Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Compliance

Humanitair werk doen is een voorrecht, vindt Cordaid. Het hooghouden van onze goede naam is daarbij essentieel. Daarom leggen we de lat niet alleen hoog voor onszelf, maar stellen we ook strenge criteria aan de organisaties waarmee wij werken.

Deze maatstaven en criteria leggen we vast in ieder contract dat we afsluiten; met partners in het veld over de voorwaarden waaronder wij hun een donatie of lening verstrekken of aan contracten met Nederlandse leveranciers.

Voor al deze contracten gelden dezelfde voorwaarden over anticorruptie, klokkenluidersregeling, rapportageverplichtingen en maatschappelijke verantwoordelijkheden. Zo is Cordaid vooraf transparant over de wederzijdse rechten en plichten. En over de criteria die wij hanteren bij het selecteren van partners, projecten en leveranciers.

Hieronder vindt u alle relevante documenten:

Governance

Richtlijnen en gedragscodes

Strategie en belangrijke beleidsstukken

Leveranciers

 

*Annexen kunnen worden opgevraagd door een verzoek te sturen naar [email protected]