Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Noodhulp

Corona bestrijden in Afghanistan: “Laat dit een wake-up call zijn”

Met een zorgstelsel dat verzwakt is door een jarenlange oorlog en met miljoenen ontheemden, zal de coronacrisis naar verwachting ernstige vormen aannemen in Afghanistan. Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, voegt Cordaid extra activiteiten toe aan lopende werkzaamheden in diverse Afghaanse regio’s.

Volgens Jaap van Hierden, Cordaid landendirecteur in Afghanistan, dreigen veel mensen door snel stijgende voedselprijzen en een gebrek aan werk en inkomen, ernstig in de problemen te komen. “We hebben geen tijd te verliezen”, zegt Van Hierden. “Dit is de tijd voor wereldwijde solidariteit en humanitaire actie.”

Massale migratie verhoogt risico’s op covid-19

Het aantal gerapporteerde besmettingen in Afghanistan is nog relatief laag (40 gevallen op 23 maart), maar dit aantal stijgt snel. Vooral omdat een groot aantal Afghanen terugkeert uit besmettingshaard Iran. Miljoenen Afghanen leven in Iran en duizenden keren dagelijks terug door de uitbraak daar en de verzwakte economie.

“We verwachten dat het werkelijke aantal gevallen in Afghanistan veel hoger zal zijn, gezien het enorme aantal mensen dat terugkeert uit Iran, waar ze mogelijk zijn blootgesteld aan het virus. Maar ook gezien het gebrek aan opsporing, informatie en bewustzijn in de landelijke gebieden”, zegt Dr. Hedeyatullah Mushfiq, manager van gezondheidszorgprojecten voor Cordaid in Kabul.

Door oorlog geteisterd gezondheidssysteem

Het Afghaanse volk worstelt al tientallen jaren met een langdurig conflict, onrecht en extreme armoede. Meer dan de helft van de 30 miljoen Afghanen leeft onder de armoedegrens. 11 miljoen Afghanen hebben zelfs moeilijk toegang tot voedsel, waardoor ze extreem kwetsbaar zijn voor het virus. “Een grote corona-uitbraak moet met alle benodigde middelen worden voorkomen”, vervolgt dr. Mushfiq. “Aangezien de beperkte capaciteit van het door de oorlog geteisterde gezondheidssysteem volstrekt onvoldoende zal zijn om een exponentiële toename van gevallen op te vangen.”

 

“We moeten nu actie ondernemen. De epidemie in Afghanistan is nog niet uit de hand gelopen.”

 

“Vorige week heeft de gouverneur van Herat alle hulporganisaties, waaronder Cordaid, om steun gevraagd”, zegt Jaap van Hierden. “Natuurlijk hebben we meteen ingestemd. We zullen er alles aan doen om een massale uitbraak proberen te voorkomen.”

Cordaid integreert voorlichting en maatregelen om besmetting te voorkomen in de lopende projecten. Wij doen dit samen met onze Afghaanse uitvoerende partners in de provincies Kabul, Kandahar, Nangarhar, Herat en Balkh.

De activiteiten omvatten:

– Opleidingen voor medewerkers van gezondheidscentra en gezondheidswerker over bewustwording en preventie van covid-19;
– voorlichting aan de gemeenschap over viruspreventie;
– afvalbeheer om besmettingsrisico’s te verminderen;
– verstrekken van zeep en thermometers;
– opzetten of verbeteren van verwijssystemen naar gezondheidscentra met een covid-19 behandelafdeling;
– voorlichtingscampagnes in de media.

Extra aandacht voor kwetsbare bevolking

In totaal zullen naar verwachting 68.000 mensen zeep en voorlichting krijgen over de verspreiding en de symptomen van de ziekte. Dit doen we voor 40.000 jongeren, 13.000 vrouwen, 1.000 ouderen en 4.000 gehandicapten.

 

“Hopelijk is dit een wake-up call dat we de zorgstelsels moeten versterken, in Afghanistan en in de hele wereld.”

 

“We moeten nu actie ondernemen om covid-19 tegen te gaan”, benadrukt Abdur Rauf, noodhulpcoördinator in Kabul. “De epidemie in Afghanistan is nog niet uit de hand gelopen. We ondersteunen geïsoleerde en landelijke gemeenschappen en nemen beschermingsmaatregelen voor al ons personeel. Onze vrouwelijke medewerkers steunen de vrouwen in de dorpen. Die zijn vaak het meest kwetsbaar en geïsoleerd en hebben het meest behoefte aan informatie en middelen om zichzelf en hun kinderen te beschermen.”

Verbeterde weerbaarheid tegen toekomstige pandemieën

“Er is nog veel meer hulp nodig om besmettingen te voorkomen en de mensen die het hardst getroffen zijn te behandelen”, zegt Jaap van Hierden. Ook benadrukt hij het belang van een betere voorbereiding op mogelijke toekomstige pandemieën. “Hopelijk is dit een wake-up call dat we de zorgstelsels moeten versterken, in Afghanistan en in de hele wereld.”