Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Droogte in Ethiopie

Klimaat

Cordaid werkt aan het versterken van gemeenschappen in fragiele en door conflicten getroffen gebieden.

Opkomen voor klimaatgerechtigheid is deel van deze missie. Net als het bestrijden van de desastreuze effecten van klimaatverandering. Dat doen we samen met de mensen die het meest de dupe zijn van ‘s-werelds vervuilende economieën.

Klimaatgerechtigheid

Klimaatverandering is niet enkel een milieuprobleem. Het is, in onze ogen, ook een wereldwijde humanitaire crisis. Klimaatgeweld tegengaan is een kwestie van gerechtigheid. Klimaatgerechtigheid. De inspiratie voor deze visie komt van paus Franciscus, die aandringt om “[gehoor te geven aan] zowel de schreeuw om hulp van de aarde als de schreeuw van de armen”.

We moeten gemeenschappen die de dupe zijn steunen in hun strijd tegen klimaatgeweld.

De morele verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor onze planeet, als een huis voor iedereen, ook voor toekomstige generaties – daar draait klimaatgerechtigheid om. Het betekent ook dat degenen die het meest bijdragen aan de opwarming van de aarde –de meest geïndustrialiseerde economieën – de grootste verantwoordelijkheid dragen om de CO2-uitstoot te reduceren, om de schade als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan én om gemeenschappen die de dupe zijn te steunen in hun strijd tegen klimaatgeweld.

Klimaattop Parijs

In december besloten wereldleiders in Parijs over het klimaatbeleid voor de komende decennia tijdens de klimaatconferentie ‘Paris 2015’.

De Klimaattop in Parijs en Cordaid’s reactie

Voorafgaand aan de internationale top over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, New York, september 2015), die over klimaatverandering (Parijs, november 2015), en over humanitaire hulp (Istanbul, mei 2016), heeft Cordaid haar klimaatcampagne opgevoerd.

Cordaid dringt er ten stelligste op aan dat wereldleiders de politieke wil tonen en financiële toezeggingen doen tot substantiële steun van mensen in fragiele en door conflicten getroffen gebieden. Hier nemen armoede en ongelijkheid toe, en hier zijn gemeenschappen het meest kwetsbaar voor de schadelijke gevolgen klimaatverandering.

In fragiele en door conflicten getroffen gebieden zijn gemeenschappen het meest kwetsbaar voor de schadelijke gevolgen klimaatverandering.

Reactie en verwachtingen

Cordaid’s reactie op de uitslag van de Klimaattop en het Klimaatverdag komt in grote lijnen neer op ‘Mooi, maar niet hard genoeg’ > Lees Cordaid’s reactie.

Het internationale, katholieke netwerk CIDSE formuleerde duidelijke verwachtingen van de Klimaattop in Parijs. Cordaid, een van de oprichters van CIDSE, onderschrijft deze:

Billijkheid moet centraal staan bij alle toezeggingen die gedaan worden. Degenen die historisch gezien verantwoordelijk zijn voor vervuilende uitstoot, moeten het meeste bijdragen aan oplossingen voor het probleem, en ontwikkelingslanden helpen bij de financiering om in hun noden te voorzien.

  • Er moet een toezegging komen ontwikkelingslanden financieel te steunen om zich aan te passen aan klimaatverandering en om hun economieën koolstofarm te kunnen maken. Er moeten substantiële financiële bijdragen worden geleverd aan het Green Climate Fund.
  • Er moet eensgezindheid komen over de omvang van verlies en schade als gevolg van de effecten van klimaatverandering, met inbegrip van steun die nodig is voor gemeenschappen die ontheemd worden en mensen die moeten verhuizen.
  • Een toezegging tot geleidelijke vervanging van conventionele brandstoffen, zoals kolen, en geleidelijke afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen. In plaats daarvan moeten er subsidies  komen om de meest arme en kwetsbare mensen in hun behoeften te voorzien.
  • De meest kwetsbare mensen en gemeenschappen moeten een sterke stem krijgen in en een grote rol hebben bij  het vormgeven van de overeenkomst.
Degenen die historisch gezien verantwoordelijk zijn voor vervuilende uitstoot, moeten het meeste bijdragen aan oplossingen.

Hoe helpt Cordaid?

Lokale gemeenschappen over de hele wereld werken aan het verbeteren van klimaatweerbaarheid en gebruiken hernieuwbare energie, met steun van Cordaid. Een paar voorbeelden:

Oeganda: Klimaatweerbare boerengemeenschappen

In de Karamoja-regio in Oeganda werkt Cordaid samen met lokale partners om boerengemeenschappen te helpen in het omgaan met steeds hevigere en langer durende droogtes. Door die droogte gaan gewassen verloren neemt bodemerosie toe en verslechteren de leefomstandigheden.

In alle projecten betrekken we gemeenschappen, samen vergroten de lokaal aanwezige expertise en de capaciteit om slim en effectief met klimaatveranderingen om te gaan. Zo is er de druppel-irrigatie methode , de introductie van droogteresistente gewassen, bijenteelt als een alternatieve bron van inkomsten, het gebruik van energiezuinige kookkachels, en de oprichting van spaar- en krediet groepen voor boeren.

Oeganda

Indonesië: 3R Regenwaterbeheer

Klimaatverandering ondermijnt de landbouwproductie in Indonesië. Op het eiland Timor ondersteunt Cordaid boeren die met droogte kampen bij het veiligstellen van hun watervoorziening. Onze aanpak op het gebied van waterbeheer is gebaseerd op Recharging (Opladen), Retaining (Behouden) en Reusing (Hergebruik) van regenwater. Deze 3R-methode behelst ook de bouw van dammen en water-gaten  in de rivier, en het planten van bomen langs de oever. Deze aanpak geeft boeren voldoende water voor huishoudelijk en agrarisch gebruik tijdens het droge seizoen, en zorgt dat water wordt opgeslagen tijdens het regenseizoen.

Rwanda en Burundi: Solar voor gezondheid

Klinieken in fragiele gebieden hebben vaak geen toegang tot stabiele stroomvoorzieningen waardoor basisgezondheidszorg niet kan worden verleend. In Rwanda en Burundi zorgt Cordaid ervoor dat klinieken voorzien worden van autonome zonne-energie systemen. Die worden geïnstalleerd en onderhouden door een leasemaatschappij, waardoor klinieken een betrouwbare, net-onafhankelijke stroomvoorziening hebben voor de belangrijkste levensreddende zorg, en voldoende vaccins en geneesmiddelen koel kunnen opslaan.

Zonnepanelen in Rwanda en Burundi

 

Lees vijf dingen die je moet weten over klimaatverandering.