijn slachtoffers van deze schadelijke praktijken. Cordaid biedt trainingen over seksuele en reproductieve rechten aan leraren, verpleegkundigen, vroedvrouwen en matrones. Met deze vaardigheden kunnen zij de nodige ondersteuning bieden aan mensen in afgelegen gemeenschappen.

Een lijst van berichten

Onze hulp in cijfers

 • 109.200

  Het aantal boeren in 2020 met verbeterde toegang tot financiering

 • 40

  Het aantal jaar dat Cordaid werkzaam is in Burkina Faso

 • 13.200

  Het aantal vrouwen dat in 2020 is getraind in zakelijke vaardigheden.

 • 8.000

  Het aantal boeren dat in 2020 hun inkomsten heeft verbeterd.

Steun de projecten van Cordaid

Wij komen op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

Lees meer over het werk van Cordaid

Spring over slider met 6 berichten
 • : Hulpverlener luidt alarmbel tijdens COP28: “klimaatverandering leidt tot nieuwe conflicten”

  In de meest kwetsbare gebieden ter wereld is klimaatverandering geen abstract concept of een angstbeeld over de verre toekomst. Het gebeurt nu.

 • : Iedereen is uitgeput, iedereen gaat door. Humanitaire hulp in Gaza

  Met steun van Cordaid hebben Palestijnse hulpverleners in Gaza humanitaire hulp verleend aan duizenden mensen in het midden en zuiden van Gaza. Dat deden ze terwijl de oorlog in volle gang was.

 • : Dringende oproep: handhaaf internationaal recht en staakt-het-vuren 

  Een maand na de afschuwelijke Hamas-aanvallen op Israël zijn wij, net als vele anderen, diep verontrust door Israëls meedogenloze tegenreactie op de belegerde Gazastrook. Woorden schieten te kort om uit te drukken wat we voelen bij het zien van beelden van de verwoestingen, het menselijk lijden en het willekeurige geweld.

 • : Bijna helft van Nederlanders ziet verkiezingen als kans op een socialer Nederland

  Vandaag lanceert een gelegenheidscoalitie van meer dan 50 maatschappelijke organisaties, waaronder Cordaid, de verkiezingscampagne ‘Kies voor een ander klimaat. Stem voor rechtvaardigheid.’

 • : Watervoorzieningen en financiële steun voor slachtoffers aardbeving Afghanistan

  Het westen van Afghanistan werd in de tweede week van oktober zwaar getroffen door drie opeenvolgende aardbevingen. Samen met een lokale partner steunt Cordaid de bevolking met de meest urgente behoeften.

 • : Betere en toegankelijkere gezondheidszorg in Oeganda

  De beperkte toegang tot goede gezondheidszorg is een groot probleem in Oeganda. Cordaid gaat dit te lijf met een innovatieve methode.

Al 170.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.