Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Klimaat

Cordaid zeer bezorgd over uitholling grondrechten in Nederland

Activisten van Extinction Rebellion (XR) blokkeren morgen de A12 bij Den Haag. Ze eisen dat de Nederlandse overheid niet langer de fossiele sector met miljarden euro’s subsidieert. Cordaid staat pal achter de eis van deze moedige activisten en FairClimateFund zal namens Cordaid bij het protest aanwezig zijn.  

De actie valt in principe onder de bescherming van het demonstratierecht, zeker nu de demonstratie is aangekondigd en de demonstranten zelf voorzorgsmaatregelen nemen om gevaarlijke situaties te voorkomen. De overheid moet ook dergelijke demonstraties faciliteren. Maar de afgelopen dagen werden diverse mensen gearresteerd en vonden huiszoekingen plaats bij activisten die betrokken zouden zijn bij de voorbereiding van de actie. Ook mensen die oproepen hadden geplaatst om deel te nemen aan de demonstratie, kregen de politie over de vloer. 

Kees Zevenbergen: “Normaal spant Cordaid zich ervoor in dat activisten in de landen waar we actief zijn hun stem kunnen laten horen. Ik had niet gedacht dat we ons ook in Nederland hiervoor hard zouden moeten maken. Maar onze zorgen zijn in de afgelopen periode toegenomen en worden breed gedeeld door maatschappelijke organisaties. Daarom tonen we ons nu solidair met de vreedzame demonstranten die hun belangrijke boodschap willen laten horen aan de politiek en de samenleving.” 

Uiteraard staan we ook achter de boodschap van de demonstratie – de klimaatcrisis met grote urgentie aanpakken – omdat we als Cordaid op tal van plekken zien welke gevolgen klimaatverandering nu al heeft. Vooral de meest kwetsbaren worden hard geraakt door onder andere overstroming, droogte en honger. Terecht eist Extinction Rebellion dus dat de Nederlandse overheid de subsidies aan olie- en gasbedrijven afschaft en alles in het werk stelt tegen de verdere opwarming van de aarde en voor een leefbare planeet. 

Maar in dit geval uiten we onze solidariteit vooral omdat we ons grote zorgen maken over de inperking van de grondrechten in Nederland. Het organiseren van en deelname aan burgerlijk ongehoorzame acties valt onder het recht op manifestatie. Een oproep om hieraan mee te doen “opruiing” noemen is niet alleen onterecht, het is ook een poging om het maatschappelijk debat over vreedzaam actievoeren negatief te beïnvloeden en te criminaliseren. Demonstreren is een recht, geen gunst. De richting die de overheid nu lijkt in te slaan, zet de verhoudingen in de samenleving alleen maar op scherp en daarbij is niemand gebaat. 

Meer nieuws

Teken de petitie om ING Bank te laten stoppen met financiering van fossiele brandstoffen

De ING Bank financiert met miljarden per jaar olie, kolen en gas. Daarom stonden we dinsdag 7 maart met een paginagrote brief in de Volkskrant. Samen met zakelijke klanten van ING, vragen we aan ING om te stoppen met olie en gas, en juist in te zetten op hernieuwbare energie. Help mee en teken de petitie.

Lees meer
Klimaat
Noodhulp Oekraïne

Een jaar na de Giro555-actie voor Oekraïne: meer dan 2,8 miljoen mensen geholpen

Giro555 heeft deze week de eerste jaarrapportage gepubliceerd van de landelijke actie voor Oekraïne. Ruim de helft van de opbrengst is inmiddels besteed aan onderdak, noodhulppakketten, drinkwater en medische zorg.

Lees meer
Noodhulp Oekraïne
Caritas vrijwilliger deelt voedsel uit aan oudere vrouw in Oekraïne.

Een jaar na de intensivering van de oorlog in Oekraïne: onze noodhulpexpert maakt de balans op

Paul Borsboom is als noodhulpexpert nauw betrokken bij de hulpverlening van Cordaids zusterorganisaties in Oekraïne. Drie weken lang heeft hij door het land gereisd en gezien hoe de medewerkers en vrijwilligers van het Caritas-netwerk zich een slag in de rondte werken om oorlogsslachtoffers te ondersteunen.

Lees meer
Noodhulp Oekraïne