Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
ontwikkelingshulp

Wat is ontwikkelingshulp?

Ontwikkelen betekent vooruitgaan. Voor miljoenen mensen ter wereld is dat van levensbelang. Zij lijden onder extreme armoede, lopen gevaar door rampen en conflicten of kunnen niet naar een ziekenhuis wanneer dat hoognodig is. Deze mensen hebben hulp nodig: dat heet ontwikkelingshulp.

Verschil tussen noodhulp en ontwikkelingshulp

Die hulp bieden kan op verschillende manieren. Na een aardbeving of een verwoestende overstroming is het belangrijk om de slachtoffers zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Een team van noodhulpverleners gaat aan de slag om de grootte van de ramp in kaart te brengen en te bepalen waar het meeste behoefte aan is. Vervolgens moet de hulp geleverd worden, vaak in de vorm van water, voedselpakketten, medicijnen, dekens en hygiënekits. Dat is noodhulp.

De tweede stap is de bevolking weer aan veilig onderdak helpen en te ondersteunen bij het verwerken van de traumatische ervaringen. Daar begint ontwikkelingshulp.

Tot slot proberen hulporganisaties er voor te zorgen dat de slachtoffers van een ramp beter weerstand kunnen bieden tegen een mogelijke nieuwe ramp. Door weerbaarheid en zelfredzaamheid te vergroten aan de hand van trainingen, het opstellen van rampenplannen en het geven bouwadviezen, kunnen de gevolgen van wéér een aardbeving, orkaan of tsunami aanzienlijk worden ingeperkt.

Kijk ook naar deze video over het verschil tussen noodhulp en ontwikkelingshulp:

Accepteer marketing cookies om dit item te bekijken of bekijk het op het desbetreffende externe plaform.

Vormen van ontwikkelingshulp

Ontwikkelingshulp betekent dat je een grote groep mensen vooruit helpt. Dat hoeft niet altijd naar aanleiding van een ramp te zijn. Armoede is op zichzelf ook vaak een oorzaak van stagnerende ontwikkeling. De oplossing hiervoor is bijna nooit eensluidend. Daarom is het belangrijk om mensen op verschillende terreinen te helpen. Wat heb je er aan als er een nieuw ziekenhuis in het dorp staat, maar je hebt geen geld voor de behandeling? Wat heb je aan een school, als je na je opleiding toch geen werk kunt krijgen?

De belangrijkste onderdelen van ontwikkelingshulp zijn:

Gezondheidszorg
In ontwikkelingslanden is moeder- en kindsterfte vaak een groot probleem. Door gebrekkige voorzieningen lopen bevallingen te vaak fataal af. Daarnaast overlijden mensen in ontwikkelingslanden nog aan ziektes waar mensen in het Westen al relatief eenvoudig voor behandeld kunnen worden.

Onderwijs
Een goed opgeleide bevolking zorgt voor vooruitgang. Onderwijs biedt kinderen een uitweg uit de armoede en geeft toekomstperspectief.

Werk en inkomen
Door kleine ondernemers te ondersteunen met leningen en adviezen kan de lokale economie groeien, waardoor de bevolking meer kansen krijgt om zelfvoorzienend te worden.

Veiligheid
Om stabiliteit te creëren in conflictgebieden is het van groot belang om vooral vrouwen een veilige omgeving te bieden. Vrouwen zijn niet alleen vaak slachtoffer van geweld en verkrachting in oorlogslanden, maar ook juist onmisbaar bij vredesprocessen. Hoe sterker de rol van vrouwen in de besluitvorming in een land, hoe groter de stabiliteit.

Slimme en blijvende oplossingen

De beste oplossingen voor de problemen in de wereld vind je door te blijven vernieuwen. Zo kun je mobiele telefonie gebruiken om mensen in risicogebieden te waarschuwen voor een naderende storm of vulkaanuitbarsting.

In samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkelt Cordaid medische apparatuur die goedkoop, gebruiksvriendelijk en draagbaar is. Zo redden we levens, zelfs in de meest afgelegen dorpen.

Cordaid heeft ook belangrijke vooruitgang geboekt door een nieuwe financieringsmethode te ontwikkelen. Via results-based financing (resultaatgerichte financiering) betaalt Cordaid klinieken, scholen of juridische instellingen pas uit op het moment dat vooraf bepaalde resultaten zijn behaald.

Zo spreken we bijvoorbeeld af dat een school meer meisjes in de klas moet krijgen of dat een kliniek meer veilige bevallingen moet uitvoeren. Met technische kennis en ondersteuning helpen wij de instellingen vervolgens om die doelen ook te halen. De financiering die ze daarna krijgen, wordt gebruikt om uit te breiden, meer personeel aan te nemen of nieuwe materialen aan te schaffen.

Hiermee heeft Cordaid het hele zorg- en onderwijssysteem in landen als Zimbabwe en Ethiopië vooruit geholpen.

Er valt nog veel meer goed nieuws te vertellen over de vooruitgang in de wereld, mede dankzij inspanningen op het gebied van ontwikkelingshulp. Toch zijn er nog veel gebieden in de wereld die onze hulp hard nodig hebben.

Kijk hier naar een video waarin we antwoord geven op de vraag ‘waarom is ontwikkelingfshulp nog steeds nodig?’:

Accepteer marketing cookies om dit item te bekijken of bekijk het op het desbetreffende externe plaform.

Beproefde methoden voor effectieve ontwikkelingshulp

Onze projecten zijn bedoeld om het leven van een hele gemeenschap te verbeteren. We slaan niet alleen waterputten voor mensen in droge gebieden, we helpen ze ook om een irrigatiesysteem aan te leggen voor hun velden.

We bouwen klinieken voor mensen in afgelegen dorpen die anders dagen zouden moeten lopen voor medische zorg. Maar we trainen ook de artsen en verpleegkundigen en we betalen hen op basis van geleverde prestaties. Die houden we nauwkeurig bij. Want het geld van onze donateurs moet goed besteed worden.

Onze methoden zijn ontwikkeld, gegroeid, beproefd en erkend door organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties. Daar zijn we bijzonder trots op.

OntwikkelingshulpHulpverleners van Cordaid aan het werk in een vluchtelingenkamp in Noord-Oeganda. Cordaid werkt altijd zoveel mogelijk samen met lokale medewerkers en partnerorganisaties. Foto: Petterik Wiggers/Cordaid

Ontwikkelingshulp = Ontwikkelingssamenwerking

Cordaid is een van de oudste en grootste ontwikkelingsorganisaties in Nederland. Door onze ervaring kennen we de landen waar we werken heel goed. En de mensen daar kennen ons. Zij weten wat zij aan ons hebben. Daardoor kunnen we goed samenwerken met lokale organisaties en overheden.

Deze lokale partners kennen de situatie het beste. Zij weten waar mensen echt op zitten te wachten. Daarom sluit onze hulp zo goed aan bij de vraag.

 

Ontwikkelingshulp is hard nodig!
Help je mee? Doneer nu

Kom in actie

Wil je samenwerken met Cordaid aan je eigen ontwikkelingsproject? Of wil je vanuit een bedrijf gebruik maken van de kennis die Cordaid heeft van ontwikkelingslanden?

Kom dan nu in actie!

Lees meer over onze projecten

Duurzaam maandverband maakt het verschil in Bangladesh

Met milieuvriendelijk, herbruikbaar en goedkoop maandverband en door ongesteldheid uit de taboesfeer te halen, bestrijdt Cordaid menstruatiearmoede in Bangladesh.

Lees meer
Gezondheidszorg Bangladesh

Noodhulp in Ethiopische crisisgebieden

Cordaid heeft, samen met andere organisaties binnen de Dutch Relief Alliance (DRA), in 2021 gewerkt aan noodhulp in Ethiopië.

Lees meer
Noodhulp Ethiopië

Cordaid gaat door met noodhulp in Afghanistan

Cordaid heeft de noodhulp in Afghanistan kunnen hervatten. Zo krijgen honderd families in de provincie Ghor, waar door noodweer en conflict velen dakloos zijn geraakt, financiële steun om hun huizen te herstellen.

Lees meer
Noodhulp Afghanistan