Direct naar de inhoud

Meerderheid bevolking wil meer investering in voorbereiding toekomstige pandemie

Nederland zou lessen moeten trekken uit de coronapandemie en zich beter moeten voorbereiden op toekomstige pandemieën. Dit is een van de belangrijkste conclusies van een recent onderzoek van Validators, uitgevoerd in opdracht van Cordaid.

Een door Cordaid ondersteund centrum voor gezondheidszorg in Ethiopië. Beeld: Frank van Lierde/Cordaid

Epidemische paraatheid is het vermogen om te voorkomen dat een virale uitbraak zich ontwikkelt tot een epidemie of erger: een pandemie. Zoals we zagen bij covid-19, spelen vaccins een cruciale rol bij het afwenden van een ramp in de gezondheidszorg.

Nederland was onvoldoende voorbereid

In lijn met de zorgen die de GGD al eerder heeft geuit, is 60% van de Nederlandse bevolking ook van mening dat hun land, maar ook rest van de internationale gemeenschap, onvoldoende voorbereid was om de coronapandemie het hoofd te bieden.

Meer dan 70% van de Nederlanders vindt dat vaccins cruciaal zijn bij het voorkomen en bestrijden van epidemieën en pandemieën en dat de Nederlandse overheid meer moet investeren in onderzoek naar en ontwikkeling van vaccins.

80% van de bevolking vindt dat Nederland zich beter moet voorbereiden op een mogelijke toekomstige pandemie.

Wereldwijd betere toegang tot gezondheidszorg

Gezondheid is een fundamenteel mensenrecht. Cordaid wil ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot goede gezondheidszorg. Met publieksvoorlichting en acties om het beleid van de overheid te beïnvloeden, wil de organisatie bereiken dat Nederland weer 0,7% van het bruto nationaal inkomen gaat besteden aan ontwikkelingssamenwerking. 0,1% daarvan moet specifiek gaan naar het verbeteren van de mondiale gezondheidszorg.

In de tussentijd ondersteunt Cordaid het werk van instituten en wereldwijde gezondheidsinitiatieven zoals COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access), Gavi (the Vaccine Alliance) en CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) om onze gemeenschappelijke missie te bereiken: goede gezondheidszorg voor iedereen.

STEUN DE PROJECTEN VAN CORDAID

Wij komen op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

LEES MEER OVER ONS WERK

Spring over slider met 3 berichten
  • : HEROES-project verbetert en versterkt op duurzame wijze de gezondheidszorg in Oeganda 

    Cordaid ondersteunt in Oeganda 36 gezondheidscentra met een resultaatgerichte financieringsaanpak waardoor duizenden mensen nu kunnen rekenen op kwalitatieve zorg.

  • : Cordaid ondersteunt burgerinitiatief ‘afscheid van fossiel’

    Samen met ruim twintig organisaties is Cordaid een burgerinitiatief gestart met als doel de Tweede Kamer een verdrag te laten steunen dat wereldwijd de productie van fossiele brandstoffen stopt.

  • : Voorbij de borrelpraat: feiten en fabels over ontwikkelingssamenwerking

    Over ontwikkelingssamenwerking doen veel verhalen de ronde. Daarom schreef mediawetenschapper Mirjam Vossen het boekje ‘Voorbij de borrelpraat’.

Al 210.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.