Direct naar de inhoud

Veelgestelde vragen over schenken met belastingvoordeel

We begrijpen dat het schenken met belastingvoordeel veel vragen kan oproepen. Hieronder staan de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Als jouw vraag niet wordt beantwoord, neem dan gerust contact met ons op.

Vragen over schenken met belastingvoordeel

 • Wat is het verschil met een ‘gewone’ gift?

  Het verschil tussen een gewone gift en een periodieke schenking wordt goed uitgelegd op de website van de Belastingdienst. Lees meer op de website van de Belastingdienst. 

 • Zijn mijn gewone giften niet fiscaal aftrekbaar?

  Cordaid is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat gewone giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Voor gewone giften geldt echter een drempel en een maximum. Hoe dat precies werkt? Dat wordt goed uitgelegd op de site van de Belastingdienst. Lees meer op de website van de Belastingdienst.

 • Waarom moet ik minimaal 5 jaar schenken?

  Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van je drempelinkomen, maar minimaal 60 euro. Alleen wat je meer hebt gedoneerd dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken.

  Bij een schenkingsovereenkomst en een gift van minimaal 5 jaar geldt juist géén drempel. Je mag dus het volledige bedrag aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting!  (Wel geldt er sinds 2023 een maximaal aftrekbaar bedrag van 10% van je drempelinkomen met een absoluut maximum van € 250.000 per jaar.)

 • Is Cordaid een ANBI?

  Cordaid is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan Cordaid. Ook heeft Cordaid een CBF-keurmerk en is het een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Je mag dus gebruikmaken van het fiscaal voordeel.

 • Wanneer moet ik de betaling van de periodieke giften doen?

  Let erop dat je de allereerste betaling doet ná de ingangsdatum van de overeenkomst. De Belastingdienst telt giften vóór deze datum niet mee als periodieke gift. Betaal je de periodieke gift in maandelijkse termijnen? Dan kan het verstandig zijn de overeenkomst te laten ingaan in het nieuwe kalenderjaar zodat alle maandtermijnen binnen de overeenkomst vallen. Maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor het direct laten ingaan, betalen in 12 gelijke termijnen en het in dat jaar ontbrekende bedrag als eenmalige storting over te maken.

  Voorbeeld: Je sluit op 1 augustus een schenkingsovereenkomst van 120 euro per jaar af met Cordaid. Je wilt dat in maandelijkse termijnen voldoen. Dat betekent dat je ons een machtiging tot incasseren verstrekt van 10 euro per maand. In het jaar van tekenen zitten echter nog maar 5 maanden = 50 euro. Dat betekent dat je voor dat jaar de missende 70 euro zelf moet bijstorten op rekening van Cordaid. Wij kunnen daarvoor wel een eenmalige incasso aanmaken op jouw verzoek.

 • Tellen donaties van vóór de overeenkomst mee voor het belastingvoordeel?

  Een overeenkomst geldt alleen voor toekomstige giften. Donaties die je hebt gedaan vóór het tekenen van de overeenkomst, vallen niet binnen deze overeenkomst. Dat heeft de Belastingdienst zo bepaald.

Vragen over de schenkingsovereenkomst

 • Kan ik een periodieke overeenkomst voor onbepaalde tijd vastleggen?

  Ja, je kunt een overeenkomst voor onbepaalde tijd opstellen. Dat is eigenlijk de meest gunstige termijn. Je giften zijn dan namelijk aftrekbaar zolang je de overeenkomst in stand houdt. Je kunt na de minimale periode van 5 jaar vervolgens ieder jaar besluiten de overeenkomst stop te zetten door Cordaid te bellen of te mailen. Telefoon: 070 – 313 62 33 of vul het contactformulier in. De overeenkomst heeft een minimale duur van 5 jaar. Korter kan niet, langer mag wel. Sluit je dus voor een vaste periode af en wil je verlengen dan gaat de minimale termijn van 5 jaar opnieuw in.

 • Heb ik een notaris of een notariële akte nodig?

  Nee, je gaat een schriftelijke overeenkomst aan met Cordaid. Een notariële akte is niet nodig om belastingaftrek te krijgen.

 • Is de digitale handtekening rechtsgeldig?

  Ja, je sluit de overeenkomst met het plaatsen van een digitale handtekening. Deze handtekening is rechtsgeldig.

 • Waarom is de handtekening van mijn partner nodig?

  Bij een periodieke schenkingsovereenkomst is het wettelijk verplicht (art. 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek) dat de echtgenoot of de geregistreerd partner de overeenkomst ook ondertekent. In het formulier wordt daarom gevraagd om de handtekening van de tweede persoon.

 • Wat gebeurt er nadat ik digitaal heb ondertekend?

  Nadat je digitaal hebt ondertekend, ontvangt Cordaid digitaal de door jou ondertekende overeenkomst. Cordaid ondertekent de overeenkomst, vult het RSIN-nummer in en geeft de schenkingsovereenkomst een uniek transactienummer. Je ontvangt het definitieve document digitaal retour van ons. Dit gaat via email.

Vragen over periodieke betalingen

 • Ik steun Cordaid al met een machtiging. Moet ik mijn huidige machtiging eerst stopzetten, voordat ik de overeenkomst aanga?

  Nee, dat doen wij voor je. Op het moment dat de periodieke schenking actief wordt, stoppen we je lopende machtiging automatisch. Wij zetten deze om in een nieuwe machtiging voor het bedrag dat je hebt aangegeven in je schenkingsovereenkomst. Je hoeft je jaarlijkse bedrag niet in één keer te betalen. Dit mag je ook doen in maandelijkse termijnen.

 • Wanneer moet ik de betaling van de periodieke giften doen?

  Let erop dat je de allereerste betaling doet ná de ingangsdatum van de overeenkomst. De Belastingdienst telt giften vóór deze datum niet mee als periodieke gift. Betaal je de periodieke gift in maandelijkse termijnen? Dan kan het verstandig zijn de overeenkomst te laten ingaan in het nieuwe kalenderjaar zodat alle maandtermijnen binnen de overeenkomst vallen. Maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor het direct laten ingaan, betalen in 12 gelijke termijnen en het in dat jaar ontbrekende bedrag als eenmalige storting over te maken.

  Voorbeeld: Je sluit op 1 augustus een schenkingsovereenkomst van 120 euro per jaar af met Cordaid. Je wilt dat in maandelijkse termijnen voldoen. Dat betekent dat je ons een machtiging tot incasseren verstrekt van 10 euro per maand. In het jaar van tekenen zitten echter nog maar 5 maanden = 50 euro. Dat betekent dat je voor dat jaar de missende 70 euro zelf moet bijstorten op rekening van Cordaid. Wij kunnen daarvoor wel een eenmalige incasso aanmaken op jouw verzoek.

 • Tellen donaties van vóór de overeenkomst mee voor het belastingvoordeel?

  Een overeenkomst geldt alleen voor toekomstige giften. Donaties die je hebt gedaan vóór het tekenen van de overeenkomst, vallen niet binnen deze overeenkomst. Dat heeft de Belastingdienst zo bepaald.

Vragen over belastingaangifte

 • Welk bedrag van periodieke schenking krijg ik terug van de Belastingdienst?

  Hoeveel je uiteindelijk doneert, hangt af van de belastingschijf waarin je inkomen valt en is dus voor iedereen verschillend. Wil je weten hoe de Belastingdienst kan meebetalen aan je gift? Bereken je belastingvoordeel met onze handige rekenhulp. Ga naar de rekenhulp

 • Wanneer kan ik mijn gift aftrekken van de belasting?

  Zodra je definitieve schenkingsovereenkomst door Cordaid is ingevuld en geretourneerd, kun je jouw schenking aftrekken. Bij de aangifte inkomstenbelasting vul je jouw schenking in bij de aftrekposten van de periodieke giften.

 • Moet ik een transactienummer aangeven bij de belastingaangifte?

  Ja. In de bevestiging van de overeenkomst ontvang je van ons een uniek transactienummer. Dit unieke nummer geef je door aan de Belastingdienst.

 • Wat is het RSIN/fiscaal-nummer van Cordaid?

  RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. Onder dit nummer staat Cordaid bekend bij de Belastingdienst. Ons ANBI/RSIN nummer is: 8082.98.276.

  Je hebt het RSIN-nummer niet nodig bij het invullen van je overeenkomst. Het goede doel van je keuze vult na je ondertekening de overeenkomst aan met een handtekening, het RSIN-nummer en een uniek schenkingsovereenkomst-nummer.

Vragen over beëindiging overeenkomst

 • Moet ik na 5 jaar weer een nieuwe overeenkomst aanvragen?

  De overeenkomst vervalt automatisch na 5 jaar, als die periode in de overeenkomst staat. Tegen het einde van je overeenkomst benaderen we je met de vraag of je een nieuwe overeenkomst wilt aangaan. Je kunt ook een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaan. Dan lopen de periodieke schenking en het belastingvoordeel gewoon door na die eerste 5 jaar. Je kunt vervolgens elk jaar besluiten om te stoppen. Veel mensen vinden dit een mooie vorm. Stel dat je inkomen daalt of je kosten stijgen, dan kun je elk jaar beoordelen of je de overeenkomst wilt beëindigen.

 • Wat gebeurt er als ik overlijd?

  Bij het overlijden van de schenker komt de overeenkomst te vervallen.

 • Kan ik de overeenkomst vroegtijdig beëindigen?

  In principe niet. Beëindig je de overeenkomst binnen 5 jaar en zonder geldige reden? Dan vervalt het recht om de schenking af te trekken bij de Belastingdienst. Ook van eerdere jaren waarin je wel doneerde. Je kunt de overeenkomst schriftelijk aan Cordaid opzeggen en je moet dit melden bij de Belastingdienst. De Belastingdienst bepaalt de gevolgen voor de belastingaftrek van je schenking. De overeenkomst eindigt eventueel eerder:

  • bij overlijden van de schenker en/of de partner
  • bij verlies van een baan (buiten jouw invloed om)
  • bij arbeidsongeschiktheid
  • als Cordaid failliet zou gaan of als de ANBI-status van Cordaid vervalt

  Is de gift voor onbepaalde tijd? Dan eindigt de overeenkomst niet door tijdsverloop. Je kunt wel na 5 jaar de overeenkomst beëindigen.

 • Hoe kan ik mijn overeenkomst beëindigen?

  Je kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Let op: stop je eerder dan de minimaal verplichte 5 jaar, dan moet je het belastingvoordeel met terugwerkende kracht terugbetalen aan de Belastingdienst.

Schenk met belastingvoordeel

Schenk je regelmatig aan Cordaid of ben je dat van plan? Dan is schenken met belastingvoordeel misschien iets voor jou. Je maakt de wereld mooier met jouw gift én je krijgt een deel van jouw schenking terug van de belastingdienst. Schenken met belastingvoordeel is heel eenvoudig dankzij ons schenkingsformulier.

Liever contact opnemen?

Heb je nog vragen over schenken met belastingvoordeel? Bekijk de veelgestelde vragen. Je kunt ons ook bellen op 070 – 313 62 33 (ma t/m do van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 17 uur), of stuur je vraag via dit contactformulier.

Al 170.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.