Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Democratische Republiek Congo

De Democratische Republiek Congo is een paradox: rijk aan natuurlijke grondstoffen en toch één van de tien armste landen ter wereld.

De bevolking lijdt aan geweld, ziekte en honger. De burgeroorlog in DR Congo is een van de langstlopende conflicten ter wereld, en heeft gezorgd voor vele duizenden ontheemden. Mede door straffeloosheid en een zwak politiek systeem blijven de conflicten over natuurlijke hulpbronnen doorwoekeren. Vooral in de grensgebieden en het oosten blijft het onrustig.

Cordaid in de Democratische Republiek Congo

Cordaid is sinds de jaren ’70 actief in Democratische Republiek Congo en heeft een uitgebreid netwerk van partnerorganisaties  opgebouwd. Cordaid wil dat de bevolking kan bijdragen aan het ontwikkelen van de basisvoorzieningen in het land, en werkt in verschillende sectoren om dit doel te bereiken.

 • 10 miljoen

  kinderen
  werden geholpen met ons Education Quality Improvement Project (2018)
 • 169.839

  patienten
  met tuberculose ontvingen medische zorg (2018)
 • 177.345

  jongeren
  kregen advies over gezinsplanning en gebruik van anticonceptie (2018)

Hoe helpt Cordaid in de Democratische Republiek Congo?

Gezondheidszorg
Om de gezondheidszorg te verbeteren, werken we met de RBF-methode (results-based financing, oftewel, resultaatgerichte financiering). Dit betekent dat er pas wordt uitbetaald als bepaalde resultaten zijn behaald. Deze beproefde methode motiveert de leiding en het personeel van gezondheidszorginstellingen om snel verbeteringen aan te brengen in hun systemen, zoals het bijhouden van belangrijke data en het bereik van bepaalde kwetsbare groepen in de bevolking.

Onderwijs
Onderwijs is de beste investering in de toekomst van een kind. Daarom werkt Cordaid in Congo om het onderwijssysteem te versterken. Cordaid gebruikt de RBF-methode ook om ervoor te zorgen dat meer kinderen naar school gaan en dat de kwaliteit van het onderwijs met grote stappen vooruitgaat. Zo worden de scholen bijvoorbeeld aangespoord om meer kinderen te stimuleren naar school te gaan en om te zorgen voor meer evenwicht in het aantal jongens en meisjes in de klas.

Dit jongetje mag iets langer in de klas zitten om zijn werk af te maken. Basisschool in Walungu, DR Republiek Congo. Foto: Ilvy Njiokiktjien.

Veiligheid en recht
Cordaid wil bijdragen aan een stabiel en vreedzaam DR Congo. We hebben juridische klinieken opgezet om de kennis van de gemeenschap over het functioneren van justitie te vergroten. Samen met lokale partners helpen we mee bij het creëren van een omgeving waarin slachtoffers van geweld of onrecht zich veilig voelen om hun leven weer op te bouwen en deel te nemen aan de maatschappij. Cordaid wil ook het vertrouwen tussen de overheid en de burgers verbeteren door hervormingen van de politie en de justitiële sector te ondersteunen.

Vrouwenrechten
We geven meisjes en vrouwen een stem, in een omgeving waar het niet gebruikelijk is dat zij voor zichzelf opkomen. Dit vergroot het zelfvertrouwen en stelt hen in staat om hun eigen toekomst te plannen, werk te vinden en onafhankelijk te worden. We bevorderen ook de participatie van vrouwen in vredesprocessen.

Noodhulp
Cordaid helpt mensen die getroffen zijn door natuurrampen of conflicten met contant geld voor huur, de reparatie van huizen, voedsel, medicijnen en kleding. Daarnaast verstrekken we hygiënekits en schoon drinkwater.