Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Gezondheidszorg

Nederland draagt meer bij aan mondiaal gezondheidsfonds, maar is het genoeg?

De Nederlandse regering heeft tijdens de conferentie van het Global Fund in New York aangekondigd 180 miljoen euro bij te dragen aan het driejarenplan van het fonds om de verspreiding van aids, tuberculose en malaria te bestrijden. Dat is 15,4% meer dan de laatste bijdrage van Nederland in 2019.

Cordaid, KNCV, Aidsfond en ONE Campaign overhandigen petitie aan diverse Kamerleden.
Medewerkers van Cordaid, KNCV, Aidsfond en ONE Campaign overhandigden op 13 september 2022 een petitie aan diverse Kamerleden. De petitie werd 52.671 keer ondertekend door medestanders van meer hulp bij de bestrijding van malaria, tuberculose en hiv. Beeld: Adriana Parejo Pagador/Cordaid

Wij juichen deze stap toe. Helaas is dit echter nog altijd ruim onder de 30% verhoging waar Cordaid en andere maatschappelijke organisaties voor hebben gepleit. Die verhoging is nodig om de schade te herstellen die is veroorzaakt door covid-19. Wij moedigen daarom de politiek aan om later dit jaar extra middelen aan het Global Fund toe te wijzen.

Verhoogde bijdragen

De coronapandemie heeft de voortgang van het uitroeien van aids, tuberculose en malaria ernstig geschaad. Daarom wil het Global Fund dat Westerse donorlanden 30% meer investeren om de situatie weer terug te brengen naar die van voor de pandemie. Om dit te bereiken heeft het gezondheidsfonds minimaal 18 miljard dollar nodig.

Tijdens de conferentie heeft het Global Fund 14,25 miljard dollar bijeengebracht. Dit is een recordinvestering in de versterking van gezondheidsstelsels en de inspanningen tegen de drie epidemieën.

De toezegging van Duitsland van 1,3 miljard dollar is een stijging van 30% ten opzichte van de bijdrage van het land in 2019. Cordaid hoopt dat ook Nederland blijft streven naar een volledige verhoging van 30%,.

Nederlandse mening over wereldwijde gezondheid

Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking (53%) vindt dat Nederland meer moet investeren in gezondheidszorgsystemen in lage- en middeninkomenslanden, zodat die beter kunnen reageren op epidemieën. Dat is een van de uitkomsten van een representatieve steekproef onder 978 respondenten over internationale gezondheidshulp.

“Dit zijn verrassende resultaten”, aldus Paul van den Berg, politiek adviseur bij Cordaid. “Het laat zien dat Nederlanders ondanks de stijgende inflatie en de veel hogere kosten voor levensonderhoud nog steeds vinden dat we een voortrekkersrol moeten spelen als het gaat om hulp voor gezondheid.”

Het is nu belangrijker dan ooit dat Nederland staat voor mondiale gezondheid, en in het bijzonder op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Alleen met extra inspanningen en voldoende financiering kunnen we ervoor zorgen dat we de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties voor gezondheid halen. Hieronder valt ook het doel om aids in 2030 volledig uit te bannen, iets waar Nederland zich in het regeerakkoord aan heeft gecommitteerd.

Levens redden door gezondheidssystemen te versterken

Volgens de laatste schattingen heeft het Global Fund sinds zijn oprichting in 2002, 50 miljoen mensenlevens gered. Uit evaluaties is gebleken dat het aantal aids-, tuberculose- en malariadoden aanzienlijk is gedaald, met reducties tot 70% voor aidsgerelateerde sterfgevallen. Een derde van de investeringen van het Global Fund gaat rechtstreeks naar de versterking van gezondheidsstelsels, wat leidt tot veerkrachtige en inclusieve gezondheidsdiensten in lage- en middeninkomenslanden.

Het Global Fund voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria is het grootste fonds ter wereld dat investeert in de versterking van de gezondheidszorg in landen met een laag en gemiddeld inkomen. Elke drie jaar roepen zij regeringen op om te investeren in hun plan om de drie ziekten voor 2030 uit te roeien door gezondheidssystemen te versterken. Nederland staat al 20 jaar in de top 10 van belangrijkste donoren van het Global Fund.

Meer nieuws

Congolees ziekenhuisgordijn

Hoe traumatisch is traumahulp in Oost-Congo? “Vaak hebben ze niet eens door dat ze klachten hebben.”

Overlevers van seksueel geweld goed opvangen is cruciaal, maar ook belastend. Hoe gaan zorggevers daar mee om? En wie zorgt er voor hen? We vroegen het klinisch psycholoog Jitske Rullmann, die zorgpersoneel traint in Oost-Congo.

Lees meer
Gezondheidszorg DR Congo
Giro555 Samen in actie tegen corona

Eindrapportage ‘Samen in actie tegen corona’

Onder de noemer ‘Samen in actie tegen corona’ voerden de hulporganisaties achter Giro555 actie voor wereldwijde coronahulp. Met het opgehaalde bedrag van 9,4 miljoen euro verleenden de organisaties medische noodhulp en ondersteuning bij de vaccinatieprogramma’s in lage-inkomenslanden.

Lees meer
Gezondheidszorg

Sociale ongelijkheid bestrijden om de hiv-epidemie aan te pakken

Om de hiv/aids-epidemie te stoppen, moeten we sociale ongelijkheid bestrijden. Met steun van het Global Fund voert Cordaid daarom een programma uit in de Democratische Republiek Congo dat hiv-diensten ook toegankelijk maakt voor de LHBTIQ+ …

Lees meer
Gezondheidszorg DR Congo