Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Giro555

Evaluaties van noodhulp met geld van Giro555

Na een grote ramp komen de grootste Nederlandse hulporganisaties samen om via Giro555 geld in te zamelen. De samenwerkende hulporganisaties (SHO), waaronder Cordaid, verlenen vervolgens met de donaties van het Nederlandse volk, noodhulp in gebieden waar dat het hardst nodig is.

Als de hulpverleners het rampgebied weer kunnen verlaten, moet gekeken worden of het geld effectief is besteed en of de projecten goed zijn uitgevoerd. Voor de SHO-acties na tyfoon Haiyan op de Filipijnen in 2013 en tijdens de ebola-crisis in 2014, zijn de evaluaties afgerond.

Maar om ervoor te zorgen dat de evaluaties een goed beeld geven van de hulp die is verleend, moeten de evaluaties zelf ook beoordeeld worden met zogenaamde meta-evaluaties. Deze worden door de SHO uitgevoerd.

De meta-evaluatie geeft een beeld van de kwaliteit van de evaluaties die gedaan zijn, maar evalueert niet de programma’s zelf. De meta-evaluaties voor de ebola ramp en tyfoon Haiyan op de Filipijnen zijn nu afgerond.

Ebola

Ten tijde van de Ebolacrisis was Cordaid actief in drie landen: Guinea, Liberia en Sierra Leone. In al deze landen hebben we samengewerkt met de lokale teams van Caritas Internationalis, een overkoepelend netwerk van katholieke hulporganisaties waartoe Cordaid ook behoort.

De evaluatie van ons werk en de behaalde resultaten is over de hele linie positief. De meta-evaluatie had een aantal punten ter verbetering van de kwaliteit van de evaluaties. Cordaid heeft dit aangekaart bij Caritas Internationalis, om de beoordeling van de hulpactiviteiten in de toekomst aan te scherpen.

In Sierra Leone heeft Cordaid met geld van Giro555 ook de gezondheidszorg helpen herstellen door middel van extra steun aan een gezondheidsprogramma dat Performance-Based Financing (PBF) introduceert. Dit is een financieringssysteem waarbij de klinieken pas worden uitbetaald als vooraf bepaalde resultaten zijn behaald. In de praktijk zorgt dit voor een snelle verbetering van de geleverde zorg omdat de klinieken zo worden gestimuleerd hun gegevens beter bij te houden, hun personeel beter op te leiden en het patiëntenbereik te vergroten.

Waar het leveren van noodhulp en gezondheidszorg vaak gescheiden blijft, bleek het steunen van het PBF-programma om de gezondheidszorg te herstellen, effectief en vooruitstrevend, juist vanwege de combinatie van de twee hulpvormen.

Cordaid besloot om een evaluatie te doen met de eigen medewerkers en die van het Ministerie van Gezondheidszorg. Hoewel dit geen officiële, externe evaluatie betreft, hebben we dit rapport wel opgenomen in de meta-evaluatie omdat het een aantal interessante inzichten heeft opgeleverd. Een van de aanbevelingen was dat het PBF-systeem voortaan ook de voorbereiding op rampen beter zou moeten integreren.

Download de evaluaties van de hulp tijdens de ebola-crisis:

Sierra Leone
Liberia
Guinea
PBF-evaluatie

De Filipijnen

Na de verwoestingen van tyfoon Haiyan op de Filipijnen, heeft Cordaid in drie gebieden gewerkt aan herstelprojecten. Uit de evaluatie bleek dat de projecten naar behoren zijn uitgevoerd. De evaluatie is positief over het combineren van wederopbouw met het versterken van de capaciteit van mensen om om te gaan met rampen.

De SHO hebben de kwaliteit van deze evaluatie als voldoende beoordeeld. De uitkomsten van de meta-evaluaties worden door Cordaid en Cartias meegenomen in het verbeteren van de evaluaties.

Download de evaluatie van de hulp op de Filipijnen