Klimaat

  Cordaid werkt aan het versterken van gemeenschappen in fragiele en door conflicten getroffen gebieden. Opkomen voor klimaatgerechtigheid is deel van deze missie. Net als het bestrijden van de desastreuze effecten van klimaatverandering. Dat doen we samen met de mensen die het meest de dupe zijn van ‘s-werelds vervuilende economieën.

  Klimaatgerechtigheid

  Klimaatverandering is niet enkel een milieuprobleem. Het is, in onze ogen, ook een wereldwijde humanitaire crisis. Klimaatgeweld tegengaan is een kwestie van gerechtigheid. Klimaatgerechtigheid. De inspiratie voor deze visie komt van paus Franciscus, die aandringt om “[gehoor te geven aan] zowel de schreeuw om hulp van de aarde als de schreeuw van de armen”.

  We moeten gemeenschappen die de dupe zijn steunen in hun strijd tegen klimaatgeweld

  De morele verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor onze planeet, als een huis voor iedereen, ook voor toekomstige generaties – daar draait klimaatgerechtigheid om. Het betekent ook dat degenen die het meest bijdragen aan de opwarming van de aarde –de meest geïndustrialiseerde economieën – de grootste verantwoordelijkheid dragen om de CO2-uitstoot te reduceren, om de schade als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan én om gemeenschappen die de dupe zijn te steunen in hun strijd tegen klimaatgeweld.

  Geeft u ook om klimaatgerechtigheid?

  Uw bijdrage maakt het verschil – STEUN Cordaid