Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid

Cordaid en ONE over OECD publicatie: “Besteed ontwikkelingsbudget daar waar het voor bedoeld is”

Uit een publicatie van de OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) is gebleken dat de financiering voor ontwikkelingssamenwerking in 2022 een recordniveau van 204 miljard dollar heeft bereikt. Deze toename is echter toe te schrijven aan het feit dat donorlanden dit bedrag binnen hun eigen grenzen hebben besteed.

boerin in Oeganda
Ruth Ongiji, boerin in Oeganda die deelneemt aan een Cordaid project voor voedsel en inkomen. Beeld: Mickael Franci/Cordaid

De wereldwijde inspanningen ter bestrijding van extreme armoede worden ernstig ondermijnd als een groot deel van de beschikbare middelen voor ontwikkelingssamenwerking wordt besteed in eigen land, stellen Cordaid en The ONE Campaign.

Extreme armoede neemt toe, financiering voor ontwikkeling daalt

Uit de gegevens blijkt dat de financiering voor ontwikkelingssamenwerking aan landen in Afrika vorig jaar met meer dan 7% is gedaald, ondanks de grote behoefte van het continent aan steun.

“Extreme armoede neemt voor het eerst in decennia toe en toch daalt de financiering voor ontwikkeling”, zegt Sara Harcourt, directeur ontwikkelingsfinanciering bij ONE. “Berichten over de recordniveaus van officiële ontwikkelingssamenwerking zijn in feite een fata morgana, want door de enorme stijging in uitgaven in eigen land, wordt steeds meer geld aan het eigenlijke doel ontnomen.”

Escalerende crises

ONE en Cordaid vinden het ondenkbaar dat er minder geld naar ontwikkelingslanden gaat om binnenlandse kwesties aan te pakken. Zeker nu een aantal escalerende crises, zoals klimaatverandering, oorlogen, economische stagnatie en de aanhoudende gevolgen van de coronapandemie, de wereld in de greep houden. Harcourt: “Donorlanden moeten ervoor zorgen dat hun budget voor ontwikkelingssamenwerking naar landen met lage inkomens gaat om armoede, en de onderliggende oorzaken hiervan, rechtstreeks aan te pakken.”

Een aanzienlijk deel van de toegenomen ODA (Official Development Assistance, de officieel erkende financiering voor ontwikkelingssamenwerking – red) bereikt ontwikkelingslanden dus niet. Dit komt voor een groot deel door de hogere opvangs- en ondersteuningskosten voor vluchtelingen in de donorlanden, die een recordniveau van 29,3 miljard dollar bereikte. Dat is 14,4% van de totale ODA in 2022.

Kosten asiel niet financieren uit ODA-budget

Als we de opvangs- en ondersteuningskosten voor vluchtelingen in donorlanden buiten beschouwing laten, is het Nederlandse ODA-budget met 20% gestegen. Hoewel beide organisaties deze  ontwikkeling toejuichen, vormt Nederland geen uitzondering op mondiale trends: 14,6% van het totale ODA-budget blijft in eigen land.

“Een steeds hoger percentage van het Nederlandse ontwikkelingsbudget wordt besteed aan de eerstejaars kosten voor asielzoekers in Nederland”, zegt Paul van den Berg, politiek adviseur bij Cordaid. “Dat geld is dus niet meer beschikbaar voor het bieden van perspectief aan vluchtelingen en ontheemden in de landen en regio’s van herkomst of voor het wegnemen van de grondoorzaken van conflict en klimaatverandering. Het is absoluut noodzakelijk om mensen te steunen die conflicten en instabiliteit ontvluchten, maar dit zou niet uit het ODA-budget gefinancierd moeten worden.”

Meer nieuws

Blog: de laatste ontwikkelingen van de noodhulp aan Turkije en Syrië

Op 6 februari werden Turkije en Syrië getroffen door een verwoestende aardbeving. Deze ramp heeft een tragisch dodental van meer dan 50.000 geëist. De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 kwamen direct in actie. In deze blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van onze hulp.

Lees meer
Noodhulp Syrië
Vluchtelingen Soedan

Duizenden Zuid-Soedanezen opnieuw op de vlucht voor oorlog: “Gelukkig zijn we zeer veerkrachtig”

Het recente conflict in Soedan voegt een nieuw en tragisch hoofdstuk toe aan vele levens in deze onstabiele Afrikaanse regio. Duizenden mensen die eerder het geweld in Zuid-Soedan ontvluchtten en hun toevlucht vonden in de armen van hun noorderbuur, moeten nu voor de tweede keer alles achterlaten. Cordaid steunt deze zwaar getroffen groep met verschillende vormen van noodhulp.

Lees meer
Noodhulp Zuid-Soedan
vrouw overhandigt oudere vrouw schoonmaakspullen in tent

Giro555 hulp in Turkije gaat naar slachtoffers in moeilijk bereikbare gebieden

Veel aardbevingsslachtoffers worden in Turkije opgevangen in grote en naar omstandigheden goed ingerichte kampen. Maar een groot aantal van hen verblijft in zelf opgezette tentjes en informele kampen in afgelegen streken. Met geld van Giro555 …

Lees meer
Noodhulp Turkije