Direct naar de inhoud

Voedselzekerheid Bangladesh

Geef gezinnen een gevuld bord van eigen oogst Sheltersuit

1 op de 3 mensen heeft te weinig eten. Door toenemende droogte en overstromingen mislukken oogsten steeds vaker. En geen oogst betekent voor veel gezinnen: geen eten. RTL Boulevard en Cordaid sloegen de handen ineen en hebben tijdens een actieweek 18.865 gezinnen geholpen aan een bord van eigen oogst. Met zaden en trainingen kunnen deze gezinnen nu wél oogsten en zelf weer zorgen voor voldoende voedsel.

We verbeteren de voedselzekerheid in de wereld

In diverse landen zijn we actief om de voedselzekerheid te verbeteren. In Zuid Soedan worden bijvoorbeeld voedselbonnen uitgedeeld aan kwetsbare gezinnen en krijgen boeren zaden waaruit gewassen groeien die ze snel kunnen oogsten.

In een aantal Afrikaanse landen – Ethiopië, Rwanda, Senegal en Burkina Faso– worden boerenbedrijven sterker gemaakt doordat zij leren hoe zij hun productiviteit kunnen verhogen en hun producten beter kunnen verkopen. In de kustgebieden van Bangladesh krijgen mensen een training in zilte landbouw. Zij leren hoe ze zouttolerante gewassen kunnen telen op land dat door zout water is aangetast.

En in Afghanistan, waar het tekort aan voedsel een zeer actuele dreiging is, krijgen kwetsbare gezinnen een voucher voor voedsel. En worden families ondersteund in het aanleggen en onderhouden van een moestuin.

Doneren kan nog steeds

De actie is afgerond, maar natuurlijk kan je onze projecten in Bangladesh en de rest van de wereld nog steunen. Samen maken de we wereld mooier.